Ålandsbanken gjorde sin bästa start på året på 102 år – Vasaverksamheten går ännu bättre än koncernen

Joel Sunabacka, Åsa Backman.

Ålandsbankens massiva framgångar på sistone förklaras av rätt produkter och rätt service i rätt tid. Ett rykte som ansvarsfull och innovativ aktör inom hållbarhet, i en tid då hållbarhet och innovativitet är inne, bidrar till utvecklingen.

Ålandsbanken har en 102-årig historia. Den anrika bakgrunden till trots har banken under den senaste tiden visat en anda och tillväxtsiffror som mera påminner om ett starkt växande startup-bolag.

Både 2019 och 2020 var rekordår och den goda utvecklingen tycks fortsätta. Under det här årets första kvartal ökade hela bankens rörelsevinst med drygt 50 procent. Vasakontoret slog dessutom den siffran med råge, och har ökat sin rörelsevinst med över 100 procent.

– I fjol var det åttonde året i rad som vi gjorde rekordresultat i Vasa, och från det ännu en sådan här ökning, vilket är helt otroligt, säger Joel Sunabacka, Ålandsbankens chef för tillväxt och utveckling i affärsområdet Finland.

Varför går det då så bra?

Joel Sunabacka säger att banken lever i symbios med sina kunder. Går det bra för kunderna så går det bra för banken också, är alltså en av förklaringarna.

Biträdande kontorsdirektör Åsa Backman, som tillsammans med Sunabacka ansvarar för det som händer i Vasa, säger att en av bankens styrkor är att kunna marknaden och reagera snabbt på förändringar.

Konkret syns det här åtminstone på två sätt, dels genom avkastningen på produkterna och dels genom att banken är ute i rätt tid med produkter som marknaden efterfrågar.

Finns det konkreta exempel på det?

Joel Sunabacka, Åsa Backman.

Ålandsbanken lanserade i fjol, den 18 maj, mitt under pandemin, en nordisk småbolagsfond. Banken, och kunderna, såg möjligheter under en tid då många andra tvekade. Småbolagsfonden visar i skrivande stund en avkastning på över 110 procent.

– Bland våra fonder finns till exempel också nordens bästa räntefond i sin klass, säger Åsa Backman.

Ålandsbanken var tidigt ute med en fastighetsfond som väckt enormt med intresse. Det är en bostadsfond som låter småplacerare investera i hyresbostäder i tillväxtcentra i Finland.

Bostadsmarknaden är en marknad där man traditionellt behövt mycket kapital för att kunna göra vinster. Vindkraftsparker är ett annat område där det tidigare behövts en rejäl kassa för att komma in, men som man nu kan investera i genom en ny produkt från Ålandsbanken.

Miljön är alltid med

För Ålandsbanken är miljö- och hållbarhetsarbete viktigt. Det här syns på många olika sätt, som till exempel Svanenmärkning på fonder och ett starkt engagemang för Östersjön.

Banken gör konkreta saker och ses av många som en innovativ aktör inom hållbarhet.

– Banken har donerat till miljöarbete länge men på senare tid har vi också tagit fram nya sätt för kunderna att investera hållbart, säger Åsa Backman.

Joel Sunabacka säger att det blivit efterfrågade produkter som kombinerar hållbarhet och lönsamhet.

– Vi måste erbjuda sådan avkastning som kunderna vill ha och förväntar sig, säger Joel Sunabacka.

Vi måste erbjuda sådan avkastning som kunderna vill ha och förväntar sig.

Personalen är nyckeln

Ålandsbankens kraftiga tillväxt i Vasa har gått hand i hand med en ökning av personalstyrkan. Banken har gjort flera nyanställningar och högprofilsrekryteringar.

Just nu söker banken en ny privatbankir, en private banker. De är ute efter en finskspråkig person för att få ett starkare fotfäste mot Härmä- och Seinäjokitrakterna.

– Vi behöver en ny person för att göra Ålandsbanken tillgänglig för så många som möjligt, säger Joel Sunabacka.

Ålandsbanken har nyligen öppnat ett kontor i Uleåborg, med ett par anställda, som också sorterar under Vasaenheten. Tillsammans har enheterna en personalstyrka på ungefär 20 personer.

LÄS OCKSÅ:

Nya vindar blåser på Ålandsbanken – Nya rekryteringar, ny etablering och unik satsning på vindkraft

Lämna ett svar