Terhi Mäkinen: ”Miten edistämme alueen elinvoimaisuutta?”

Terhi Mäkinen, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten
Terhi Mäkinen.

Kirjoittaja Terhi Mäkinen on Pohjanmaan ELY-keskuksen elinvoimapäällikkö.

Heti kun maahamme saatiin uusi hallitusohjelma käynnistyi myös ELY-keskuksien ja aluehallintovirastojen yhteisen uuden strategian valmistelu. Strategia sekä tulostavoitteemme pohjautuvat aina hallitusohjelmaan, toteutamme sen tavoitteita joka päivä toiminnassamme. Strategia-asiakirjaa ei ole vielä allekirjoitettu eikä se ole saanut vielä aivan lopullista muotoaan, mutta sen painopisteet ovat jo nähtävissä. Mitä siis aiomme tehdä alueilla?

Mitä siis aiomme tehdä alueilla?

Lupaamme lisätä elinvoimaa, toteuttaa kestävää ja puhdasta siirtymää, turvata varautumista ja kokonaisturvallisuutta sekä turvata hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta. Lisäksi huolehdimme hyvästä asiakaskokemuksesta ja sidosryhmäyhteistyöstä, takaamme, että henkilöstömme ja työyhteisömme voi hyvin sekä digitalisoimme ja sujuvoitamme prosessejamme. Tekemistä meillä riittää aivan jokaisen painopisteen kanssa. Tarkemmat toimintamme tavoitteet konkretisoituvat ELY-keskuksen tulevien vuosien tulossopimuksessa, jota teemme lopulliseen muotoon parasta aikaa toimintaamme ohjaavien ministeriöiden kanssa.

Elinvoiman lisääminen alueella on tärkeä osa Pohjanmaan ELY-keskuksen toimintaa. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Ainakin sitä, että panostamme elinkeinotoiminnan uudistamiseen, kasvamiseen ja monipuolistamiseen. Jotta voisimme onnistua elinvoiman lisäämisessä, tulisi myös työllistymisen nopeutua ja rakennetyöttömyyden pienentyä. Yritysten kansainvälistymispalveluihin tulee aktivoida ja ohjata entistä enemmän yrityksiä. Kun edistämme työperäistä maahanmuuttoa ja hyödynnämme kansainvälistä osaamista, edistämme yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Emme tee tätä yksin, vaan verkostomaisesti ja siksi ELY-keskuksen verkosto- ja kumppanuusyhteistyön tuleekin olla paitsi alueellisesti, myös valtakunnallisesti vaikuttavaa. Juuri julkaistun ELYjen sidosryhmäkyselyn perusteella olemmekin onnistuneet tässä.

Meillä on myös tavoitteena tulevina vuosina nostaa tutkimus- kehitys- ja innovaatiopanostuksien määrää alueellamme. Tähän voimme päästä kasvattamalla TKI-toimintaan liittyvää yritysten, korkeakoulujen ja muiden innovaatiotoimijoiden välistä yhteistyötä sekä aktivoimalla ja ohjaamalla yrityksiä entistä enemmän T&K -toimiin.

Koulutus- ja osaamistason tulee myös vastata työelämän tarpeisiin. Hankimme työllistymistä edistäviä koulutuksia TE-palveluille ja sitä kautta työttömille ja toimimme verkostomaisesti jatkuvan oppimisen edistämiseksi. TE-toimistot lakkautetaan vuoden 2024 lopussa ja työllisyyspalvelut siirtyvät kuntien muodostamien työllisyysalueiden hoidettavaksi. Meidän tulee silloin varmistaa, että ELY-keskuksen palvelut toimivat hyvin ja tukevat kuntiin siirtyneitä työllisyyspalveluja.

Terhi Mäkinen, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusNärings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten
Terhi Mäkinen.

Pohjanmaan ELY-keskuksella on merkittävä rooli ruoantuotannon kilpailukyvyn, terveellisyyden ja turvallisuuden paranemisen edistämisessä. Meidän tulee huolehtia siitä, että maatilat hyödyntävät maaseudun kehittämisohjelman (CAP) työkaluja toimintansa uudistamiseksi. Alueen elinkeinorakenne erityisesti maaseudulla tarvitsee monipuolistamista, joten siihenkin panostetaan.

Edessämme häämöttää myös aluehallinnon uusi tulevaisuus, sillä hallitusohjelmassa on kirjaukset uudenlaisesta valtion aluehallinnosta. ELY-keskukset ja aluehallintovirastot häviävät Suomen kartalta ja tilalle ovat tulossa vuonna 2026 uudet alueelliset elinvoimakeskukset sekä yksi uusi valtakunnallinen lupa-, ohjaus ja valvontavirasto. Strategiamme tärkeä painopiste, lisäämme elinvoimaa, ei kuitenkaan minnekään katoa. Tulemme tekemään töitä sen eteen jatkossakin uudessa organisaatiossa. Emme yksin, vaan yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa.

LÄS OCKSÅ:

Terhi Mäkinen: ”Työkaluja yritysten kehittämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen”

Lämna ett svar