Carita Pöntiö: ”E-handlarklubbar främjar företagens tillväxt och internationalisering”

Carita Pöntiö

Skribenten Carita Pöntiö jobbar som internationaliseringsexpert på Viexpo.

Våren 2023 startade Viexpo i samarbete med Into Seinäjoki, Karlebyregionens Utveckling och Vasaregionens Utveckling grupper för ömsesidigt lärande för företag i Österbotten. Denna s.k. e-handlarklubbkonceptet har börjat utvecklas i samband med Business Finlands eCom Growth- och Experience Commerce-program.

Redan 50 företag från de österbottniska landskapen deltar

Under våren ordnade vi tillsammans med Leevi Parsama, Business Finlands expert på e-handel, och regionens utvecklingsbolag informationsmöten om klubbverksamheten i Karleby, Vasa och Seinäjoki. Samtidigt öppnades möjligheten att söka med i verksamheten.

Över 50 företag från Södra och Mellersta Österbotten samt Österbotten anmälde sig. I hela landet deltar nu mer än 200 företag i e-handlarklubbar.

De som anmälde sig till klubbverksamheten delades in i grupper på cirka tio företag, och de första klubbmötena hölls i början av sommaren. Klubbarna träffas ungefär var sjätte vecka, på sommaren har de ett lite längre uppehåll.

Förtroende och rättvisa som grund

E-handlarklubbverksamheten grundar sig på tre viktiga regler. Den första och viktigaste är att alla diskussioner i klubben är konfidentiella. Information och nyckeltal som hörs om andra företag i klubbar lämnas inte ut till utomstående.

Den andra regeln handlar om rättvisa. Varje klubbmedlem bär sin del av ansvaret för att föra in innehåll i diskussionen och öppet dela med sig av sina lärdomar och erfarenheter till andra. Inga fripassagerare är tillåtna. Den tredje regeln gäller aktivitet, varje medlem gör sitt bästa för att kunna delta i mötena.

En ryggsäck full av tips som resultat

De österbottniska klubbarna har fått en bra start. Det viktigaste för de första mötena är förstås att man lär känna de andra klubbmedlemmarna ordentligt och att förtroendet börjar byggas upp. Dessutom har mötena alltid fokuserat på e-handeln för det företag som besöks. Företaget som sparras får en ryggsäck full av förbättringsförslag och tips för att förbättra sin egen e-handel.

Jag har varit med på några klubbmöten, och det har varit ett nöje att se hur bra diskussionerna och idéutbytena har kommit i gång redan från början. Det är förmodligen som att sätta tio hund-, padel-, mat- eller andra entusiaster i samma utrymme. Alla vet vad det handlar om, någon vet något bättre, någon har mer erfarenhet inom ett visst område, alla kan tipsa om bra samarbetspartners osv.

Drivs av viljan att växa och internationaliseras

Carita Pöntiö
Carita Pöntiö

Det som förenar de inblandade företagen är att de vill växa, även internationellt. Och naturligtvis förenas de också av viljan att dela sina erfarenheter, hjälpa andra och lyckas tillsammans. Jag tycker att det här konceptet med e-handlarklubbar är ett fantastiskt verktyg för samarbete mellan företag.

Om du är intresserad av e-handlarklubbverksamhet, vänligen kontakta undertecknad.

carita.pontio@viexpo.fi
tel. 044 987 5484

 

LÄS OCKSÅ:

Triinu Varblane: “Export, mångfald och äkta samarbete – har det någonsin varit viktigare för framtiden?”

Lämna ett svar