Nya jobb skapas när vindkraften servas – Ny österbottnisk utbildning startar i höst

Bilden är från en vindkraftpark i Lappo. Foto: Arkiv/Jann Lipka

Färdigheter för att serva och underhålla vindkraftverk lärs ut på en ny utbildning. Första utbildningen, upp till sex månader lång, ordnas i Närpes, sedan kanske Vasa får motsvarande.

I Österbotten finns det etablerade vindkraftsföretag och företag som specialiserat sig på service och underhåll för vindkraftsbranschen. Många av dem har ett skriande behov av arbetskraft som har specialkunnande när det gäller just vindkraftverk.

– I Österbotten och Mellersta Österbotten byggs flera nya vindkraftverk, vilket betyder att det kommer att finnas arbete för underhållspersonal långt in i framtiden, säger Max Hagström, vd för Edunova Ab.

Det kommer att finnas arbete för underhållspersonal långt in i framtiden.

Gemensam insats

Max Hagström.

Edunova startar tillsammans med TE-byrån en arbetskraftsutbildning för service och underhållspersonal för vindkraft. Utbildningen riktar sig till arbetssökande och inga förkunskaper behövs om vindkraftsbranschen. Utbildningen, som startar i september, är högst sex månader lång, men kan också vara kortare.

– Den kan vara kortare om en person som antas redan har en del av kunskaperna som förutsätts, säger Max Hagström.

Individuell utbildning

Utbildningen är individuell och man lär sig det som är specifikt för branschen, samtidigt som utbildningen baserar sig på den studerandes erfarenheter från tidigare utbildning, jobb och kanske också från andra branscher.

Innehållet består av teoridelar, praktiska övningsuppgifter och en period med arbetspraktik på företag där det finns möjlighet till anställning efter avslutad utbildning.

Under utbildningens gång lär man sig till exempel vad som gäller inom säkerhet i vindkraftsindustrin, om mekanisk service och underhåll, hydraulik och grunderna inom el. Eftersom arbetsspråket ofta är engelska, lär man sig också industrins facktermer på engelska.

Det kan man jobba som

Efter utbildningen kan man jobba inom små och medelstora service- och underhållsföretag som säljer sina tjänster till vindkraftsindustrin, men man kan också bli anställd av större vindkraftsbolag som har egen service- och underhållspersonal.

Åtta till tolv personer får första chansen

Den första utbildningen i Närpes kommer att ordnas för minst åtta eller högst tolv personer. Om intresset visar sig vara stort kommer en motsvarande utbildning att ordnas i Vasa, kanske redan i januari-februari.

Ansökan sker via TE-byrån.

 

LÄS OCKSÅ:

Arbetssökande, företag och samhälle vinner på Rekryteringsutbildning

Lämna ett svar