Marknadsföringen av Vasa utmärker sig nationellt – Vasa vann FM i kommunal marknadsföring

Vasa stad och VASEK tog hem segern i det finländska mästerskapet i kommunal marknadsföring.

Vasa stad och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK har vunnit det finländska mästerskapet i kommunal marknadsföring med den riksomfattande kampanjen ”Världens lyckligaste människa” samt den efterföljande rekryteringskampanjen.

– Juryn uppskattade kampanjernas positiva anda som var starkt kopplad till en strategi på flera nivåer, som passade utmärkt för sin tid och nådde sin målgrupp med mångsidiga medel och samarbete, säger Eija Rautiainen, Kommunförbundets marknadsföringschef.

– Vasas positiva kampanj visar hur en lyckad kommunal marknadsföring påverkar stadens livskraft och attraktivitet, säger Eija Rautiainen.

Ger kraft att kämpa vidare

På Vasa stad och VASEK tas utmärkelsen emot med glädje. Vasa stads kommunikationschef Leena Forsén och Mari Kattelus, marknadsföringschef på VASEK, säger att de verkligen är tagna av segern.

– Samtidigt känns det också som ett tack och erkännande för det arbetet vi gjorde för att öka Vasas attraktionskraft, säger Leena Forsén.

– Och naturligtvis ger priset oss entusiasm att fortsätta att göra Vasaregionen mera känd och attraktiv, säger Mari Kattelus.

Känns som ett tack och erkännande.

Kampanj stöds av strategi

Kampanjens tema var grundat på Vasas djärva stadsstrategi, där ett av huvudmålen är Finlands lyckligaste invånare. Temat tilltalar millenialer – den målgrupp som värdesätter meningsfullt boende och en bra balans mellan jobb och fritid.

– Tanken med kampanjen var att lyfta fram temat genom de tre vasabornas lyckoberättelser, säger Leena Forsén.

Leena Forsén säger att målet är att vara den lyckligaste staden i Finland men att de genom berättelserna ville dela insikter om ett lyckligare liv med alla finländare.

Mari Kattelus säger att lycka också var den röda tråden i rekryteringskampanjen.

– Företag i Vasaregionen lyfte fram meningsfulla jobb, men företagens anställda kunde också berätta sina egna lyckohemligheter för alla, säger Kattelus.

Strategisk marknadsföring fortsätter

Jakten på talang är hård i Finland. Vasa fortsätter att bedriva stark marknadsföring och att höja Vasas styrkor, särskilt för millenialer, som känner det naturligt att flytta efter meningsfullt och intressant arbete.

– I våras tog vi upp det faktum att lycka inte betyder ett perfekt liv, utan misslyckanden hör till livet och det är helt normalt, säger Leena Forsén.

Staden och Vasek kommer att fortsätta att arbeta tillsammans med företag på samma tema.

– Tillsammans tar vi inte bara fram karriärer utan också vikten och unikheten av arbetsgemenskap, säger Kattelus.

Kampanjen genomfördes i samarbete med reklambyrån Drama Queen.

 

LÄS OCKSÅ OM HUR KAMPANJEN STARTADE:

Vaasa etsii maailman onnellisinta ihmistä

Lämna ett svar