Ålandsbankens experter på plats i Vasa: ”Stark början på året i så gott som alla tillgångsslag”

Tanja Wennonen-Kärnä, Jyri Suonpää, Juha Ilmonen. Ålandsbanken.
Tanja Wennonen-Kärnä, Jyri Suonpää, Juha Ilmonen.

Ålandsbankens nya marknadssyn levererades igår i Vasa. Räntechef Jyri Suonpää och aktiestrateg Tanja Wennonen-Kärnä ger inblick i vad som hänt och händer på marknaden.

Jyri Suonpää, Ålandsbanken.
Jyri Suonpää.

Den höga inflationen och det pågående kriget i Europa har i år inte slagit ner marknaden. Tvärtom har året börjat starkt för nästan alla tillgångsslag. Därtill är arbetsmarknaden också stark, både nationellt och mera globalt sett.

– Det stora problemet nu är att förutspå framtiden, för ekonomerna har som bäst en väldigt spretig syn på hur världsekonomin kommer att utvecklas, säger Jyri Suonpää, räntechef på Ålandsbanken.

Räntemarknaden levererar

För ränteplacerare har marknaden piggnat till betydligt efter det långa nollränteläget. Mycket tyder på att de långa marknadsräntorna börjar närma sig ”normala” lägen både i USA och i Europa.

Jyri Suonpää tror ändå att vi börjar vara ganska nära toppen av räntenivåerna den här gången. Det är en bedömning som delas av kollegan och aktiestrategen Tanja Wennonen-Kärnä.

Båda experterna var igår i Vasa, i Wasa Innovation Center, för att ge kunder och samarbetspartners en inblick i vad som är på gång på marknaden.

Ålandsbanken presentation

Starka rapporter

Tanja Wennonen-Kärnä följer noggrant de finländska börsbolagen. Alla inhemska börsbolag har nu rapporterat om sitt första kvartal, och Wennonen-Kärnä konstaterar att det var frågan om mycket starka rapporter.

– Det kan till och med sammanfattas som en jättegod resultatperiod med många positiva överraskningar, säger hon.

Tanja Wennonen-Kärnä lyfter fram att det även bland bolagens ordersiffror i princip inte fanns några besvikelser.

– Det är positivt för om beställningssiffrorna är goda så syns det så småningom även i omsättningen, säger hon.

Wennonen-Kärnä säger att mycket tyder på att inflationstakten kommer neråt, vilket också kan leda till att omgivningen blir bättre för både företag och konsumenter.

Tanja Wennonen-Kärnä, Jyri Suonpää, Juha Ilmonen. Ålandsbanken Vasa
Tanja Wennonen-Kärnä, Jyri Suonpää.

Strukturella problem

Ett generellt problem som Jyri Suonpää tar upp är ändå att de ekonomiska tillväxtutsikterna i Europa ser svaga ut på lång sikt.

Suonpää menar att det här i stor grad handlar om strukturella problem som är svåra att åtgärda. Till detta hör till exempel en svag befolkningsutveckling, där Finland till och med utmärker sig på ett negativt sätt i ett redan svagt Europa.

Jyri Suonpää menar också att det för tillväxt är en knepig utmaning att en allt större del av ekonomin kommer från tjänstesektorn. Det är ofta lättare att öka produktiviteten i industrin och när det gäller produkter än när det gäller tjänster.

– När jag går till frisören så tar det ungefär 25 minuter och jag vill inte ens att det ska gå mycket snabbare än så, samma sak gäller till exempel en 1,5 timmars koncert som inte heller är lämplig att effektivera, säger Suonpää.

Kreditgivningen stramas åt

Tanja Wennonen-Kärnä lyfter minskad kreditgivning som ett annat orosmoln. Några systemrisker för viktiga banker ser hon däremot inte, tvärtom kan det enligt henne till och med finnas bra köplägen i banksektorn nu när värderingarna kommit ner lite.

Problemet är bara att själva bankoron redan lett till en åtstramning av villkoren för krediter, vilket i förlängningen skapar grus i maskineriet även för realekonomin.

Egen risknivå gäller

Båda experterna talar varmt för enskilda köplägen i de tillgångsslag där de har bäst insyn. Om det är räntepapper eller aktiemarknaden som experterna rekommenderar eller något helt annat beror ändå i högsta grad på den enskilda placerarens risktålighet och placeringshorisont.

Ålandsbanken själv är en mycket långsiktig aktör, för ett par år sedan firades till och med 100-årsjubileum. Banken har nu cirka 9 miljarder euro att förvalta. Juha Ilmonen, Senior Private Banker från Ålandsbankens Vasakontor, som öppnade gårdagens tillfälle, säger att det för dem också är viktigt att placeringar är hållbara och ansvarsfulla.

 

LÄS OCKSÅ:

Ålandsbankens vindkraftsteam: ”Självförsörningsaspekten med vindkraft som energikälla seglar upp som allt viktigare”

Lämna ett svar