Tillväxtföretag-serien inspirerar företag att växa

Tillväxtföretag inspirerar företag att växa
Hippi Hovi intervjuar (högst upp från vänster) Anna Bertills och Johanna Kuoppamäki, Henrik Granqvist och Hannes Rahja, Katja Jankens och Rainer Rönnback, Kristian Schrey och Håkan Sundelin.

Under sex avsnitt diskuteras bland annat marknadsföring, internationalisering, mässdeltagande, företagsköp och tillväxföretagsamhet. Experter och företagare delar med sig av sina tips och knep och sin värdefulla kunskap.

Under vintern har vi inom Våga Växa Österbotten-projektet spelat in sex avsnitt av programserien ”Tillväxtföretag”, med Hippi Hovi, verkställande direktör för Kust-Österbottens företagare, som programledare. Hela serien finns att se i sin helhet på Youtube.

▷ Klicka här för att gå direkt till spellistan på Youtube

Alla avsnitt behandlar olika teman och gästas av nya experter och företagsrepresentanter. Tillsammans delar de med sig av sina värdefulla insikter och erfarenheter till tittarna. Tanken med serien Tillväxtföretag är att ge andra företag kunskap och idéer kring hur de kan utveckla sina företag.

Tillväxtföretagsamhet

I första avsnittet gästas serien av Paula Erkkilä från Österbottens handelskammare och Sakari Rahtu från företaget Kapkem. Tillsammans diskuterar de möjligheter, utmaningar och framgångar för tillväxtföretagare. Rahtu berättar också om företaget Kapkems tillväxt och hur han nu valt att sälja företaget.

Växa genom företagsköp

Ett alternativ när ett företag vill utvidga sin verksamhet är att köpa upp andra företag. Kjell Nydahl, direktör för företagsverksamhet på Vasek, konstaterar redan i början av avsnittet att det ofta går snabbare att växa genom företagsköp. Reijo Ruotsala ägare av Ruotsala Fiskaffär har själv erfarenhet av företagsköp och delar med sig av sina erfarenheter. Företagsköpet gick igenom under den perioden då Covid-19 började sprida sig runt hela världen. Ruotsala vågade trots svåra tider fullfölja företagsköpet.

Tillväxtmöjligheter genom internationalisering

Att ta sitt företag till nästa nivå och börja internationalisera sitt företag kan kännas som ett väldigt stort steg. Kristian Schrey som är VD på Viexpo är en av gästerna i detta avsnitt. Schrey berättar att Viexpos främsta uppgift är att hjälpa och stöda företag som vill satsa på internationalisering. Avsnittets andra gäst är Håkan Sundelin, grundare av och delägare i företaget MMI Company, som finns i Karleby. Sundelin berättar om hur det gick till när hans företag började exportera sina produkter och hur Viexpo har hjälpt till i den processen.

Nätverkande, mässdeltagande och marknadsföring

Alla företag behöver kontakter. Med hjälp av ett brett nätverk kan nya möjligheter uppstå. Katja Jankens arbetar som NordicHub Manager vid Viexpo och Rainer Rönnback arbetar som Sales Manager vid företaget Jukolux. Tillsammans har de mycket erfarenhet av mässor och nätverkande. På grund av Covid-19 har det inte varit möjligt att ordna eller delta i mässor under en lång tid. Men det finns en annan möjlighet. Fysiska mässor har bytts ut mot digitala mässor, som medför nya möjligheter men även en del svårigheter. Detta och mer diskuteras i avsnitt 4.

Marknadsföring

Marknadsföring är viktigt för alla företag. Hur och var man marknadsför sig är avgörande för företagets framgångar. Anna Bertills är delägare i kommunikationsbyrån Bertills & Jung och en expert inom marknadsföring. Tillsammans med Johanna Kuoppamäki, ägare till företaget Liisa Koski 1917 diskuteras det hur de valt att bygga upp sina respektive företag. Hur ska man utveckla företagets brand? I avsnittet delar Bertills och Kuoppamäki med sig av sin syn på hur man t.ex. bygger upp företagets identitet.

Team Finland

Team Finland är ett nätverk av olika organisationer, som tillsammans hjälper företag med tillväxt och internationalisering. Organisationer som är med i Team Finland är bland annat Business Finland, NTM-centralen och handelskammarna. Henrik Granqvist, företagsanalytiker vid NTM-centralen, gästar dagens avsnitt för att klargöra hur Team Finland kan vara till hjälp för ditt företag. Ett företag som tagit hjälp av Team Finland är BestLab Oy. Hannes Rahja grundare av företaget BestLab Oy är med och berättar hur hans företag fått hjälp av Team Finland organisationer.

Hjälper företag att växa

Hippi Hovi som fungerat som programledare under hela tillväxtserien anser att programserien har bidragit till ett mervärde för företag som vill växa.

– Företagarna kan lära sig nya saker som berör tillväxt och framför allt att hoppeligen undvika att göra vanliga misstag.

Programseriens mål var att inspirera företagare samt sprida kunskap om vad som krävs för att växa. Hovi anser att detta mål har uppnåtts och han kommenterar också att han själv lärt sig någonting vid varje inspelning.

Hovi avslutar med att konstatera att det varit ett sant nöje att diskutera tillväxt med duktiga företagare och experter. Slutligen ger Hovi själv tips till företag som vill växa.

– Tyvärr finns det inte ett enda framgångsrecept men åtminstone följande saker bör företagen tänka på:

  • Ha en tydlig vision
  • Sätt upp delmål
  • Välj engagerade medarbetare och ta hand om dem
  • Våga ta hjälp av andra
  • Hitta andra marknader
  • Satsa på merförsäljning
  • Våga ta betalt

Våga Växa Österbotten-projektet arrangerar utbildningar, event, workshops och producerar podcast och YouTube-material för tillväxtintresserade mikro- och småföretag. Följ oss gärna på våra sociala medier för att se vårt innehåll.

Våga Växa Österbotten | Facebook
Dare To Grow: Podcast
Youtube


 

LÄS OCKSÅ:

Våga Växa Podcast med Samuel Granholm: ”För ett litet företag är samarbeten en styrka”

Lämna ett svar