Eezy satsar på tillväxt – större utrymmen i Vasa – ”Det bästa med det är att vi nu alla är samlade på samma ställe”

Sirpa Kaustinen Eezy Personnel
Sirpa Kaustinen.

Personalföretaget Eezy har flyttat in i nyrenoverade lokaler i Vasa centrum. Företagskulturens betydelse för att locka till sig kompetent arbetskraft är ett hett samtalsämne i branschen.

Eezys nya kontor finns precis vid torget i Vasa.
Eezys nya kontor finns precis vid torget i Vasa.

Eezys alla funktioner i Vasa är nu samlade på samma kontor. I Vasa har det börslistade personalföretaget flera olika funktioner och en handfull egna anställda.

– Att vi nu samlas på samma ställe underlättar samarbetet och gör kommunikationen smidigare, säger Sirpa Kaustinen, Executive Search Consultant på Eezy Personnel.

Verksamheten i Vasa, som varit lite utspridd, har nu koncentrerats på Nedretorget 3 i nyrenoverade större lokaler än tidigare.

– Här finns också bättre konferensmöjligheter och flera mindre rum med goda möjligheter till att föra enskilda samtal, säger Sirpa Kaustinen.

Fullserviceföretag

Sirpa Kaustinen inne i det nya kontoret. Eezy Nedretorget
Sirpa Kaustinen inne i det nya kontoret.

Eezy är en stor koncern med ett fullservice-tänkande när det gäller personaltjänster. Eezy Personnels roll i det hela handlar bland annat om headhunting och om personalbedömingar, det vill säga till exempel om att ta reda på om en viss person är rätt för en viss tjänst.

Sirpa Kaustinen säger att det är extremt viktigt för företag och organisationer att hitta rätt person till rätt position. För personalbedömningar kan Eezy Personnel erbjuda hela registret, allt från enklare onlinebedömningar till mångbottnade test som certifierade psykologer utför.

– Det har blivit vanligare att vi anlitas även för bedömningar i fall där vi själva inte varit delaktiga i headhuntingen, säger Sirpa Kaustinen.

Mycket händer i Vasa

Eezy skylt

Eezy Henkilöstöpalvelut, personaltjänster, är den största enheten inom företaget som finns representerade i Vasa, med fyra anställda på det nya kontoret. Enheten jobbar till exempel med frågor som gäller inhyrd arbetskraft och öppen rekrytering.

På Vasakontoret jobbas det också med koncernfunktioner och försäljning till storföretag.

Stöd av helheten

En del funktioner inom Eezy Personnel är uppbyggda så att de som jobbar där driver egna bolag, lite som franchising. Sirpa Kaustinen berättar att det fungerar bra och att det ger flexibilitet och kanske en ännu starkare vilja att göra det där lilla extra för kunderna.

– Samtidigt finns stödet av en stor takkoncern hela tiden där, tillsammans bildar vi ett stort nätverk som är både lokalt, nationellt och globalt, säger hon.

Kundernas personalbehov är som bäst stora till exempel inom industrin och inom den offentliga sektorn. Eezy jobbar med allt från riktigt små företag till stora jättar.

Tillsammans bildar vi ett stort nätverk som är både lokalt, nationellt och globalt.

Företagskulturen har betydelse

Sirpa Kaustinen.
Sirpa Kaustinen.

Brist på kompetent arbetskraft är alltjämt vardag i många branscher. Sirpa Kaustinen säger att det också blivit tydligare att företagskulturen på en arbetsplats har betydelse.

Med det menar hon att företag som har en bra företagskultur, och lyckas kommunicera det utåt, har betydligt lättare att locka till sig arbetskraft.

– Till företagskulturen räknas företagets och dess anställdas sätt att verka, människosyn, värdegrunder, riktning vart företaget är på väg och orsaken till varför företaget över huvud taget finns, säger hon.

Stor kedja

Eezy-koncernen sysselsätter på egen hand över 600 personer och genom sina kunder sysselsätts hela 30 000. Kedjan har en omsättning på cirka 250 miljoner euro.

Eezy Personnel, som bara alltså utgör en del av verksamheten, har kontor på elva orter i landet. Bolaget har cirka 50 rekryterings- och researchkonsulter nationellt. Sirpa Kaustinens område är Österbotten.

 

LÄS OCKSÅ:

Sirpa Kaustinen suosittelee yrityksille osittaisen etätyön jatkamista – ”Lisää huomattavasti mahdollisuuksia saada hyviä osaajia”

Lämna ett svar