Ny indrivningslag ger klarare spelregler vid företagsindrivning – Vasaföretaget OK Indrivning välkomnar ökad förutsägbarhet

Jennie Ollila OK Perintä OK Indrivning
Jennie Ollila.

Den nya indrivningslagen reglerar indrivningskostnaderna när det gäller företagsinkasso. OK Indrivnings vd Jennie Ollila ser det som positivt men säger att det också finns en del risker med det nya regelverket.

Finland har fått en ny indrivningslag som trädde i kraft i början av maj. Jur.mag. Jennie Ollila, vd för OK Indrivning, bedömer att mycket av innehållet som fastställdes i den tillfälliga indrivningslagen, som kom till under coronakrisen, nu blev permanenta förändringar.

Jennie Ollila OK Perintä
Jennie Ollila.

För många företag är den klart största förändringen med lagstiftningen att indrivningskostnaderna på företagsinkasso regleras. Det innebär att det till exempel fastställts exakta maxbelopp på vad betalningspåminnelser och andra processer får kosta.

– Det är bra med klarare spelregler och att förutsägbarheten för företag ökar, säger Jennie Ollila.

Vilda västern har det ändå inte varit på området. Jennie Ollila säger att alla seriösa aktörer noggrant har följt med vad Regionförvaltningsverkets utlåtanden haft att säga om saken och rättat sig därefter. Helt klart är nu ändå att utrymmet för egna tolkningar minskar.

Kostnadstak och begränsningar

För företag graderas storleken på indrivningskostnaderna enligt skuldens storlek. Kostnadstaket för företagsindrivning varierar nu från ett par hundralappar upp till 620 euro, beroende på skuldbeloppen. Det finns nu också tydliga krav på vad betalningspåminnelser får kosta (max 12 euro), hur många som får skickas samt vad betalningsplaner får kosta.

Jennie Ollila uppskattar det tydligare regelverket. Samtidigt säger hon att det finns en viss risk att det under långa processer blir fodringsägaren, alltså den som lånat ut pengar eller sålt varor, som får ta en större smäll när alternativen blir färre.

– Det är också möjligt att flera väljer att starta en juridisk indrivningsprocess i stället för de frivilliga alternativen, vilket kanske inte heller är önskvärt, säger Jennie Ollila.

Det är också möjligt att flera väljer att starta en juridisk indrivningsprocess.

Bättre elektroniska möjligheter

Jennie Ollila OK Indrivning
Jennie Ollila.

Den nya lagen öppnar till viss del även upp för att bättre kunna sköta kommunikation och vissa processer i elektroniska format och helt skippa den vanliga posten. Lagen har ändå tydliga begränsningar och ska det skötas elektroniskt krävs alltid medgivande av de berörda.

När det gäller elektronisk leverans av indrivningsbrev går det till exempel för en konsument bara att ge sitt medgivande i högst tolv månader i sträck.

– Efter det måste man fråga medgivande igen, säger Jennie Ollila.

Stor och stabil aktör

OK Indrivning, grundat 1991, sysselsätter cirka 140 personer. Fjolåret slutade med en omsättning kring närmare 90 miljoner euro, alltså på nästan samma nivå som året innan.

Lönsamheten hölls på en god nivå och företaget behöll sin starka position på marknaden.

– Coronatiden har ändå varit en utmaning för många av våra kunder vilket påverkar våra siffror, säger Jennie Ollila.

Utsikterna för det pågående året ser stabila ut, med positiv tyngdpunkt på den senare halvan av året.

Starka i Vasa

OK Indrivnings huvudkontor finns i Vasa, där också lejonparten av de anställda hittas. Företagets kontor i Helsingfors, med cirka 25 anställda, och i Tammerfors, med fem anställda, kompletterar helheten.

– Genom de två andra kontoren kommer vi närmare en del av kunderna och skapar flexibilitet i vår rekrytering, säger Jennie Ollila.

På Vasakontoret, på Tegelbruksgatan 7 i centrum, omdisponeras som bäst utrymmen och lokaler för att passa moderna behov. Coronakrisen har ändrat sättet att jobba och ökat distansarbetet.

– Vi skapar mera utrymmen att jobba tillsammans och fler lediga platser som kan användas vid behov, säger Jennie Ollila.

LÄS OCKSÅ:

Företagare får stöd och hjälp även när det krisar sig – Viktigt våga ta itu med betalningssvårigheter så snabbt som möjligt

Lämna ett svar