Så går en ventilationsrengöring till – VI följde med när NY-JAs experter tog hand om ett egnahemshus

Mikael Storskrubb och Mikael Kling, från NY-JA Sotnings och fastighetsservice, har all utrustning som behövs med i bilen när de kommer.
Mikael Storskrubb och Mikael Kling, från NY-JA Sotnings och fastighetsservice, har all utrustning som behövs med i bilen när de kommer.

NY-JA:s team har hittat gnagare, fåglar och fladdermöss i ventilationskanalerna. Det hör ändå till ovanligheterna – damm som påverkar luftkvaliteten är det vanligaste problemet.

Har ventilationsrengöringen i ditt egnahemshus blivit omskött? Jasså, inte? Då betyder det sannolikt att det finns en till två liter löst damm i dina ventilationsrör.

Samma sak, fast i helt andra mängder, gäller förstås också om du bor i ett parhus, radhus eller höghus.

Vi var med när två riktiga experter, Mikael Storskrubb och Mikael Kling, från NY-JA Sotnings och fastighetsservice, tog sig an ett egnahemshus i Vasa. För dem var det ett ganska typiskt projekt.

Undertryck skapas

Mikael Storskrubb skapar undertryck i ventilationssystemet.
Mikael Storskrubb skapar undertryck i ventilationssystemet.

Hela processen börjar med att ventilationsexperterna ser till att få ett undertryck i systemet. Det här görs genom att koppla en dammfälla, i princip en stor industriell dammsugare, till ventilationssystemet.

Dammfällan, som står ute på gården, gör experternas fortsatta arbete effektivt och rent. Fällan funkade till och med så bra att inga dammtovor över huvud taget lämnade kvar som spår i huset efter experternas framfart.

Kanalerna putsas

Mikael Storskrubb och Mikael Kling putsar ventilationskanaler.
Mikael Storskrubb och Mikael Kling putsar ventilationskanaler.

När dammfällan är installerad, ett jobb som inte tog många minuter, började experterna gå igenom husets alla ventilationskanaler.

För det ändamålet hade de egna specialverktyg. Experterna kommer till exempel in med roterande borstar som ryms in i rören och jobbar för att få loss damm och smuts.

Experterna tvättar samtidigt ventilerna i taket.

– Att putsa friskluftsintag är också en viktig grej som vi gör, säger Mikael Storskrubb.

NY-JAs ventilationsservicemän byter även ut filter i maskinen, rengör den och kollar att tekniken och fläktarna fungerar som de ska.

Sätter huset i balans

Mikael Storskrubb säkerställer att luftväxlingen är optimal.
Mikael Storskrubb säkerställer att luftväxlingen är optimal.

När systemet är rent och välfungerande börjar experterna jobba med att ”få huset i balans”. Med det menas att de ser till att luftväxlingen är optimal i alla rum, att både till- och frånluften är på rätt nivåer.

Det finns undantag men vanligtvis är det ett litet undertryck som man strävar efter. Med moderna mätare går experterna igenom läget i varje rum och justerar ventilerna.

Under alla skeden gör de samtidigt stegvis en rapport så husägaren vet vad som blivit gjort. Dokumentationen är också bra eftersom beställaren då får se svart på vitt om något inte fungerar som det ska, som till exempel att en ventil saknas eller är bristfällig.

Samma rapport kan vara guld värd ifall huset i något skede ska säljas, eftersom ägaren då kan påvisa att ventilationen fungerar och är omskött.

7-10-års mellanrum

En grundlig ventilationsrengöring och -genomgång rekommenderas att göras åtminstone med 7-10-års mellanrum. Rekommendationen gäller alla hus som har maskinell ventilation.

– I gamla hus med självdragssystem kan det räcka med vart femtonde år, säger Mikael Storskrubb.

Ventilationsexperterna använder olika typer av verktyg, som till exempel roterande borstar.
Ventilationsexperterna använder olika typer av verktyg, som till exempel roterande borstar.

Filterbyten ska göras betydligt oftare. Rekommendationen när det gäller filterbyte är att göra det åtminstone två gånger per år.

Filterbyte är ett jobb som experterna gärna hjälper till med, men det går även att göra på egen hand för den som vill och kan.

Till saken hör att det finns många olika typer av ventilationsmaskiner och massvis med olika filter. I NY-JAs utbud finns därför så kallade filterprenumerationer, alltså att man får hemskickat rätt sorts filter för just husets maskin, som dessutom blir en påminnelse om att det är dags att byta.

Därför bry sig

Ett egnahemshus är den största investeringen som många gör i sitt liv. Sköter ägaren inte om ventilationen finns det en verklig risk att skada hela huset.

Moderna hus är byggda så att ventilationsmaskinen ständigt ska snurra, annars blir det snabbt problem. Stänger man av maskinen eller om den inte funkar som den ska så kan till exempel inte fuktig luft fås bort ur byggnaden snabbt och effektivt.

Följderna av misskötta system kan bli dyra, som till exempel fukt- och mögelskador eller avloppslukt-, pollen- och mikrobspridning.

Kör man med smutsiga system finns hälsorisker, speciellt utsatta är personer med allergier och astma. Alla, såväl vuxna som barn, påverkas negativt av dålig inomhusluft.

Så får du det gjort

NY-JA är ett stabilt familjeföretag som verkat länge i ventilations- och sotningsbranschen. Företagets huvudkontor finns i Nykarleby men bolaget har team som servar olika delar av Österbotten och även andra delar av landet.

För NY-JAs experter tar det ofta 2-3 timmar att rengöra ventilationen i ett egnahemhus. Så var fallet också när det gäller besöket som beskrivs ovan.

Priset för rengöringen varierar enligt storlek på huset och hur systemet är byggt. Även i parhus, i radhus och i höghus borde ventilationen gås igenom och servas regelbundet.

Den som vill beställa en ventilationsrengöring gör det lättast på www.nyja.fi, där det hittas kontaktuppgifter till företaget.

NY-JA jobbar även mycket med sotning, så även den typen av tjänster finns till förfogande.

Så förbereda ventilationsrengöring:

NY-JAs experter kommer på plats med alla verktyg och utrustning som behövs, men det finns ett par saker det går att göra för att underlätta arbetet.

  • Försök se till att det går att komma åt varje ventil i huset. NY-JAs experter har egna stegar med och till exempel en bokhylla under en ventil behöver inte flyttas, men det borde finnas rum till en stege.
  • Finns det en ventilationsritning på huset så plocka gärna fram den. Ritningen är inget krav, men utgående från den kan experterna direkt se hur rören går och utläsa riktvärden om luftmängder.
  • Är det vinter och halt så sanda gärna utomhus för att minska halkrisken. Dammfällan som placeras utomhus behöver också en till två kvadratmeter att stå på, så se gärna till att snö inte är något hinder.

LÄS OCKSÅ:

Sotning räddar både liv och egendom – NY-JAs sotare står till tjänst med lång arbetserfarenhet

Lämna ett svar