KIHA-Team satsar på fasta priser och transparens – ”Viktigt för bostadsbolag att veta vad disponentbyråns tjänster kostar”

Johnny Backman, Ingemar Teir, Marice Haldin-Granith, Aona Laht, Leif Norrgård, Elvira Backman-Gutic, Susanne Dahlström, Kiha-Team
Johnny Backman, Ingemar Teir, Marice Haldin-Granith, Aona Laht, Leif Norrgård, Elvira Backman-Gutic, Susanne Dahlström.

Disponentbyrån KIHA-Team erbjuder en heltäckande fastighetsförvaltningsservice. All service under samma tak, genomskinlighet och tillgänglighet är sådant som byrån prioriterar.

KIHA-Team är en relativt ny disponentbyrå med Vasaregionen och Österbotten som hemmaplan. Flera av disponenterna och personalen bakom byrån har lång erfarenhet av branschen.

– Vi kan branschen men många av oss har varit lite besvikna på vart utvecklingen gått och vill därför komma med lösningar och erbjuda ett eget alternativ, säger Johnny Backman, styrelseordförande för KIHA-Team.

Fasta och tydliga priser

Johnny Backman menar att utvecklingen i branschen går mot att allt flera aktörer erbjuder låga månadskostnader för att i stället sedan skilt ta betalt för allt arbete som görs.

– För kunderna blir det svårt att få ett grepp om vad helheten egentligen kostar, säger Backman.

KIHA-Team vill gå i en annan riktning. Deras utgångspunkt är i stället transparens, alltså genomskinlighet och fasta månadspriser, där det mesta ingår.

– Behövs det sedan några extra tjänster är det styrelsen som bestämmer om det, så inga obehagliga överraskningar kommer, säger Backman.

Stort förtroende

Tillgänglighet och noggrannhet är andra ledord som disponentbyrån jobbar med. Bakgrunden till sättet att jobba handlar om respekt för kunderna. Johnny Backman säger att byrån på bästa sätt vill ta hand om det förtroende de fått för att förvalta kundernas egendom.

– Bostäderna som vi hanterar är ofta kundernas största investering i livet, säger Johnny Backman.

Lätta att nå

En otrevlig trend i branschen som KIHA-Team vill bryta är uppbyggnaden av något som Backman benämner som IT-murar. Med det menar han att det inte är ovanligt att kunderna hänvisas till webben, där fysiska kontaktpersoners telefonnummer ofta saknas.

– Vi vill att kunderna ska veta vem de pratar med och ser därför till att vi är lättillgängliga, säger Backman.

Vi vill att kunderna ska veta vem de pratar med.

Lyssnar gärna

Marice Haldin-Granith, Johnny Backman, Kiha-Team
Marice Haldin-Granith, Johnny Backman.

Marice Haldin-Granith, auktoriserad disponent på KIHA-Team, säger att de också gärna är ute och träffar kunderna. Haldin-Granith säger att det inte behöver vara så komplicerat och berättar till exempel om ett besök till ett husbolag häromdagen, där hon själv är disponent. Informationen om när disponenten finns i huset hade gått ut tidigare till invånarna.

– För de som sedan har ett ärende är det lätt att komma ut och prata lite, säger hon.

Haldin-Granith säger att dylika besök är ett bra sätt att få reda på hur saker fungerar i praktiken. Eventuella problem blir lättare att åtgärda när de kommer fram i tid.

Team bakom sig

Disponentens yrke kan vara krävande eftersom det behövs kännedom om så många olika saker. Ordet Team i KIHA-Team kommer från att det bakom disponenten finns ett helt team med olika experter som kan hjälpa till med allt från ekonomiförvaltning till mera praktiska saker.

Bland KIHA-Teams kunder finns många bostadsbolag, fastighetsbolag, fastighetsinvesterare och institutioner som äger fastigheter. Inom företaget finns kompetens att sköta även knepigare konstellationer bestående av till exempel affärsfastigheter.

Expanderar redan till andra landskap

KIHA-Team är speciellt starka i Vasa med omnejd och i Österbotten. Företaget har också kunder runt om i Finland, som i Uleåborg och i huvudstadsregionen.

– Det går att göra mycket jobb på distans men i det långa loppet vill vi helst vara närvarande, säger Johnny Backman.

Som en del i det arbetet kommer byrån att starta upp verksamhet i Uleåborg redan i vår, där med hjälp av en samarbetspartner.

– Tanken är också att på sikt öppna upp på flera ställen, säger Backman.

I Vasa hittas disponentbyrån på Magasingatan 2. Mera information och kontaktuppgifter hittas på företagets webbplats kihateam.fi.

LÄS OCKSÅ:

Stefan Råback: ”Vaasan seudulla edessä hyvä vuosi”

Lämna ett svar