Wasa Future Festivals Sture Udd: ”En ny nordisk modern värld ska skapas”

Sture Udd, Wasa Future Festival, Wasa Innovation Center, UPC
Sture Udd.

Medborgare, industriprofiler, politiska beslutsfattare, företagare, tjänstemän, ungdomar och toppar från universitets- och forskningsvärlden samlas igen i Vasa. Årets Wasa Future Festival ska få till stånd stora saker.

Entreprenören Sture Udd säger att det behöver byggas upp en unik gemenskap i Norden, att Nato- och EU-medlemskap på egen hand inte räcker. Med det här som avstamp byggs som bäst programmet för inkommande Wasa Future Festival.

– Norden måste vara en föregångare, Europa som helhet börjar mest påminna om ett museum, säger Sture Udd, primus motor bakom Wasa Future Festival.

Sture Udd menar att Vasaregionen och Kvarken EGTS under inkommande 20 år kan spela en märkbar roll som ett modernt och konkurrenskraftigt exportcentrum i världen och därigenom lyfta Norden på världskartan.

– Speciellt när det gäller energi och den gröna övergången, säger han.

Startar med skogen

Skogen är det tema som lyfts upp först av allt på måndagen den 5 augusti när festivalen drar igång. Poängen är att starta konkreta åtgärder som skapar nya mervärden ur och i skogen. Sture Udd räknar med att bara de österbottniska skogarna kan skapa 200 miljoner euro mer årligen utan att alls öka avverkningen.

– Hur det kan gå till kommer den som deltar i programmet redan på måndagen att få reda på, säger han.

Fortsätter med universiteten och högskolorna

Tisdagen (6.8) är universitetens och högskolornas dag. Internationella talanger, smarta ungdomar och startups finns på agendan.

– Bra typer är viktigare än institutioner för att bygga de motorer som får till stånd förändring, säger Sture Udd.

Sture Udd, Wasa Future Festival, Wasa Innovation Center, UPC
Sture Udd på bild utanför Wasa Innovation Center, där mycket av festivalprogrammet hålls.

Existerande företag skapar mest mervärde

Nya företag i all ära men Udd lyfter fram att det största förädlingsvärdet ändå föds i redan existerande företag. Det här blir tydligt på onsdagen (7.8) då bland annat samarbetet kring EnergySampo och GigaVasa lyfts upp till nya nivåer.

– 75% av alla pengar som snurrar i Österbotten kommer från exportindustrin och innovationerna där.

Torsdagen (8.8) kickar sedan igång med en inblick i vad som händer på den artificiella intelligensens front. Närvarande är såväl beslutsfattare som några av landets bästa experter. Det behandlas vilken nytta AI tillför samhällsutvecklingen både inom offentlig och privat sektor.

Festivalens program fortsätter med fokus på Europas och Finlands största ekonomiska problem: produktiviteten eller rättare sagt hur det ska gå till för att naturligt öka produktiviteten både inom privata sektorn och offentliga sektorn – utan att nya pengar behövs.

– Alla programpunkter handlar om att få till stånd konkreta åtgärder, förtydligar Udd.

Alla programpunkter handlar om att få till stånd konkreta åtgärder.

Vill ändra på kulturen

Den fasta förbindelsen mellan Vasa och Umeå, försvarsindustrisamarbete, företagande, nya utbildningsmiljöer under skoltiden och klart nytt fokus i fråga om hälsovård i så kallat tidigt skede (med hjälp av sensorer och data) tillhör viktiga ämnen som lyfts upp både på torsdagen och fredagen.

Ambassadörer från många länder, däribland Mexiko och Norge, kommer under hela veckan att belysa vilka möjligheter som redan finns och som bäst håller på att öppnas i deras respektive länder och kontinenter. Mexiko har en egen utställning.

Det sista redan inplanerade eventet på fredagen (9.8) berör Culture 3.0. Temat sammanfattar kanske också bra det som hela festivalen handlar om; om att få till stånd en ny kultur med nytt innehåll, kring allt från arbets- och företagarkultur till utbildnings- och informationskultur.

Utställningscenter tar form

Wasa Future Festival ordnas i Bock’s Corner Village i Dragnäsbäck, dit också Wasa Innovation Center räknas. Ett helt nytt exhibitionscenter håller därtill på att byggas upp på området, som under de senaste åren utvidgats till att omfatta båda sidorna om Pohjolagatan.

I det nya utställningscentret kommer det under festivalens gång att lyftas åtta olika innovationer som redan skapat enormt mervärde. Mera information om Wasa Future Festival och hela programmet kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen wasafuturefestival.fi senare i sommar.

 

LÄS OCKSÅ:

Wasa Future Festival slog publikrekord

Lämna ett svar