Hitachi Energyn innovaatio sai 40 vuotta sitten alkunsa Vaasassa – Ohjelmisto valvoo sähkönsaantia yli 10 %:lle maailman väestöstä

Osa Hitachi Energyn MicroSCADA:n parissa työskentelevästä henkilöstöstä, kuvan oikeassa yläkulmassa Hitachi Energy Finlandin toimitusjohtaja Matti Vaattovaara.
Osa Hitachi Energyn MicroSCADA:n parissa työskentelevästä henkilöstöstä, kuvan oikeassa yläkulmassa Hitachi Energy Finlandin toimitusjohtaja Matti Vaattovaara.

Ohjelmistoinnovaatio MicroSCADAn juuret juontavat Vaasaan, jossa alusta alkujaan kehitettiin. 40 vuotta myöhemmin Vaasa ja Suomi toimivat yhä vahvasti alustan tutkimus- ja kehitystyön hermokeskuksena.

MicroSCADA on kriittisen infrastruktuurin ohjaukseen ja valvontaan käytettävä järjestelmä. 40 vuotta täyttävä ohjelmisto on tänä päivänä käytössä yli 170 maassa.

– MicroSCADA valvoo sähkönsaantia arviolta yli kymmenelle prosentille maailman väestöstä, Hitachi Energy Finlandin toimitusjohtaja Matti Vaattovaara kertoo.

Juuret Vaasassa

MicroSCADA sai alkunsa Vaasassa vuonna 1983 muutaman vuoden kehittelytyön tuloksena. Matti Vaattovaaran mukaan Suomessa oli tuolloin ja on yhä paikallisesti vahvat markkinat tämän tyyppisille innovaatioille.

– Suomessa käytetään paljon teknisesti vaativia sovelluksia ja täältä löytyy myös intoa kokeilla uusia ratkaisuja, Vaattovaara jatkaa.

Matti Vaattovaara, Hitachi Energy Finland, Vasa
Matti Vaattovaara.

Pärjää maailmanlaajuisessa kilpailussa

Matti Vaattovaaran mielestä on upeaa, että paikalliseen ja kansalliseen käyttöön onnistuttiin luomaan niin hyvä tuote, että se on menestynyt myös globaaleilla markkinoilla. Vaattovaara haluaakin käyttää tilaisuuden hyväkseen ja osoittaa suuret kiitokset koko tiimille, joka työskentelee tai on aikaisemmin työskennellyt MicroSCADAn parissa.

Ohjelmiston tuotekehityksestä vastaa tällä hetkellä 50-60 hengen joukko, josta valtaosa toimii Vaasassa. Vaattovaara korostaa, että menestykseen on tarvittu usean eri alan ammattilaisten työpanosta, erityisesti mitä tulee ohjelmiston soveltamiseen käytännössä.

– Saavutettujen tulosten taustalta löytyy vankkaa insinööriosaamista sekä kykyä olla ajan hermolla ja kuunnella asiakkaiden toiveita ja tarpeita, Matti Vaattovaara kiittelee.

Saavutettujen tulosten taustalta löytyy vankkaa insinööriosaamista

Monipuolinen käyttäjäjoukko

Matti Vaattovaara, Hitachi Energy Finland.
Matti Vaattovaara.

Vaattovaaran mukaan yksi MicroSCADAn suurimmista eduista on se, että käyttö on helposti skaalattavissa niin ylös- kuin alaspäin. Muokattavuutensa ansiosta ohjelmisto soveltuu monenlaisille asiakkaille, ja tänä päivänä sitä käyttävätkin niin yksittäiset kiinteistönomistajat kuin suuret sairaalat, sähköistetty juna- ja metroliikenne sekä valtakunnalliset sähköverkko-operaattorit.

MicroSCADA on 40-vuotisen matkansa varrella luonnollisesti kokenut lukuisia päivityksiä, mutta ohjelmiston pääasiallisena käyttötarkoituksena on yhä sähkönsaannin ohjaus ja valvonta.

– Uusia toimintoja kehitetään ja käyttöliittymää parannellaan jatkuvasti, Vaattovaara kertoo.

MicroSCADAsta on nykyään olemassa useita eri versioita ja alusta on käytettävissä monella eri kielellä. Automatiikkaa on vuosien varrella lisätty, ja ohjauksen ja valvonnan lisäksi järjestelmästä on apua esimerkiksi vianetsinnässä ja analytiikassa.

Kasvavat markkinat

Hitachi Energy Vasa, skylt, logo

Sähköistäminen on tämän päivän megatrendi, joka ulottuu niin ajoneuvoihin kuin kokonaisiin liikennejärjestelmiin. Vesi-, tuuli- ja aurinkovoimaan panostavan vihreän siirtymän kautta myös MicroSCADA on mukana kasvavilla markkinoilla.

– MicroSCADA on tuote, jolla on merkitystä. Se on jo itsessään osa energiamurrosta, Matti Vaattovaara luonnehtii.

Iso päivitys takana

Ellei kuluvaa juhlavuotta lasketa, viimeisin virstanpylväs MicroSCADAn taipaleella oli muutama vuosi sitten toteutettu isompi muutos alustaan. Tuolloin lanseerattiin MicroSCADA X, joka piti sisällään laajan päivityksen.

– Se oli valtava mutta onnistunut ponnistus, jonka tuloksena meillä on nyt entistä intuitiivisempi käyttöliittymä, Vaattovaara toteaa.

MicroSCADAn 40-vuotisjuhlaa vietetään Hitachi Energyllä oman väen kesken kakkukahvien merkeissä.

 

LUE MYÖS:

Hitachi Energy varmistaa Suomen suurimman tuulipuiston sähköntuottoa

Vastaa