Vasa får en ny juridisk byrå – Österbottniska Hanna Stenholm etablerar sig på sin fjärde ort

Pia-Maria Sillanpää, Hanna Stenholm, Juridisk byrå Hanna Stenholm
Pia-Maria Sillanpää, Hanna Stenholm.

Juridisk byrå Hanna Stenholm har öppnat ett kontor i Vasa. Byrån, som betjänar både privatpersoner och företag, påminner om hur viktigt det är att ha vissa dokument i ordning.

Hanna Stenholm blev företagare på heltid i slutet av 2021. Juridisk byrå Hanna Stenholm körde igång hårt och öppnade från start verksamhetsställen både i Närpes och i Kristinestad.

– Vi såg en efterfrågan på våra tjänster och kunder började hitta till oss även från Vasa, Korsholm och Malax, säger Hanna Stenholm, som innan företagarkarriären jobbade som chefsjurist på Närpes Sparbank.

Malax och Vasa blev näst på tur

”Handlingskraftig” är ett ord som passar väl in på Hanna Stenholm. Inte ens en bröstcancerdiagnos stoppade företagaren som jobbade genom hela sin behandling. För ungefär ett år sedan öppnade byrån ett kontor i Malax och nu i dessa dagar har även ett Vasakontor öppnat.

– I Vasa har vi redan tagit emot de första kunderna, även om kontorets sista inredningsdetaljer färdigställs som bäst, säger Hanna Stenholm.

Oberoende vilka ärenden det handlar om strävar byrån alltid efter att jobba snabbt och effektivt.

– Vi värdesätter vår egen tid men framför allt våra kunders tid, säger Hanna Stenholm.

Nyrekrytering gjord

I Vasa hittas den juridiska byrån nu på Handelsesplanaden 16, mitt i centrum, i huset som i folkmun ibland kallas Bondegården. Företaget, som nu sysselsätter en handfull personer, har samtidigt förstärkt sin personalstyrka.

Pia-Maria Sillanpää, med mycket erfarenhet av processärenden och brottmål, har rekryterats till byrån som jurist. Pia-Maria Sillanpää har senast arbetat som distriktsåklagare vid Västra Finlands åklagardistrikt.

– På mitt nya jobb har jag en annan roll än jag tidigare haft men det har börjat bra och det är mycket roligt att få träffa kunder, säger Pia-Maria Sillanpää.

Stark på både privatpersoner och företag

Juridisk byrå Hanna Stenholm är sedan tidigare stark när det gäller familje- och kvarlåtenskapsrättsliga ärenden samt förmögenhetsrättsliga ärenden, som bouppteckningar, köpebrev och intressebevakning, samt när det gäller olika typer av tjänster till företag.

Byrån har till exempel specialkunskap när det gäller generationsväxlingar och kan sköta om hela processen, ända ner till att räkna ut skatterna, både för vanliga företag och för gårdsbruk.

Maria Mickelsson, Yasmine Hedman, Hanna Stenholm, Pia-Maria Sillanpää, Ann-Christine Ingves, Juridisk byrå Hanna Stenholm
Maria Mickelsson, Yasmine Hedman, Hanna Stenholm, Pia-Maria Sillanpää, Ann-Christine Ingves.

Lyfter tre viktiga saker

För företagare överlag, och till viss del även för privatpersoner, tar Hanna Stenholm tillfället i akt och lyfter tre olika dokument som i alla fall borde övervägas. Det handlar om intressebevakningsfullmakt, testamente och aktieägaravtal.

Nödvändigheten av ett testamente är det kanske mest intuitiva, men även när det gäller saker som hur arv fungerar kan vissa bli överraskade. Utan testamente är det till exempel barnen som ärver den avlidne, trots att han eller hon har en äkta make/maka.

– Så om en aktieägare avlider och inte har uppgjort ett testamente kan det mitt i allt vara ett minderårigt barn som är aktieägare, säger Hanna Stenholm.

Fullmakter kan behövas

En intressebevakningsfullmakt kan ge någon annan beslutsrätt över vissa ärenden ifall den egna förmågan saknas, som vid ett sjukdomsfall. Ingen har någon automatisk rätt att sköta om dina ärenden ifall du själv inte klarar av det, inte ens egen make/maka eller egna myndiga barn.

– Så utan fullmakter lämnar både dina privata och även företagets räkningar obetalda, säger Hanna Stenholm.

Ingen har rätt att driva verksamheten vidare i företaget, och inte heller att överlåta företaget eller ens lägga ned verksamheten utan intressebevakningsfullmakt.

Så utan fullmakter lämnar både dina privata och även företagets räkningar obetalda.

Aktieägaravtal kan vara en bra ide

Ett aktieägaravtal blir aktuellt främst när ett bolag har fler än en ägare. Avtalet reglerar vad som ska hända med aktierna i olika situationer, till exempel om någon delägare dör, skiljer sig eller vill sälja sina aktier.

Aktier i ett bolag kan fritt överlåtas, ärvas eller till exempel ges som utjämning till en exmake i en skilsmässa, precis som vilken annan egendom som helst. Utan aktieägaravtal kan därför en helt utomstående person bli delägare i bolaget, utan att den andre delägaren har någon som helst kontroll över det.

– Aktieägaravtal kan också innehålla klausuler som gör att någon som till exempel har fem procent av aktiestocken inte på egen hand kan stoppa en försäljning av hela företaget, säger Hanna Stenholm.

Mera information om Juridisk byrå Hanna Stenholm och företagets kontaktuppgifter hittas på webbplatsen hannastenholm.fi.

LÄS OCKSÅ:

Kenneth Dalkvist: ”Avainsanoina verkostot ja vastavuoroisuus”

Lämna ett svar