Nimetech har rekordår på gång – Malaxföretaget investerar stort i sin maskinpark och i hållbara lösningar

Niklas Sandqvist Nimetech Malax
Niklas Sandqvist.

Nimetech expanderar och gör en storsatsning på bergvärme. Malaxföretaget och underleverantören har även utvecklat egna produkter med mycket hållbarhetstänk.

Metallföretaget och underleverantören Nimetech hade ett bra fjolår. Företaget växte kraftigt och nådde en omsättning på 8,5 miljoner euro. Den goda tillväxttakten har fortsatt och allt tyder på att bolaget i år slår fjolårssiffrorna.

– Vi har en jättebra orderstock just nu, säger Niklas Sandqvist, vd och grundare till företaget.

Vi har en jättebra orderstock just nu.

Investerar så mycket som möjligt

Nimetech Jonas Svenns Malax montör
Montering är ett växande område för Nimetech. På bild montör Jonas Svenns.

Nimetechs goda tillväxttakt har möjliggjorts genom att företaget fortlöpande återinvesterat pengar som kommit in. Företaget har haft en investeringstakt på 1,5 miljoner euro årligen, vilket i relation till omsättningen är synnerligen mycket.

– Investeringarna har möjliggjort en modern maskinpark med rätt så hög automatiseringsgrad, säger Niklas Sandqvist.

Fortsätter satsa

Kevin Frisk kvalitetsansvarig Nimetech Malax
Kvalitetskontroll är viktigt för Nimetech. Kevin Frisk jobbar som kvalitetsansvarig.

Nimetech fortsätter investera stort i maskiner. Företaget har och upprätthåller kapacitet, utrustning och specialkunskap inom svarvning, fräsning, svetsning, montering, testning och provtryckning.

– Vi har en kunnig personal och många som har jobbat här länge, säger Niklas Sandqvist.

Nimetech använder moderna CNC-styrda bearbetningsmaskiner. Företaget har satsat hårt på FMS-linjer, arborrverk och horisontalcenter. Ett nytt horisontalcenter är beställt och kommer i oktober.

Nimetech har också gjort stora investeringar i fastigheter på Magasinvägen i Malax, där verksamheten är koncentrerad.

Expanderar i grannfastighet

Nimetech har i dagsläget 36 anställda. Företagets expanderande maskinpark behöver mera utrymme så en geografisk expansion är på gång.

Nimetech äger fastigheten där bolaget har sitt huvudkontor och produktion men även grannfastigheten, där också hyresgäster verkar.

Bergvärmesystemet installeras som bäst i industrihallens källare. På bild Niklas Sandqvist. Nimetech Malax
Bergvärmesystemet installeras som bäst i industrihallens källare. På bild Niklas Sandqvist.

Nimetech expanderar som bäst inne i grannfastigheten och får där ytterligare 600 kvadratmeter till förfogande. En renovering pågår samtidigt som det görs en satsning på bergvärme för hela den 6000 kvadratmeter stora fastigheten.

– Här i fastigheten (red anm. alltså i Nimetechs huvudkontor) har vi redan satsat på bergvärme men nu kastar vi ut oljepannan även i grannfastigheten, säger Niklas Sandqvist.

Egna produkter

Nimetech är mest känd för och bygger sin framtid som en underleverantör till verkstadsindustrin. På sistone har ändå en av företagets få egna produkter fått genomslagskraft.

Produkten går under namnet Nimetech ST och är en maskin som ligger rätt i tiden, eftersom den minimerar avfall och hantering av avfall. Maskinen har konstruerats för att klippa sönder de stål- och plastband som använts vid förpackning.

Maskinen klipper ner de använda förpackningsbanden till cirka 50 millimeters bitar. Banden tar då upp mindre utrymme och blir lättare att hantera, vilket möjliggör smidigare återvinning.

Nimetech ST

Nya modeller

Nimetech har för tre år sedan skapat en kombimaskin som klarar av att hantera både metall- och plastband. Nu har företaget utvecklat en ny typ av kombimodell samt en skild modell bara för plastband.

– Att ha en skild modell för plastband gör att maskinen blir mindre, lättare och förmånligare, säger Niklas Sandqvist.

Nimetech har sålt en del maskiner i Finland redan men nu har företaget också hittat en agent, en lovande försäljningskanal ut i Europa.

Mera information om Nimetech och kontaktuppgifter till företaget hittas på deras webbplats, www.nimetech.fi.

 

LÄS OCKSÅ:

Bröderna Hemming Ab gör miljonprojekt i skärgården – Bygger väderbeständigt elnät och fiberförbindelse från Replot till Björköby

Lämna ett svar