Toni Lehtonen: ”Hyvä hallitustyö varainhoitajan silmin”

Toni Lehtonen

Kirjoittaja Toni Lehtonen on Senior Private Banker, Ålandsbanken.

Vastuullisuudesta on viime vuosina muodostunut tärkeä tekijä, joka ohjaa niin kuluttajan ostopäätöstä kuin yrityksiä. Se on pitkään ollut myös Ålandsbankenin toiminnan ytimessä.

Hyvä hallitustapa on tärkeä osa vastuullisuutta niin pk-yrityksissä kuin pörssiyhtiöissä. Esimerkiksi Arvopaperimarkkinayhdistys päivitti vuoden 2020 alusta aiemmin listatuille yhtiöille julkistamaansa hallinnointikoodiaan. Myös Perheyritysten liitto on antanut omat suosituksensa jäsenyrityksilleen. Hallitustyön osaamisen tarve onkin jatkuvasti kasvanut.

Hyvä hallitustapa on tärkeä osa vastuullisuutta.

Omistajilla on merkittävä rooli kasvupääoman tarjoajana pk-yrityksissä. Omistajan roolissa on kyettävä luomaan pitkän aikavälin näkemys yrityksen menestymisestä. On ymmärrettävä liiketoimintaa, tilinpäätösanalyysiä, strategisia haasteita sekä osallistuttava hallitustyöhön, jäsenten löytämiseen ja valintaan.

Hyvään hallitustyöhön kuuluvat muun muassa

  • oikeanlaisen (diversiteetti, kompetenssi ja riippumattomuus) hallituksen kokoaminen käytännössä,
  • työjärjestyksen noudattaminen,
  • puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välinen sujuva yhteistyö sekä
  • hallitustyön kehittämiseksi sen toiminnan arvioiminen.

Hallitustyön ja omistajastrategian määrittämisessä ja toteuttamisessa yhteisen tahtotilan sekä arvopohjan määrittäminen on keskeistä.

Työkaluja pakkiin

Paikalliset kauppakamarit järjestävät yhdessä Hallituspartnerit ry:n kanssa Hyväksytty hallituksen jäsen -kursseja sekä muuta kattavaa koulutusta hallitustyön parantamiseksi. Osallistuin itse HHJ-kurssille, josta sain verkostoitumisen lisäksi myös työkaluja sekä hallitustyöskentelyyn että omistajastrategian parempaan ymmärtämiseen.

Haluan työskennellä analyyttisena ja kuuntelevana varainhoidon ammattilaisena, asiakaskeskeisenä business partnerina. Tämä vaatii läpinäkyvää viestimistä toimialan, markkinoiden ja makrotalouden tilasta sekä asiakkaan toimialan liiketoiminnan laajaa ymmärtämistä elinkaariajattelun mukaisesti. Tämän lisäksi on osattava käydä aktiivista keskustelua omistajastrategiasta, mahdollisesta sukupolvenvaihdoksesta tai rakennejärjestelystä.

Yhteinen tahtotila ja arvopohja ratkaisee

Omistajatahdon mukaiset merkittävät ratkaistavat asiat, kuten liiketoimintastrategian kirkastaminen ja investointipäätökset, vaativat aktiivista omistajalinjausta ja hallitustyöskentelyä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Varakkaissa perheyhtiöissä omistaja- ja sijoitusstrategian toteuttaminen yhteisesti määritetyn tahtotilan ja arvopohjan mukaisesti, on olennaisen tärkeätä tulevaisuudessa menestymiseksi.

Valintaprosessit koskien eri hankekokonaisuuksia, kumppanuuksia, sijoitusstrategioita ja -tyylejä vaativat kvantitatiivista ja laadullista seurantaa sekä riskienhallintaa, myös vastuullisen sijoittamisen yhä kasvavampien vaatimusten myötä.

Varainhoitajan rooli

Toni Lehtonen
Toni Lehtonen

Varallisuudenhoidossa pankkiirien tehtävänä on varmistaa jokaiselle asiakkaalle hänen riskitasoonsa ja sijoitussalkkuunsa parhaiten sopiva ratkaisu huomioiden kaikki eri omaisuuslajiluokat. Varallisuutta hoidetaan suunnitelmallisesti, luotettavasti ja pitkäjänteisesti.

Varallisuuden suunnitteluasioissa (Family Office -palvelut) jyvät eroavat akanoista myös varainhoitajien kesken. Tällöin on huomioitava henkilökohtaisen sijoitusvarallisuuden lisäksi asiakkaiden yritysomaisuuden, perheen ja perheyhteisön tilanteet sekä erityistarpeet.

Tärkeäksi muodostuukin taito hyödyntää eri tiimien erityisosaamista tilanteisiin sopivimmalla tavalla. Tällöin kokeneiden lakimiesten, veroasiantuntijoiden, strategisten ulkoisten kumppanuuksien ja salkunhoitomandaattien hyödyntäminen voi olla, jos ei kullan – niin rahan arvoista asiakkaalle.

 

LUE MYÖS:

Juha Ilmonen: “Vaihtoehtoisten sijoitusten merkitys sijoitussalkuissa”

Lämna ett svar