Yrittäjän omien rahkeiden ei tarvitse riittää kaikkeen

Anne Kulla

Tilitoimisto- ja konsulttiyhtiö Greenstepin Anne Kulla kertoo, että yritysten kasvua haittaa yrittäjien tee se itse -asenne. Niin yrittäjät, asiakkaat kuin yhteiskuntakin hyötyvät, kun kasvuyritykset keskittyvät omaan erikoisosaamiseensa ja tukeutuvat kasvukivuissa kumppanien apuun.

Jotta yritys voi kasvaa, täytyy yritysjohtajien tehdä monia oikeita askeleita. Toki harha-askeliakin sallitaan, mutta harha-askelien määrää voi vähentää kysymällä neuvoja ja etsimällä apua.

– Ei yrittäjällä rahkeet vaan riitä kaikkeen yksin, Greenstepin partner Anne Kulla kertoo.

Greenstep tarjoaa apua yrityksen polun eri vaiheissa. Kulla kertoo, että laajan palvelutarjonnan takia yhtiön suurin kilpailija on yllättävä: pohjalainen tee se itse -mentaliteetti. Tällaisen asenteen omaava yrittäjä haluaa selvittää ja tehdä kaiken itse. Näin toimiessaan yrittäjä kuitenkin sabotoi omaa menestystään.

Asioiden opettelu ja selvittely nimittäin vie aikaa, joka on pois oleellisemmasta työstä. Siitä, mikä tuo lisää liikevaihtoa.

– Minun tärkein vinkki yrittäjälle on: Älä jää yksin. Mikä tahansa ongelma on, niin sitä on joku miettinyt aiemmin.

Kulla kertoo, että esimerkiksi taloushallinnossa järjestelmät ja sähköiset toimintatavat menevät tällä hetkellä niin nopeasti eteenpäin, että yrityksissä on täysi työ pysyä niissä jollain tavalla perässä.

– Ei ole parasta ajankäyttöä kouluttaa sitä omaa yhtä työntekijää koko ajan kaikesta, kun palveluita ja valmiita järjestelmiä voi ostaa.

Minun tärkein vinkki yrittäjälle on: Älä jää yksin.

Historia kasvuyhtiöissä

Greenstepin perusti Tore Teir vuonna 2010, kun hän huomasi, kuinka kasvuyrityksessä on eri vaiheessa tarvetta erilaisille palveluille. Sitä mukaa myös Greenstepin palvelutarjonta on kasvanut, kun asiakkaat ovat tarvinneet apua uusissa vaiheissa.

Anne Kulla kertoo, että Greenstepin perustamisen tausta näkyy edelleen yhtiössä. Usein monet tulevat yhtiön puheille jo siinä vaiheessa, kun heillä on vasta yritysidea ja perustajatiimi kasassa. Silloin Greenstep voi auttaa kasvurahoituksen hankkimisessa ja osakassopimusten laatimisessa sekä tarjota tilitoimistopalveluita.

Kulla kertoo, että kasvuyhtiö voi seuraavassa vaiheessa tarvita apua kassavirran ja talousasioiden hallintaan. Tällöin Greenstep voi tarjota esimerkiksi väli- tai osa-akaista talousjohdon ammattilaista. Jos kasvu jatkuu ja tilauksia alkaa sadella, on seuraava tarve kehittää tietojärjestelmät prosessien ja kokonaisuuden hallintaan.

Ajankohtaiseksi voi pian tulla myös HR-käytäntöjen sopiminen. Esimerkiksi ylityökorvausten ja matkalaskujen hyväksymistä ei ole tarvinnut tarkkaan miettiä, kun yhtiössä on ollut vain muutama työntekijä.

Kun kasvu on lähtenyt käyntiin yhtiö on myös saattanut saanut ulkopuolisen hallituksen jäsenen, joka alkaa vaatimaan selkeitä raportteja yhtiön taloustilanteesta. Kaikki nämä asiat ovat sellaisia, joissa ulkopuolinen apu voi nopeuttaa ja helpottaa.

Paikkariippumatonta työtä

Kulla johtaa Vaasan ja Seinäjoen toimistoa, joissa työntekijöitä on yhteensä 30. Hän kertoo, että Vaasan toimiston työntekijät tekevät 90 prosenttia töistään muualla Suomessa sijaitseviin yrityksiin.

–Yksi työntekijä on esimerkiksi 50-prosenttisesti töissä erään ison Keilaniemessä sijaitsevan yhtiön projektipäällikkönä ja 50-prosenttisesti paikallisen suuremman yrityksen talousraportoinnin tehtävissä.

Erityisesti koronan aikana on huomattu, että ei ole niin väliä, missä työntekijä istuu.

Vaasassa asiakkaina alihankkijat

Kulla kertoo, että eri puolilla Suomea on hieman erilainen asiakaskunta. Esimerkiksi Oulussa ja Jyväskylässä on paljon siemenrahoituksen vaiheessa olevia yrityksiä ja Seinäjoella on paljon kiinteistöalan yhtiöitä.

Vaasassa puolestaan on paljon yhtiöitä, jotka ovat pitkään valmistaneet tuotteita lähinnä yhdelle isolle asiakkaalle. Greenstepin puoleen he kääntyvät, kun kasvua on alettua hakea uusista asiakkaista.

– Usein tällaisessa tilanteessa tarvitaan tarkempia lukuja, joita yhtiön johto voi analysoida. Yhtiöt voivat esimerkiksi tarvita tarkempaa raportointia yksittäisten tuotteiden tai asiakkaiden kannattavuudesta.

Usein myös henkilöstöasiat nousevat uudella tavalla esiin.

– Usein alkuvaiheessa talouspäällikön rooli on ollut huolehtia myös henkilöstöstä. Se ei ole pidemmän päälle hyvä ratkaisu, sillä jompaakumpaa hoidetaan vasemmalla kädellä. Yleensä se on se henkilöstö.

Kaksi askelta edellä

Kun yritys menestyy, seuraa väistämättä kasvukipuja. Kun yhtiö kasvaa, ei välttämättä aina riitä aika tai osaaminen palvella kaikkia mahdollisia sidosryhmiä tarpeeksi hyvin. Tai sitten omat yhtiön prosessit jäävät vähemmälle huomiolle.

Kulla kehottaa yritysjohtajia etsimään jonkun, jonka kanssa keskustella yhtiön asioista. Joskus suhteellisen lyhyt keskustelukin voi auttaa löytämään ratkaisuja, kun toinen tarjoaa uusia näkökulmia.

Kulla kertoo, että Greenstepillä pyritään aina olemaan tavallaan kaksi askelta edellä.

– Koska olen nähnyt niin monen yrityksen kasvupolun, osaan usein tulkita nopeasti, mitä yritys kaipaa, vaikka yrittäjä ei osaa sitä itse vielä sanoittaa.

Anne Kulla kertoo Greenstepin lisänneen palveluja vuosien varrella yritysten tarpeiden mukaan.

Työvoimapula jarruttaa

Greenstepin oma kasvukipu löytyy henkilöstöpuolelta.

– Osaavan henkilöstön löytäminen on suurin kasvun rajoite.

Edellisellä tilikaudella niin yhtiön liikevaihto kuin henkilöstön määrä kasvoi 30 prosenttia. Yhtiö työllistää nykyisellään yhteensä noin 500 henkilöä. Toimipisteitä on Suomen lisäksi myös Ruotsissa, Virossa ja Norjassa.

Kulla kertoo, että yhtiö palkkaa varsinkin kokeneita talousosaajia. Tämä johtuu siitä, että yhtiössä tarjotaan asiakkaille erityisosaamista.

– Esimerkiksi tilitoimistopalveluissa yksinkertaiset kirjanpitotehtävät ovat kadonneet. Aineisto tulee suoraan sähköisenä ja ohjelmisto esikäsittelee ostolaskut.

Tämä tarkoittaa, että nykyisin ”peruskirjanpitäjän” pitää olla osaaja esimerkiksi kansainvälisissä arvonlisäveroasioissa tai kolmikantaverotuksessa.

Oma akatemia

Greenstepillä on oma akatemia, joka starttaa joka syksy. Tässä toimintamallissa yhtiö palkkaa jo jonkin verran työkokemusta omaavia henkilöitä, joille opetetaan lisätaitoja.

Greenstepille liian pitkä kokemus voi olla myös haitta. Kulla kertoo, että he eivät halua palkata heitä, jotka ovat jämähtäneet fyysisiin mappeihin ja vanhoihin jäykkiin toimintatapoihin.

Toisaalta yhtiö myös tunnistaa vastakoulutettujen potentiaalin.

– Mietimme koko ajan, miten voisimme hyödyntää tuoreita tekijöitä koulunpenkiltä. Siellä olisivat modernit työtavat valmiina.

 

LUE MYÖS:

Stefan Råback: “Osaavaa työvoimaa ei löydy hokkuspokkus-keinoilla”

Lämna ett svar