Ted Wallin: ”Ett företags primära mål är att maximera aktieägarnas vinst. Eller?”

Ted Wallin

Skribenten Ted Wallin är Head of Offering, Information Management, Atea Finland. Kolumnen finns även på engelska.

Som elkonsument har det varit frustrerande tider i höst. Elmarknadens utmaningar ger upphov till en diskussion om vad som är etiskt eller ej. Hur ska företag lyckas leverera vinst, för att samtidigt tackla nya marknadsutmaningar och dessutom hålla sig på god fot med sina intressentgrupper, såsom kunder, anställda, leverantörer och samhället som helhet?

Det finns förstås inget enkelt eller rätt svar på frågan, men vi kan förhoppningsvis bli lite klokare genom att vrida på olika perspektiv.

Utan vinst, inget företag

Businessman holding bar chart showing increased profits (euro)Det rådande mantrat under min universitetsutbildning inom ekonomi 2005-2011 var fortfarande att ett företags viktigaste mål med sin existens är att maximera vinst. I denna filosofi mäts ett företags absoluta framgång i hur många euron som lämnar på sista raden.

Med detta mål tillgodoser man vackert nog aktieägarnas ekonomiska intressen. Ett ”friskt” företag betalar anställda och leverantörer samt sköter sina övriga plikter.

Som entreprenör stöder jag fullt ut dessa principer. Jag skriver under att på sikt måste ett företag göra vinst för att just fullgöra sina juridiska plikter genom att betala löner och räkningar och så vidare och samtidigt ge en ekonomisk morot till ägarna, som i många fall i företagsfinland betyder grundarna.

Vårt välfärdssamhälle finansieras i grund och botten av duktiga företag och företagare som ser till att hjulen snurrar. Det måste med andra ord finnas även ekonomiska incentiv för att starta och äga företag. Utan vinst på sikt kan ett företag heller inte skapa goda grunder för tillväxt, något som i slutändan hela vårt välfärdssamhälle är beroende av för sin existens.

Såhär långt sällar jag mig till skolböckerna inom ekonomi. Problemen däremot med synsättet ”maximera vinst” ligger dock i ordet maximera, i de övriga intressentgruppernas behov och i tidsperspektivet.

Kortsiktig maximering

Låt mig börja med ordet maximera och med övriga intressenters behov. Det går inte att undvika eller blunda för det faktum, att ifall maximering av vinst är det primära målet för ett företag blir också alla beslut färgade av detta yttersta mål.

Så är det med alla målsättningar (därför sätter man även mål), men när det kommer till pengar finns det en extra lockelse med i bilden som bevisligen har stor inverkan. Denna inverkan gör att vi i värsta fall tummar på våra principer kring etik och hållbarhet. För faktum kvarstår; om bolagets primära mål är att maximera vinst, måste företaget förr eller senare ge avkall på annat.

Målet bländar oss att fatta kortsiktiga beslut som kanske får upp lönsamhetsraden på kort sikt, men som kommer att leda till problem på andra fronter, åtminstone på lång sikt. När fokus ligger uteslutande på vinstmaximering glömmer man bort kanske till och med viktigare intressenter än ägarna.

Långsiktig lönsamhet

Businessman watering money plant

Det andra problemet med vinstmaximering är tidsperspektivet eller bristen av det. Ett moget och väletablerat företag borde ha kapaciteten att se över vinstbehovet på lite längre sikt.

Kan vi klara en mindre vinst i år eller till och med en förlust för att agera etiskt och hållbart? Kan vi gå stärkta ur utmaningen och göra vinst imorgon istället, även om vi idag biter i det sura äpplet?

Denna fråga är förstås knepig och varje företag och dess ägare måste själva fatta besluten och sätta sina egna gränser.

Starka exempel på god etik i denna fråga såg vi hos flera regionala bolag som under pandemin inte sade upp personal utan höll permitteringar på en miniminivå, trots att marknaden bromsade in rejält. Kortsiktigt hade man säkert kunnat spara mer kostnader genom att låta folk gå, men istället minskade man vinstkravet och stod dessutom beredd när ekonomin tog fart igen.

Vinstmaximeringens paradox

Min poäng i slutändan är att ett seriöst företags existensberättigande måste vila på andra grunder än att bara maximera vinsten, om inte av etiska skäl så av ren självbevarelsedrift. Få kommer att vilja jobba för ett företag som bara tänker på vinstmaximering. Få kommer att vilja göra affärer med ett företag som inte tar sitt ansvar för andra intressenter eller omgivningen.

Ännu må ”vinstmaximering” vara ett legitimt och accepterat synsätt inom företagsvärlden, men jag är övertygad om att man i väst kommer att fnysa åt den filosofin i framtiden och avfärda den som kortsiktig och oansvarigt tänkande. Kapitalismen utvecklas vackert nog och det är dags att välkomna den förändringen. Låt oss i Österbotten, Finland och i Norden gå i täten för denna förändring.

 

LÄS OCKSÅ:

Emma Granholm: “Vems första intryck avgör?”

1 thought on “Ted Wallin: ”Ett företags primära mål är att maximera aktieägarnas vinst. Eller?”

  1. Fina tankar men håller inte med om konklusion vad gäller tidsaspekten.
    För att skapa mervärde och överleva konkurrens måste företag ”vinstmaximera”. Men det innebär inte per automatik att ”ta ut all kortsiktig vinst som är möjlig” utan ska ses över ett längre perspektiv. Åtminstone om företaget är tänkt att fungera ”evigt”. Så det kan mycket väl vara, och ofta är, totalt sett mest vinstmaximering för ett företag att vara en ”god samhällsmedborgare” över tid. Många saker går i återkommande trender och just nu är trenden kraftigt mot företagens samhällsansvar. Men man kan inte frångå själva orsaken till företagets existens. För då kommer något annat företag att konkurrera ut det.

Lämna ett svar