VILPEn toimitusjohtaja Saikkonen vastaanotti vuoden maakunnallisen yrittäjän palkinnon – ”Olemme tästä valtavan otettuja”

Tuomas Saikkonen
Tuomas Saikkonen antaa palkinnosta suurta kunniaa rakennusneuvos Eero Saikkoselle, joka VILPEn on aikoinaan perustanut ja rakentanut sille vahvan perustan vuosikymmenien aikana. KUVA: Vaasa Insider

VILPEn toimitusjohtaja Tuomas Saikkonen otti lauantaina vastaan Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien vuoden maakunnallisen yrittäjän palkinnon.

– Olemme tästä valtavan otettuja. Suuri kunnia palkinnosta kuuluu isälleni, rakennusneuvos Eero Saikkoselle, joka yrityksen on aikoinaan perustanut ja rakentanut sille vahvan perustan vuosikymmenien aikana.

Vahvaa kasvutarinaa

VILPEn tarina alkoi jo kesällä 1973, kun Eero Saikkonen työskenteli kattoasentajien työnjohtajana ja mietti, miten bitumilla liimattu kattohuopa eristyksineen saadaan pysymään paikoillaan.

Eero Saikkonen kehitti ongelmaan uudenlaisen muovikiinnikkeen, jota kutsuttiin sienikiinnikkeeksi. Yritys nimettiin sen mukaan vuonna 1975 SK Tuotteeksi, ja vuonna 2018 nimeksi vaihtui VILPE.

Tasavallan presidentti myönsi tänä vuonna rakennusmestari Eero Saikkoselle rakennusneuvoksen arvonimen. KUVA: VILPE

Tuomas Saikkonen on saanut kasvaa VILPEn johtoon omaa polkuaan.

– Vanhempani eivät koskaan sanoneet tai vaatineet, että minun tulisi jatkaa perheyritystä. Sain pikkuhiljaa työskennellä yrityksessä eri tehtävissä ja kun huomasin, miten hyvässä kunnossa perusasiat meillä ovat, heräsi rakkaus tätä organisaatiota kohtaan.

Nykyisin VILPEn tehtaalla Mustasaaressa työskentelee noin 110 työntekijää, ja koko konserni työllistää yhteensä noin 180 henkilöä Suomen lisäksi Ruotsissa, Baltiassa, Puolassa, Venäjällä ja Ukrainassa.

– Kaikki yrityksessä lähtee siitä, että mukana on hyviä ihmisiä, joiden ympärille voi rakentaa lisää hyvää.

Kaikki yrityksessä lähtee siitä, että mukana on hyviä ihmisiä.

Täynnä turbulenssia

Ympäröivä maailma on muuttunut paljon VILPEn alkuajoista 1970-luvulta lähtien. Pari viimeistä vuotta ovat olleet täynnä turbulenssia sekä koronapandemian että globaalien raaka-aine- ja logistiikkahaasteiden vuoksi.

Tuomas Saikkonen rakentaa 2020-luvun yritystä, jossa on kannettava vastuuta ympäristöstä ja otettava huomioon nykyajan erilainen arvomaailma ja johtamiskulttuuri.

– Koko seutumme tarvitsee lisää osaajia, ja todellinen uhka on se, löytyykö heitä riittävästi. Kun osaajia saadaan, toinen kysymys on, miten heitä motivoidaan ja sitoutetaan yrityksiin. Enää ei voida olettaa, että kaikki työntekijät olisivat samasta muotista tai esimerkiksi yksi arvojen muotti sopisi kaikille.

VILPEn työntekijät saavat pitää joulun välipäivinä viikon ylimääräistä palkallista lomaa. Tällä yritys haluaa tukea työntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia. KUVA: VILPE / Linus Lindholm

VILPEn työyhteisössä arvostetaan tasa-arvoa ja monimuotoisuutta, ja rekrytoinneissa ratkaisevat osaaminen ja asenne. Tuomas Saikkosen mukaan koko Pohjanmaan pitää pyrkiä entistä monimuotoisempiin työyhteisöihin.

– Meillä on hieno korkeakoulujärjestelmä, mutta moniko kansainvälinen opiskelija tänne lopulta työllistyy? Alueena meidän on yhdessä luotava edellytyksiä sille, että osaajat löytävät täältä paikkansa myös opintojen jälkeen.

Siitä en ole karsinut, että minulla on aikaa kuunnella työntekijöitämme.

Kuuntelua herkällä korvalla

Hyvässä johtajuudessa on kyse myös työntekijöiden motivaation ruokkimisesta. Tuomas Saikkosen mukaan nämä ovat vaikeasti mitattavia asioita, eikä kannattavuuslaskentaa voi tehdä kuten esimerkiksi muovikoneinvestoinnissa.

– Järki kuitenkin sanoo, että pidemmällä aikavälillä yritys on varmasti paljon vahvempi, kun se investoi ihmispääomaan ja henkilöstöön.

Tuomas Saikkonen tietää, että johdolta vaatii aikaa se, että organisaatiota kuuntelee herkällä korvalla sekä löytää ja toteuttaa asioita, jotka ovat merkityksellisiä koko työyhteisölle.

– Toimitusjohtajan työ on kiireistä, mutta siitä en ole karsinut, että minulla on aikaa kuunnella työntekijöitämme ja pohtia yhdessä, miten yrityskulttuuriamme luodaan.

LUE MYÖS:

VILPEn perustajalle Eero Saikkoselle arvonimi – Rakennusneuvos jatkaa elämäntyötään rakennusalalla

Lämna ett svar