Vasafödd mjukvara firar 40 år – Hitachi Energys innovation övervakar elförsörjning för över 10 procent av världens befolkning

Några ur det stora gänget som jobbar med MicroSCADA. På bild i högra övre hörnet även Matti Vaattovaara, vd för Hitachi Energy Finland.
Några ur det stora gänget som jobbar med MicroSCADA. På bild i högra övre hörnet även Matti Vaattovaara, vd för Hitachi Energy Finland.

Hitachi Energys mjukvaruinnovation MicroSCADAs rötter hittas i Vasa där programvaran först utvecklades. Fortfarande, 40 år senare, är Vasa och Finland navet där forsknings- och utvecklingsarbetet sker.

MicroSCADA är ett mjukvaruprogram för styrning och övervakning av kritisk infrastruktur. Programmet, som i år firar 40 år, används nu i över 170 olika länder.

– MicroSCADA övervakar elförsörjningen för uppskattningsvis drygt tio procent av världens befolkning, säger Matti Vaattovaara, vd för Hitachi Energy Finland.

Startade i Vasa

Efter ett par års utvecklingsarbete föddes MicroSCADA i Vasa 1983. Matti Vaattovaara säger att det i Finland fanns och finns en stark lokal marknad för den här typen av innovationer.

– I Finland finns det många tekniskt krävande tillämpningar och man är ofta ivrig på att prova nya lösningar, säger Matti Vaattovaara.

Matti Vaattovaara, Hitachi Energy Finland, Vasa
Matti Vaattovaara.

Klarar global konkurrens

Matti Vaattovaara säger att det är fantastiskt att det för lokalt och nationellt bruk kunde skapas en så bra produkt så att den klarade sig på den globala marknaden. Vaattovaara tar tillfället i akt och riktar ett stort tack till hela teamet som jobbar eller har jobbat med MicroSCADA.

Med MicroSCADAs produktutveckling jobbar som bäst 50-60 personer varav lejonparten hittas i Vasa. Vaattovaara framhåller att det för framgången även krävts insatser av många andra yrkesgrupper, inte minst med tillämpningen ute på fältet.

– Bakom mycket av arbetet hittas ett starkt ingenjörskunnande och en förmåga att leva med tiden och leverera vad kunderna vill ha, säger Matti Vaattovaara.

Bakom mycket av arbetet hittas ett starkt ingenjörskunnande.

Både små och stora användare

Matti Vaattovaara, Hitachi Energy Finland.
Matti Vaattovaara.

Matti Vaattovaara säger att en stor fördel med MicroSCADA är att användningen lätt kan skalas både upp och ner. Det här har medfört att programvaran nu används av alla från mindre fastighetsägare till stora sjukhus, elektrifierade tågbanor, metron och nationella elnätsoperatörer.

MicroSCADA har förstås uppdaterats många gånger genom åren men huvudsyftet med mjukvaran har förblivit att styra och övervaka elförsörjningen.

– Nya funktioner och bättre gränssnitt skapas fortlöpande, säger Matti Vaattovaara.

MicroSCADA finns i dag tillgänglig i många olika versioner och på många olika språk. Automatiken har byggs på genom åren och förutom styrning och övervakning kommer systemet till nytta exempelvis för felsökning och analytik.

Växande marknad

Hitachi Energy Vasa, skylt, logo

Elektrifiering är en pågående megatrend, där allt från fordon till hela transportsystem elektrifieras. Den gröna transformationen, tydlig till exempel genom nya satsningar på vatten-, vind- och solkraft, innebär också att MicroSCADA får leva på en växande marknad.

– MicroSCADA är en produkt som har mening och är i sig en del av energitransformationen, säger Matti Vaattovaara.

Stor uppdatering bakom sig

För MicroSCADA är den senaste milstolpen, 40-årsjubileet oräknat, en förändring som skedde för ett par år sedan. Då lanserades MicroSCADA X, vilket innebar en stor uppdatering.

– Det var en stor men lyckad ansträngning som ledde till ett mera intuitivt gränssnitt, säger Matti Vaattovaara.

MicroSCADAs 40-års jubileum firas internt på Hitachi Energy med kaffe och tårta.

 

LÄS OCKSÅ:

Hitachi Energy varmistaa Suomen suurimman tuulipuiston sähköntuottoa

Lämna ett svar