Sirkku Wacklin: ”Luonnontuotealan kasvua tukevat trendit ovat vahvistumassa”

Sirkku Wacklin

Kirjoittaja Sirkku Wacklin on toimialapäällikkö Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

Herbs and other natural productsLuonnontuotteiden kysyntä kasvaa maailmalla. Luonnon raaka-aineiden ympärille odotetaan syntyvän merkittävää liiketoimintaa, koska taloudellista potentiaalia ei ole vielä täysin otettu käyttöön.

Luonnontuotealan kasvuun on vaikuttanut marjojen ja sienten hyödyntämisen ohella kiinnostus myös muiden luonnontuotteiden, kuten koivun mahlan ja kuoren, pihkan, kuusenkerkän, sekä villiyrttien kaupalliseen hyödyntämiseen.

Erityisesti kosmetiikka-, elintarvike- ja juomateollisuudella on kasvavaa kiinnostusta luonnontuotteiden hyödyntämiseen.

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen yrityksistä Mustasaaressa sijaitseva pakastemarjojen teollisuusmyyntiä harjoittava Marja Bothnia Berries Oy Ltd kuuluu luonnontuotetoimialan 50 suurimman yrityksen joukkoon.

Kokkolassa sijaitseva start up-yritys Innomost Oy tuottaa kemiallisilla prosesseilla koivun kuoresta bioyhdisteitä kosmetiikkatuotteiden ainesosiksi. Myös pääomasijoittajat ovat kiinnostuneet innovaatiosta, ja yritys onkin saanut merkittävän pääomarahoituksen pilottilaitoksen rakentamiseen. Pilottilaitoksessa testataan uudentyyppistä laitteistoa ja teknologiaa ainesosien jalostuksessa.

Hand holding soil with growing seedlingKasvava tietoisuus ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja ympäristöasioista ohjaa yhä voimakkaammin niin kuluttajien kuin yritystenkin käyttäytymistä. Isot veturiyritykset asettavat yhä enemmän alihankkijoille ja raaka-aineen toimittajille hiilineutraaliuustavoitteita ja lisäävät hankintoja sellaisilta yrityksiltä, jotka pystyvät näyttämään omat päästövähennystavoitteensa.

Kuluttajien valinnoissa painavat myös yhä enemmän tuotteet ja palvelut, jotka on valmistettu ilmastoystävällisesti. Erilaisilla luonnon raaka-aineista saatavilla bioyhdisteillä voidaan korvata ympäristölle haitallisia ainesosia, kuten fossiili- ja palmuöljyperäisiä raaka-aineita.

Luonnontuotealalla on hyvät mahdollisuudet hyödyntää kilpailuetuna luonnon raaka-aineista vastuullisesti ja kestävästi tuotettuja tuotteita ja palveluita.

Koronapandemia on nostanut vahvemmin esille luonnontuotealan ja luontomatkailun kasvuun vaikuttavat tekijät, kuten ympäristövastuullisuuden, kestävyyden ja ilmastonmuutoksen asettamat vaatimukset. Erilaiset terveydelliset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset muuttavat ihmisten kulutuskäyttäytymistä kestävämpään ja ilmastonmuutosta hillitsevään suuntaan.

Lähiluonnon, lähiruoan ja kotimaan matkailun arvostus saattaa entisestään nousta. Metsien merkitys hiilensidonnassa on kytkettävissä luonnontuotteiden tuotantoon ja on vielä alihyödynnetty mahdollisuus.

Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutusten trendikkyys lisää luonnontuotteiden ja luontomatkailukohteiden kiinnostavuutta. Alueemme monipuolinen maaseutu rannikkoseudulta Metsäpeuranmaan erämaaseudulle tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia erilaisille luontomatkailuaktiviteeteille, joihin yhdistyy paikallinen kulttuuri, lähiruoka ja vastuullisuus.

Luonnontuoteala on kasvuala, joka tarvitsee yhä enemmän ja monipuolisemmin raaka-aineita, jotta yritykset kykenevät tarttumaan kotimaisten ja kansainvälisten markkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Alan raaka-aine- ja jalostusketjun kehittämiseen tulisi suunnata jatkossa enemmän resursseja. Liiketoiminnan kasvuun tarvitaan myös panostusta brändäykseen, markkinointiin sekä alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan edistämiseen.

Luonnon raaka-aineiden hyödyntäminen teollisesti uusien teknologioiden ja innovaatioiden avulla voi luoda uutta, innovatiivista, monipuolista ja menestyvää liiketoimintaa erilaisille yrityksille elintarvike-, bioteknologia-, kosmetiikka-, lääke-, tekstiili- ja lisäravinneteollisuudessa.

 

LUE MYÖS:

Luomutuotanto vaatii osaamista ja ennakointia

Lämna ett svar