Emma Granholm: “Vems första intryck avgör?”

Emma Granholm Atea Gambit
Emma Granholm.

Skribenten Emma Granholm är personalchef på Gambit (del av Atea). Kolumnen finns även på engelska.

De flesta av oss har säkert någon gång gått på en arbetsintervju och lagt allt fokus på att göra ett bra första intryck. Man kollar upp adressen och ser till att vara i tid (men inte för tidig), tänker igenom sina styrkor och svagheter, letar information om företaget och dess kultur på nätet och försöker matcha den outtalade klädkoden.

Kanhända följer en situation då man som arbetssökande får svara på ett batteri av frågor för att i slutet av intervjun få ställa ett par frågor själv. Sedan börjar en lång väntan på att företaget ska höra av sig…

Ombytta roller

För de som söker jobb finns det nuförtiden massvis med tips och vägledning att ta stöd av, och min erfarenhet som rekryterare säger att en sökande som genomför ansökningsprocessen enligt konstens alla regler ofta brukar få fina resultat.

Det är en fröjd att få vara med i en rekryteringsprocess med en motiverad sökande som gärna berättar om sig själv, sina styrkor och drömmar (och som dessutom tillhandahåller all relevant information genast från början).

I många branscher, och speciellt i IT-branschen, ser vi idag en stor efterfrågan på arbetskraft. Detta i kombination med att nya generationer gjort intåg på marknaden gör att situationen vänt så att det nu helt och hållet är arbetstagarens marknad.

Plötsligt är det inte de arbetssökande som behöver tips och stöd i rekryteringsprocessen utan företagen. Detta innebär att dagens företag behöver syna sin självbild och företagskultur mer kritiskt.

Trots att det kan vara svårt att göra inifrån så är det nödvändigt för vi kan vara helt säkra på att våra arbetssökande kommer att granska oss noga.

Med andra ord har employer branding, alltså hur företaget uppfattas, aldrig varit viktigare!

Med andra ord har employer branding, alltså hur företaget uppfattas, aldrig varit viktigare!

Tvåvägskommunikation

Som rekryterare välkomnar jag denna förändring på arbetsmarknaden med öppna armar, trots att jag måste erkänna att den ibland ger mig en del gråa hår.

Nuförtiden är det inte bara den arbetssökande som ska göra ett bra första intryck, det är minst lika viktigt att företaget gör det!

Den traditionella intervjusituationen har utvecklats till en mer likvärdig diskussion där båda parter närmar sig varandra för att komma fram till om det finns gemensamma intressen och värderingar.

Det är inte längre enbart den sökande som förväntas svara på frågor, tvärtom ska också rekryteraren kunna svara på frågor gällande hållbarhetsarbete, policy angående kontors- och distansarbete, möjligheter till att ladda elbil, välgörenhetsengagemang, personalförmåner, jämlikhetsarbete, insatser för att främja balansen mellan jobb och fritid och vad gör man egentligen för att förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen?

Förutom att själva arbetsuppgifterna förstås ska vara intressanta så har det även blivit av yttersta vikt att företagets och arbetstagarens värderingar möts för att kandidaten ens ska överväga arbetsplatsen.

Att företaget sedan på riktigt står bakom värderingarna i vardagen är om möjligt ännu viktigare. Det räcker inte att hänvisa till företagets värderingar om man inte kan påvisa vad man konkret gör i olika frågor.

Eftersom alla anställda är representanter för företaget kommer den egentliga företagskulturen alltid att komma fram på ett sätt eller annat. Detta kan naturligtvis innebära såväl utmaningar som möjligheter när det gäller employer branding.

En enda chans

I mitt jobb som rekryterare på Gambit är CV:n, telefonsamtal, intervjuer, LinkedIn och nätverkande naturliga delar av vardagen.

Jag är alltid redo att berätta om företagets värderingar, presentera lediga positioner och diskutera resursbehov. Till och med mitt i natten skulle jag kunna genomföra en intervju eller leverera en medarbetares arbetsbeskrivning.

Utmaningen för oss rekryterare anser jag är att man på grund av stress och deadlines riskerar att tappa fokus när man behöver det som allra mest. Vi är alla människor, men som rekryterare har du oftast en enda chans att göra ett gott intryck, oavsett om det är över linjen på Teams eller på företagets kontor.

Som rekryterare bör man göra ett minst lika gediget jobb inför en intervjusituation som den arbetssökande.

Man bör analysera företagets rekryteringsbehov, vara väl insatt i företagskulturen och helt enkelt veta vad man som företag har att erbjuda och vad man behöver hjälp med.

Dessutom bör man ta sig tid att sätta sig in i den arbetssökandes situation. Vad har lett fram till detta möte, hurudana frågeställningar och drömmar kan det finnas och kan vi som arbetsgivare svara på detta? I så fall hur?

Endast då kan man dra full nytta av mötet och förhoppningsvis ge ett så pass bra intryck så att det leder till en fortsättning. I vår bransch är det i dagsläget trots allt kandidatens intryck som avgör vem som får äran att hälsa hen välkommen på jobb.

Den arbetssökande i fokus

På Gambit strävar vi alltid efter att se till den sökandes styrkor och kvalifikationer snarare än att fokusera enbart på arbetsbeskrivningen.

Vår erfarenhet är att man levererar bättre när man får jobba med det man genuint brinner för. Jag skulle säga att detta tillvägagångssätt är en av Gambits framgångsfaktorer när det gäller rekrytering och organisationens kraftiga tillväxt de senaste åren.

Varje gång jag öppnar dörren för en arbetssökande på Gambits kontor, eller loggar in på Teams för en intervju, tar jag ett djupt andetag och landar där och då. Den arbetssökande är värd all min fokus, och som rekryterare är det precis det intryck som jag vill förmedla.

 

LÄS OCKSÅ:

Hanna Salo: ”Fem orsaker till att en dåligt fungerande hybridmodell kan bli livsfarlig för ditt bolag”

Lämna ett svar