Finlands västkust samlas kring vätgas – Nytt högprofilsprojekt ansöker om 20 miljoner euro

Merinovas Sari Kola och Tauno Kekäle berättar om projektet. Foto: Jukka Vähälummukka
Merinovas Sari Kola och Tauno Kekäle berättar om projektet. Foto: Jukka Vähälummukka

BotH2nia Hydrogen Valley-projektet samlar aktörer inom vätgasekonomin i fyra landskap. Projektet, med Merinova som spindeln i nätet,  vill skapa en så kallad Hydrogen Valley på den finländska västkusten.

Det är mycket på gång kring vätgas på den finländska västkusten. Teknologicentret Merinovas Sabina Storbacka säger att det bubblat länge under ytan men att utvecklingen under den senaste tiden börjat gå riktigt snabbt.

– Det finns en stark gemensam vilja bland landskapsförbund, utvecklingsbolag, städer, skolor, kommuner, företag och andra typer av organisationer, säger Sabina Storbacka, Program Director på Teknologicentret Merinova.

De gemensamma utvecklingstankarna har lett till skapande av ett Memorandum of Understanding. Merinova-direktören Sari Kola säger att det finns ett mycket starkt stöd från industrin och att även företagen drar åt samma håll.

Nytt högprofilsprojekt skapats

Projektet BotH2nia Hydrogen Valley, med cirka 70 aktörer med och ännu flera involverade, vill nu ta det här samarbetet till nästa nivå.

– Projektet siktar på att vårt område blir ett ledande område inom vätgasekonomin innan år 2030, säger Sabina Storbacka.

Teknologicentret Merinova har helhetsansvar för koordineringen av projektet. Därtill finns också regionala koordinatorer från de olika landskapen, som innefattar Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Satakunta.

Projektet siktar på att vårt område blir ett ledande område inom vätgasekonomin innan år 2030.

Fördelar med bred bas

Projektets breda bas är till fördel när det gäller att lösa utmaningar som handlar om till exempel planering, markanvändning och skyddszoner.

Matti Luhtanen, från utvecklingsbolaget Prizztech i Satakunta, säger att det är frågan om ett lite annorlunda projekt som skapar perspektiv.

– Det är fint att flera landskap, som delvis också konkurrerar om investeringar, kan samarbeta, säger Matti Luhtanen.

Handlar om grön omställning

Uppbyggandet av en vätgasekonomi är kopplat till EU:s gröna omställning. Övergången till förnyelsebar energi på bred front skapar utmaningar eftersom produktionen fluktuerar, till exempel för att det inte blåser lika mycket hela tiden.

– Energin från vindkraft kan däremot bli vätgas och då lagras och användas när den behövs, säger Tauno Kekäle, Project Manager på Merinova.

Instrument, status och samarbete på samma gång

”Hydrogen Valleys”, eller på finska vetylaaksot, är samarbeten och EU-instrument som används för att föra samman olika aktörer kring samma bord när det handlar om att skapa förutsättningar för vätgasekonomin.

Projektet som nu skapats söker som bäst om 20 miljoner euro i EU-finansiering. Tauno Kekäle säger att pengarna ger en chans för universiteten, skolorna och mindre företag att hänga med i utvecklingen.

– Det viktigaste med projektet är ändå att få status som ett område inom EU som andra också tror på, säger Tauno Kekäle.

I sammanhanget ska nämnas att företagen i de åtta värdekedjor som berörs av projektet räknar med att satsa hela 3,6 miljarder euro i totalinvesteringar.

Landskapsförbunden spelar viktiga roller

Bilden är tagen på EnergySampo forum 2, där det ordnades en workshop kring vätgasprojektet. Foto: Jukka Vähälummukka
Bilden är tagen på EnergySampo forum 2, där det ordnades en workshop kring vätgasprojektet. Foto: Jukka Vähälummukka

Kaisa Penttilä, projektledare på Österbottens Förbund, säger att landskapsförbunden spelar flera viktiga roller i sammanhanget. Landskapsförbunden har en lagstadgad uppgift att strategiskt utveckla landskapen.

– Det handlar till exempel om landskapsplan för markplanering, och förbunden är dessutom de organisationer som handhar Europas regionala utvecklingsfondpengar, säger Kaisa Penttilä.

Mycket bakgrundsjobb

Kaisa Penttilä säger att bakgrunden till uppbyggnaden av nätverksaktiviteterna kring vätgasekonomin kan spåras till projektet H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnia. BotH2nia network, med Matti Malkamäki i spetsen, samt förstås energiklustret i Vasa, har också byggt grunderna till ett smidigt samarbete.

Merinovas Sari Kola förklarar att processerna fick raketfart efter att EnergySampo-forum i oktober identifierade tre områden att jobba intensivt med, varav Hydrogen Valley var ett av dem.

I mitten av april lämnade projektet in ansökan till EU:s Horizon call-program. Uppskattningen är att det väntas ta 4-5 månader innan ett första svar kommer. Projektet är femårigt och kan starta tidigast 2025.

 

LÄS OCKSÅ:

Penttilä & Ahlskog: ”Vision för vätgasekonomins utveckling i Österbotten”

Lämna ett svar