Läkarcentral Nero öppnar i februari – Idén utgick från småföretagares önskemål

Mikael Fredman, Katri Bergendahl-Hannuksela
Mikael Fredman, Katri Bergendahl-Hannuksela

Läkarcentral Nero startar sin verksamhet i februari. Utöver läkartjänster erbjuder Nero även laboratorie-, ultraljud- och röntgentjänster samt mentalhälsovård och fysioterapi.

En ny privat läkarcentral öppnar sina dörrar i Vasa februari. Syftet är att erbjuda omfattande företagshälsovård samt läkar- och mentalhälsotjänster till privatpersoner.

– Idén till den nya läkarcentralen formades efter att väldigt många företagare kontaktade oss. De visste att vi har stor kunskap och förståelse och tyckte att det behövdes nya tag, säger Mikael Fredman, styrelseordförande för Läkarcentral Nero.

– Företagare ogillar opersonlig hälsovård, de vill ha mer närkontakt och kundomsorg.

Fredman har en lång karriär som företagare inom vårdbranschen bakom sig. Därför erbjöds han även en plats i styrelsen för Avoklinikka Noja, som ordnar hemvårds- och hemsjukhustjänster.

Kring ett år sedan började man på Noja undersöka idén om att öppna en läkarcentral. I juli rekryterades Katri Bergendahl-Hannuksela, som tidigare arbetat som platschef på Terveystalo.

Detta satte i gång etableringen av läkarcentralen på allvar.

Mottagning i Vasa centrum

Vd Katri Bergendahl-Hannuksela presenterar läkarcentralens kommande utrymmen på Fredsgatan i Vasa centrum. Efter renoveringen, som pågår som bäst, kommer läkarcentralen att bestå av olika mottagningsrum och laboratorier.

Renoveringsprojektet leds av byggnadskonsultföretaget Joscon Oy och genomförs av Ab Vasa Byggnadsreparation – Vaasan Rakennuskorjaus Oy.

Bergendahl-Hannuksela säger att ett viktigt kriterium för läkarcentralens placering var närheten till parkeringsplatser. Nu ligger de precis intill byggnaden på Saluhallsgränden.

– Små och medelstora företag vill gärna att hälso- och sjukvårdstjänster är tillgängliga lokalt, säger Katri Bergendahl-Hannuksela.

Hon betonar ändå att man även kan utnyttja läkarcentralens tjänster på distans, om så önskas. Med hjälp av samarbetspartners kan Neros tjänster erbjudas åt arbetstagare i hela Finland, om de så bor i Helsingfors eller i Rovaniemi.

Mångsidiga tjänster

Avoklinikka Noja kommer att fortsätta att tillhandahålla sina välbekanta vårdtjänster också efter att den nya läkarcentralen öppnar. Framöver kan den nuvarande personalens expertis dock utnyttjas även för att hjälpa läkarcentralens kunder.

Förutom hemvårds- och hemsjukhustjänster har Avoklinikka Noja även erbjudit många olika mentalhälso- och psykologitjänster, såsom ADHD-utredningar, neuropsykiatrisk coaching och andra rehabiliteringstjänster.

Bergendahl-Hannuksela anser även att Neros styrka som tjänsteleverantör inom arbetshälsovården är att man kan erbjuda mångsidig hjälp också när det gäller att upprätthålla arbetsförmågan hos anställda.

Naturligtvis erbjuder Nero även alla vanliga tjänster på en läkarcentral, såsom företagshälsovård, allmän- och specialistvård samt laboratorie-, ultraljud- och röntgentjänster.

Möjligheten att erbjuda hemsjukvård är ytterligare en av Neros konkurrensfördelar.

Kring 20 anställda

Avoklinikka Noja har för tillfället 16 anställda. När Läkarcentral Nero öppnar är målet att sysselsätta 20–25 experter inom vårdbranschen.

– Vi har ännu inte gjort mycket väsen om vår nya läkarcentral, men ryktet har nog börjat sprida sig. Med så många kunniga människor på arbetsmarknaden har det inte varit lätt för oss att välja personal, säger Fredman.

Välbekanta ledare

Katri Bergendahl-Hannuksela har en lång bakgrund inom vårdbranschen. Hon började sin karriär för ungefär 20 år sedan som närvårdare. Sedan dess har hon studerat till hälsovårdare och sjukskötare.

Inom företagshälsovården har Bergendahl-Hannuksela hunnit samla på sig tio års arbetserfarenhet. Därtill har hon också tagit magisterexamen i förvaltningsvetenskap.

Bergendahl-Hannuksela och Fredman anser att detta var en stor orsak till att rekryteringen gått smidigt.

– De tror på vår förmåga att kunna bygga upp en fungerande läkarcentral, säger Bergendahl-Hannuksela.

– Och det är precis det vi ska göra, inflikar Fredman.

Öppnar i februari

Läkarcentral Nero håller öppet hus på sin nya mottagning den 17 februari. Syftet är att göra den nya läkarcentralen bekant för folk från första början.

På det festliga öppningstillfället kommer man att få höra såväl sånguppträdanden som ett tal av Hjallis Harkimo.

 

LÄS OCKSÅ:

Avoklinikka Noja rakentaa uutta tukijalkaa ADHD:n diagnosoinnista ja kuntoutuksesta

Lämna ett svar