VAMK hakee eri alan insinöörejä energiavarastointikoulutukseen – Opiskelu tapahtuu pitkälti etänä

VAMK Vaasan ammattikorkeakoulu
Kuva: Mikko Lehtimäki, VAMK

Vaasan ammattikorkeakoulu avasi yhteishaussa uuden energiavarastoinnin koulutusohjelman. VAMK toivoo ylemmän AMK-tutkinnon houkuttelevan hakijoita ympäri Suomea erilaisilta aloilta.

Energian varastointi nousee uusiutuvien energiamuotojen yleistyessä arvoon arvaamattomaan. Tämä tarkoittaa, että energiaosaamista tarvitaan energia-alan yhtiöiden lisäksi hyvin monenlaisissa tuotantolaitoksissa.

Tähän tarpeeseen VAMK lanseerasi syksyn yhteishaussa uuden energiavarastointikoulutuksen.

– Tarkoitus on katsoa energian varastointia hyvin laajasti. Tämä ei ole mikään akkukoulutus, koulutuspäällikkö Riitta Niemelä kertoo.

Niemelä muistuttaa, että energiaa voidaan varastoida sähkön lisäksi lämmöksi esimerkiksi veteen tai hiekkaan. Energiaa voi varastoida myös potentiaalienergiaksi, kaasuksi tai vedyksi.

Niemelä kertoo, että opinnot eivät ole pelkästään teknistä asiaa. Opiskelijat opetetaan myös tutkimaan energiavarastointiratkaisujen kaupallisia mahdollisuuksia.

Monipuolinen tutkinto

Koulutukseen valitsemisen ehtona on insinöörin tai vastaavan alan tutkinto sekä vähintään kahden vuoden työkokemus niistä töistä. Niemelä kertoo, että opiskelijaksi ei vaadita energiatekniikan tai sähkötekniikan insinööriopintoja.

– Tarkoitus on katsoa energian varastointia myös sieltä energiankäyttäjän näkökulmasta eikä vaan tuottajan tai valmistajan näkökulmasta. Olisi hyvä, jos tulisi hakijoita eri lähtökohdista ja eri alan työpaikoista. Näin näkökulma monipuolistuu ja tiedonvaihto alojen välillä lisääntyy.

Niemelä toivookin, että koulutuksen avulla insinöörit voivat viedä energiaosaamista ja uusia ratkaisuja eri alojen yhtiöihin. Opinnot onkin tarkoitus nivoa lähelle jokaisen opiskelijan omia työtehtäviä.

Niemelä tosin muistuttaa, että valinnan ehtona ei ole nykyinen työsuhde. Toisin sanoen työtönkin insinööri voi hakea koulutukseen.

Yhteishaku on käynnissä ja päättyy 14. syyskuuta.

Koulutus pitkälti etänä

Opetus järjestetään ”hyvin etäopiskelupainotteisesti”, Niemelä kertoo. Näin varmistetaan, että opintoihin voi osallistua kaikkialta Suomesta.

Lähipäiviä järjestetään perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin korkeintaan kerran kuukaudessa.

Opiskelu uudessa koulutusohjelmassa käynnistyy tammikuussa. Yhteishaku on käynnissä ja päättyy 14. syyskuuta.

 

LUE MYÖS:

Nyt sitä saa: akkuosaajien koulutus alkaa VAMKissa avoimen opintoina

Lämna ett svar