Projekt stöder företag som utvecklar tjänster till social- och hälsovårdssektorn

Melanie Rydgren, Susanne Hägglund, Camilla Mattjus, Linda Nyholm.
Melanie Rydgren, Susanne Hägglund, Camilla Mattjus, Linda Nyholm.

Ett projekt med miljonbudget hjälper teknikföretag att hitta nya kommersiella möjligheter inom vårdsektorn. Det handlar om välfärdsteknologiska lösningar, såsom datasystem, robotik eller utveckling av appar.

Projektet REDI SOTE på Åbo Akademi hjälper teknologiföretag som vill utveckla produkter och tjänster riktade till social- och hälsovården. Det tvååriga projektet hjälper företag att skapa och utveckla kommersiella lösningar som kan komma till nytta inom vården.

– Projektet vill vara en arena för samverkan och göra det möjligt för alla aktörer att jobba tillsammans, säger Linda Nyholm, projektledare och äldre akademilektor och docent i vårdvetenskap.

Bred kunskap

Linda Nyholm, Melanie Rydgren, Camilla Mattjus, Susanne Hägglund.
Linda Nyholm, Melanie Rydgren, Camilla Mattjus, Susanne Hägglund.

Inom REDI SOTE finns tillgång till kunskap och erfarenheter på bred front. Flera av projektmedlemmarna, som till exempel Melanie Rydgren, har färsk kunskap från vårdverksamheten som sedan blandas med andra medlemmars kompetens inom till exempel teknik, it och kognitionsvetenskap.

Projektet REDI SOTE har goda förutsättningar att hjälpa alla från startups till väletablerade företag som antingen planerar eller redan säljer tjänster och produkter till vårdsektorn.

Det betyder det i praktiken

Projektet hjälper redan ett dussin företag på olika sätt. I praktiken skräddarsys hjälpen utgående från de enskilda företagens aktuella utvecklingsbehov.

Det handlar om saker som att göra produkter och tjänster användarvänligare, hållbarare, säkrare eller mera effektiva. Projektet kan bidra till exempel genom att ordna workshoppar, genom att se närmare på användarupplevelser eller genom att koppla ihop användare, till exempel vårdpersonal, med de som utvecklar tjänsterna.

Modern teknik till förfogande

Användarupplevelselaboratoriet Experience Lab medverkar i projektet vilket innebär att det finns tillgång till modern teknik för att studera bland annat användarupplevelser, exempelvis genom att följa med ögonrörelser.

– Vill man göra mera kontrollerade experiment så kan vi göra det här på Experience Lab medan vi också jobbar mycket ute på fältet, säger Susanne Hägglund, projektmedlem som även representerar Experience Lab.

I sammanhanget kan även nämnas Experience Labs Joachim Högväg, som också är nära knuten till projektet.

Vill man göra mera kontrollerade experiment så kan vi göra det här på Experience Lab.

Konkret exempel

Startup- och Vasaföretaget Compall utvecklar en mjukvara för kompetensuppföljning för vårdpersonal vilket kan höja patientsäkerheten.

Camilla Mattjus, vd för Compall, säger att projektet REDI SOTE hjälpt dem utveckla användarvänligheten på deras mjukvara, något som är mycket viktigt för företaget.

Compall börjar snart vara i det skedet med sin första produkt att det är dags för de första pilotkunderna.

Gratis för företag

REDI SOTE hjälper eller har hjälpt tolv företag i regionen på olika sätt men har som mål att hjälpa tjugo stycken. Det här innebär att det nu finns en chans för flera företag att dra nytta av projektet.

För företagen är hjälpen gratis och skräddarsys enligt deras behov. Den som är intresserad kan mejla direkt till linda.nyholm@abo.fi.

REDI SOTE finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Finlands strukturfondsprogram för hållbar tillväxt och sysselsättning 2014–2020. Projektet koordineras av yrkeshögskolan Laurea. Övriga projektparter är Helsinki Forum Virium, Åbo yrkeshögskola, Åbo universitet och Åbo Akademi.

 

LÄS OCKSÅ:

Regionalt samarbete i kampen mot global uppvärmning ledde till ny kunskap om biokolframställning

Lämna ett svar