Österbotten behöver fler agrologer och skogsbruksingenjörer – Novia svarar på näringslivets behov

Johnny Sved, Novia.
Johnny Sved.

Näringslivet i Österbotten har ett behov av fler agrologer och skogsbruksingenjörer. Yrkeshögskolan Novia svarar på detta genom att satsa på en flerformsutbildning till agrolog/skogsbruksingenjör i Vasa.

Novias nya utbildning till agrolog/skogsbruksingenjör inleds hösten 2023 med sikte på examen 2027. Upplägget blir flexibelt och utbildningen börjar med tvååriga Öppna YH studier i Vasa.

– Novia har tagit emot många intresseanmälningar i maj och högskolan har nu fattat beslut om att verkställa utbildningen och gå vidare med planeringen, säger Johnny Sved, tf prefekt vid institutionen för bioekonomi.

Distansstudier kombinerat med närstudiedagar

Yrkeshögskolan Novia

Utbildningen till agrolog/skogsbruksingenjör handlar främst om distansstudier kombinerat med intensiva närstudiedagar cirka en gång per månad. Dessa dagar sker främst i Vasa men även andra orter i Österbotten kan bli aktuella.

Utbildningen inleds med ett första närstudietillfälle fredagen den 27 oktober. Deltagaravgift för utbildningen är 200 euro.

Lärt sig av tidigare erfarenheter

När den nya utbildningen byggs upp tar Novia till vissa delar modell av den sjukskötarutbildning som på motsvarande sätt startade i Raseborg för att tillfredsställa behovet av vårdpersonal i västra Nyland.

Vid Novia i Raseborg kan man idag studera till både agrolog (YH) och skogsbruksingenjör (YH). Målet med utbildningen till agrolog är att ge studerande en bred, praktisk och teoretisk lantbruksutbildning. Centralt i studierna är växtodling, djurhållning och skogsbruk. Agrologstuderande lär sig att planera en hållbar produktion, utnyttja möjligheter med cirkulär ekonomi och att förstå samspelet mellan odling, miljö och samhället.

Skogsbruksingenjörer å andra sidan beskrivs som resurspersoner med kunskap om hur man bedriver ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk. Den utbildningen är tvärvetenskaplig och centrala ämnesområden är skogsskötsel, virkesanskaffning, företagsekonomi, skogsmätning och -planering samt geografiska informationssystem.

Så söker du

Den som är intresserad av av att studera till agrolog/skogsbruksingenjör via Öppna YH kan hitta mera information på Novias webbplats novia.fi. Läroplanen för agrolog/skogsbruksingenjör hittas här.

Intresserade ska anmäla sig senast 30 september.

Novia meddelar att det också går bra att mejla tf prefekt johnny.sved@novia.fi om det finns frågor om den planerade utbildningen.

 

LÄS OCKSÅ:

VAMK ja Novia etsivät mikro- ja pk-yrityksiä sparrattaviksi – Tavoitteena kasvattaa yrityksiä ja lisätä työllisyyttä

Lämna ett svar