Triinu Varblane: “Export, mångfald och äkta samarbete – har det någonsin varit viktigare för framtiden?”

Triinu Varblane

Skribenten Triinu Varblane är internationaliseringsexpert samt Senior Advisor på Viexpo.

Vi står på tröskeln till en ny era. I en tid när världen borde bli alltmer sammanlänkad och internationell, måste vi som näringsliv och samhälle anpassa oss och dra nytta av de möjligheter som internationaliseringen erbjuder. Detta gäller inte bara Österbotten utan hela vårt land, Finland.

Vi som inte gör det ännu, kommer vi våga ta steget ut i världen och utmana oss själva?

Internationalisering: En väg till tillväxt

Internationalisering är en nyckelkomponent i vår framtid. Genom att expandera våra horisonter och tänka utanför nationella gränser kan vi öka vår försäljning och stärka våra företag. För att uppnå detta mål måste vi se bortom det lokala och nationella och omfamna det globala perspektivet.

Hur kan vi göra våra produkter och tjänster ännu mera världsberömda?

Export: En motor för ekonomisk utveckling

Export är livsnerven för näringslivet. Att öppna upp för internationella marknader ger oss möjligheten att sälja våra produkter och tjänster över hela världen. Detta genererar inte bara inkomst för våra företag, utan skapar också arbetstillfällen och bidrar till ekonomisk tillväxt. Vi behöver satsa på att göra våra produkter och tjänster internationellt konkurrenskraftiga och främja exporten för att säkerställa en stark ekonomi i framtid.

Hur kan vi tillsammans stärka vårt exportfokus men likaså locka internationella affärsmöjligheter till vår region?

Jämställdhet och mångfald: Styrkor att närma sig

För att vara framgångsrika i den internationella arenan måste vi också erkänna vikten av jämställdhet och mångfald. En jämställd och mångsidig arbetsgemenskap är mer kreativ och innovativ. Det ger oss möjligheten att se problem från olika perspektiv och hitta de bästa lösningarna.

Därför är det viktigt att vi aktivt arbetar för att skapa arbetsplatser som är öppna och inkluderande för alla, oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund eller andra faktorer. Genom att investera i jämställdhet och mångfald stärker vi inte bara vårt näringsliv, utan också hela samhället.

Vad är ditt bidrag till detta arbete idag och varje dag framöver?

Samarbete: Nyckeln till framgång

Internationalisering och export är inte något vi kan uppnå på egen hand. Samarbete är avgörande. Inom Österbotten, som en av de mest företagsamma regionerna i Finland, har vi en enastående möjlighet att samarbeta och dra nytta av varandras styrkor. Genom att bilda partnerskap med andra företag, organisationer och utbildningsenheter inom vår region kan vi dela kunskap och resurser för att stödja varandras tillväxt.

Men samarbetet får inte stanna inom Österbottens gränser. Vi måste också aktivt utöka vårt samarbete till andra regioner i Finland och utanför vår landsgräns. Ett starkt och enhetligt Finland gynnar oss alla. Genom att arbeta tillsammans kan vi förbättra våra affärsklimat, locka investeringar och öppna upp nya exportmöjligheter för våra företag.

För att nå våra mål behöver vi dock mer än bara ord om samarbete. Vi behöver det äkta samarbetet som syns i handlingar. Att stödja varandras framgångar, dela kunskap och resurser, och arbeta tillsammans för att lösa utmaningar är nyckeln till en hållbar framtid.

När vi agerar i samklang skapar vi en positiv förändring som inte bara gynnar våra företag, utan hela vårt samhälle.

Österbotten: En drivkraft för innovation

Österbotten har länge varit känd för sin entreprenörsanda och sin förmåga att anpassa sig till förändringar. Nu är det dags att använda denna styrka för att ännu bättre kunna ta oss in i den internationella arenan. Genom att investera i innovation och teknologi kan vi säkerställa att våra företag är konkurrenskraftiga på den globala scenen.

Vad är ditt nästa steg mot ett centrum för innovation och nytänkande?

Slutsats: Tillsammans är vi starkare

Så, när har det varit viktigare att agera? Nu är tiden. Låt oss tillsammans ta stegen som krävs, främja en kultur av inkludering och samarbete, och omfamna möjligheterna som internationaliseringen erbjuder. Genom att gemensamt arbeta, inkludera medvetet och visa vårt genuina samarbete i handlingar kan vi skapa en ljusare framtid, som vi alla kan vara stolta över.

 

LÄS OCKSÅ:

Kristian Schrey: ”Grön omställning, hållbar utveckling och ansvarsfullhet – Hot eller möjlighet?”

Lämna ett svar