Matias Båsk: ”Smidiga transporter på ett hållbart sätt”

Matias Båsk svartvit profilbild

Skribenten Matias Båsk är logistikexpert & projektchef för MoveIT-projektet vid VASEK.

Det har blivit allt vanligare att söka miljövänligare alternativ till den traditionella privatbilismen för olika transportbehov i vardagen. I ett samhälle efter pandemin, då de flesta av oss fått anpassa sig till nya arbetssätt och transportbehov, finns alla möjligheter att ändra gamla invanda beteendemönster och kanske till och med utmana de egna fördomarna kring någon transportservice.

Visst skulle det vara fint att kunna cykla och gå mer i vardagen, använda kollektivtrafiken i större utsträckning där det är möjligt, kanske prova på att samköra mer med kollegor eller lagkamrater eller varför inte använda någon av alla nya tjänster som erbjuds för att flytta sig från punkt A till B på ett miljövänligare sätt?

Även i arbetslivet går det att hitta positiva effekter av att de anställda väljer något annat transportsätt än det invanda. Att ta sig till och från jobbet med egen muskelkraft är på många sätt ett bra alternativ för både arbetstagaren och arbetsgivaren. Motion främjar de anställdas hälsa, samtidigt som företagen sparar när sjukfrånvaron minskar och färre parkeringsplatser behövs. Också ökad användning av olika transporttjänster har liknande effekter. Miljövänliga transporter hör till den moderna livsstilen och är också en allt viktigare imagefråga för många företag.

Miljövänliga transporter hör till den moderna livsstilen och är också en allt viktigare imagefråga för många företag.

Den positiva utvecklingen i regionen skyndar också på behovet av nya lösningar för hur vi förflyttar både oss själva och varor. Det faktum att till exempel Vasklot genomgår stora förändringar tack vare nya investeringar, utvecklingen av batterifabriksområdet tagit stora kliv framåt och nya bostadsområden med olika innovativa inslag planeras för fullt kommer att påverka mångas vardag och förutsätter att vi fortsätter utveckla hållbart resande och transportservice på olika plan.

Matias Båsk
Matias Båsk (Foto: VASEK)

Vårt projekt MoveIT, som har som mål att ta fram vägkartan ”Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030”, inleddes i januari 2019 med målsättning att skapa förutsättningar för Vasaregionen att möta de förändringar som nu sker gällande transportservice samt finna åtgärder för att uppnå fastslagna utsläppsmålsättningar. Projektet stöder regionens kommuner, företag och i förlängningen också invånarna på vägen mot mera hållbara transportsätt.

En av målsättningarna med vägkartan är att myndigheter, kommuner och tjänsteleverantörer framöver ska kunna samordna sina transportåtgärder på ett bättre sätt och samtidigt förbinda sig till gemensamma mål och utveckla ett smidigare utbud av transporttjänster.

Vår vision är att vi i Vasaregionen kommer att uträtta stordåd även på den här fronten under 2020-talet. Tänk er ett läge där servicenivån lockar till användning av kollektivtrafik, invånarna har bättre koll på vilka transporttjänster som erbjuds och använder dem gärna, samkörning och bilpooler har blivit en naturlig del av vardagen och fordonens drivmedel är i huvudsak hållbara. Samtidigt har möjligheterna att cykla och gå förbättrats betydligt. Den verkligheten kan vara närmare än vi tror.

 

LÄS OCKSÅ:

Mauritz Knuts: ”Byggnadsbranschen håller i nycklarna till koldioxidneutralitet”

Lämna ett svar