Catharina Kallio arbetar med att få dina tankar att jobba för dig och inte mot dig

Catharina Kallio, workingmymind, åbo, vasa
Catharina Kallio.

Det du tänker har inverkan på hur du beter dig och vad du i slutändan får ut av livet. Business- och karriärcoachen Catharina Kallio hjälper andra att komma in i rätt tankebanor.

Catharina Kallio har en bakgrund som konsult inom HR-uppdrag och rekrytering. I 12-13 år har hon intervjuat människor, inte minst för lämplighetsbedömningar. Hon har jobbat med människor i många olika yrken på så gott som alla arbetsnivåer.

Catharina Kallio började tidigt märka att det finns tankemönster som påverkar vem som får vilka jobb och hur de klarar sig i livet. Det finns en stor skillnad på hur människor ser på sig själva och också om hur de pratar om sig själva.

– Frågor som ”är det nu någon idé att jag söker jobbet nu när jag redan är 50 år” berättar väldigt mycket om vad den personen intalar sig själv, säger Catharina Kallio.

Tänka positivt räcker inte

Catharina Kallio, Lundo, Petalax
Catharina Kallio.

Att tänka positivt är ett råd som ofta kastas fram. Catharina Kallio säger att det rådet inte räcker, att det också behövs modeller och verktyg för att få det att fungera. Kallio menar att tankemönster kan vara djupt rotade och byggas upp tidigt i livet.

Catharina Kallio tar sin egen skoltid som exempel. Hon är i dag författare till en egen bok men under grundskolan intalade hon sig att hon var dålig på att skriva.

– ”Vill inte och kan inte” tänkte jag, vilket ledde till frustration och medelmåttiga resultat, säger hon.

Den typen av negativa känslor inverkar också på välmåendet och en ond cirkel skapas.

Arbete som inte slutar

Catharina Kallio, workingmymind.com
Catharina Kallio.

Att tänka på ett mera upplyftande och framåtdrivande sätt är ändå ett ständigt pågående arbete. Catharina Kallio tar ett exempel från det egna vuxenlivet och nämner bortgången av sin egen pappa.

Kallio säger att det är klart att det kräver sorgearbete men att om hon helt gräver ner sig i det, så slutar den negativa spiralen aldrig.

– Antingen kan jag älta att jag aldrig får se honom mera eller så försöker jag vända det till något positivt, som att fokusera på allt han lärt mig genom åren, säger hon.

Business-aspekten, då?

Att frågor om tankemönster är viktiga i privatlivet står kanske klart, men hur påverkar tankarna om oss själva och det vi gör näringslivet och hur vi agerar på jobbet?

Catharina Kallio säger att effekterna här är lika stora. Hon tar försäljning som ett konkret exempel. Kallio säger att många kämpar i uppförsbacke med att bli mera försäljningsinriktade, just eftersom tankemönstret är att det är svårt att sälja.

– Men kan vi tänka på det som att det handlar om kundbetjäning, att hjälpa andra, vilket det också gör, så kan vi skapa helt andra känslor och i förlängningen helt andra resultat, säger hon.

Kreativitet, som blir allt viktigare i näringslivet, är en annan sak som Kallio jobbar med att ta fram. Hon säger att det arbetet ibland handlar om att få ner stressnivåer, för när stressen är hög så lyser kreativiteten ofta med sin frånvaro.

Catharina Kallio. Working my Mind
Catharina Kallio.

Organisationer vinner också

Individer mår bättre av och vinner på att tänka i rätt banor. Tankar leder till känslor, känslor påverkar beteende och beteende får till stånd resultat.

Kallio säger att samma sak gäller även för organisationer och företag, vilket alltför sällan uppmärksammas. Hon menar att när organisationer vill utvecklas så sätts det ofta fokus på att fila processer eller på att få fram ny information.

– Men ofta glömmer vi att hur individerna tänker om sig själva, om olika saker och om andra, också påverkar resultatet och välmåendet för hela organisationen, säger hon.

Men ofta glömmer vi att hur individerna tänker om sig själva också påverkar resultatet.

Hjälper på vägen

Catharina Kallio erbjuder coaching där deltagare kan jobba framåt med just den här typen av frågor som nämns i artikeln. Det här görs ofta i enskilda samtal men kan också ske i små grupper. Kallio ordnar också utbildningar av olika slag.

Catharina Kallio jobbar på svenska, finska och engelska. Hon erbjuder även nätkurser, de hittills släppta är på finska. ”Opeta itsesi loistamaan – Mieli työyhteisössä” lär ut varför det löns att tänka på nya sätt och hur vi kan börja göra det.

Catharina Kallio delar sin tid mellan Österbotten och Åboregionen, närmare bestämt Petalax och Lundo. Mera information om företaget hon driver och dess kontaktuppgifter hittas på workingmymind.com.

 

LÄS OCKSÅ:

Hanna Malkamäki: ”Valtaa ja vastuuta – Onko ympäristön tulevaisuus yksilön, yritysten vai yhteiskunnan käsissä?”

Lämna ett svar