Fler kunder och bättre lönsamhet för Kvevlax Sparbank – ”Vi märker ändå att många har ett tufft läge just nu”

Kristian Sillanpää, Fredrik Björk, Kvevlax Sparbank
Kristian Sillanpää, Fredrik Björk.

Kvevlax Sparbank avslutade fjolåret med ett starkt resultat. ”Våra kunder och finländare överlag är mycket bra på att sköta sina lån men vi märker ändå att mångas marginaler i privatekonomin minskar”, säger vd Fredrik Björk.

Kvevlax Sparbank har presenterat sitt kanske historiskt sett kortaste bokslutsår någonsin. Banken presenterar nu ett bokslut med siffrorna för fjolårets sista fyra månader.

– Det hänger ihop med att vi bytte bolagsform till aktiebolag i september, så efter den här speciella perioden kan vi återgå till en vanlig period igen med kalenderåret, säger Fredrik Björk, vd för Kvevlax Sparbank.

Starkt resultat

Fredrik Björk, Kristian Sillanpää, Koivulahden säästöpankki
Fredrik Björk, Kristian Sillanpää.

Siffrorna i bankens bokslut ser trots den korta perioden mycket starka ut. Den lysande stjärnan är ett räntenetto på nästan 2,9 miljoner euro. Det räckte till för att bidra till att resultatet på den fyra månader långa perioden uppgick till drygt 1,3 miljoner euro.

Kvevlax Sparbank Ab ägs till 100 procent av Kvevlax Sparbankstiftelse sr, som kommer att bestämma vad som händer med pengarna.

– Det är ägarna som bestämmer men hela poängen med att byta bolagsform och skapa en stiftelse var att säkerställa att vinstmedlen kan fortsätta främja lokalt engagemang och stödja allmännyttiga projekt, säger Fredrik Björk.

Lockade nya kunder

Kvevlax Sparbank fick i fjol 854 nya kunder, vilket tillsammans med de gamla ger över 12 000 kunder att betjäna. Fredrik Björk lyfter fram att bankens personal har ”gjort ett fantastiskt arbete för att hinna med den ökande takten”.

Banken vill fortsätta växa och har även gjort satsningar på nyrekryteringar för att kunna hålla servicen på samma höga nivå.

– Tillgängligheten, att vi är snabba och håller våra dörrar öppna, är en stor orsak till att vi växer, säger Fredrik Björk.

Tillgängligheten, att vi är snabba och håller våra dörrar öppna, är en stor orsak till att vi växer.

Kärvt läge för många

Den ökade kundtillströmningen till trots säger Fredrik Björk att det ändå är tydligt att det är ett kärvt läge för många av kunderna. Inflationen i kombination med höga energipriser och nuvarande räntenivåer har gjort att mångas marginaler i privatekonomin har minskat.

Fredrik Björk lyfter i sammanhanget fram vikten av att skapa en buffert, det vill säga att sätta undan lite pengar för framtida utgifter, om det bara är möjligt. Han säger att det ändå är lättare sagt än gjort.

– Det är klart att det inte går för alla men förr eller senare brukar någonting alltid gå sönder och då behövs det en buffert, säger han.

Kanske lägre räntor

Många experter har redan under en längre tid förutspått att räntorna är på väg ner. De högsta nivåerna är kanske också passerade för denna gång, men större räntesänkningar från centralbankerna har hittills uteblivit.

– Vi väntar på att de korta räntorna eventuellt ska börja sjunka, men det fortsätter vara oroligt på många håll i världen och marknaden reagerar på det som händer, säger Kristian Sillanpää, kreditchef och vice vd för Kvevlax Sparbank.

LÄS OCKSÅ:

Kvevlax Sparbank och Närpes Sparbank gör satsning på privatbankstjänster – Gemensam privatbankir anställd

Lämna ett svar