JTK Power satsar på personal och maskinpark – Ny investering i plasmaskärare i Vörå

JTK Power personal
En del av JTK Powers personalstyrka fångad på bild.

JTK Power investerar fortlöpande i sin personal och i moderna maskiner. En nyinköpt plasmaskärare snabbar upp leveranserna till kunderna.

Robert Ollus bredvid den nya plasmaskäraren.

Robert Ollus, vd för JTK Power Group, står bredvid en ny plasmaskärare i bolagets fabrik i Vörå. Nyinvesteringen är en finländskt tillverkad maskin som kördes igång i sommar, en investering på cirka 800 000 euro.

– Maskinen ger flexibilitet, ökar vår kapacitet att hantera stål och innebär att vi kan leverera på kortare tid, säger Robert Ollus.

JTK Power-koncernen investerar fortlöpande i sina bearbetningsmaskiner. Den årliga budgeten för investeringar är närmare tre miljoner euro, pengar som delas upp på företagets olika verksamhetsställen.

Frisk luft

Några av ventilationsrören som möjliggör bra inomhusluft i fabriken.

Aktiviteten är hög vid JTK Powers fabrik i Vörå. Personalen, drygt 90 i Vörå, jobbar hårt och styr både små och stora maskiner. Material bearbetas, stål svetsas och produktionen är i full gång.

Det som först slår fabriksbesökare med häpnad är ändå hur bra luften där är. Robert Ollus förklarar att det beror på stora investeringar, och pekar uppåt mot enorma ventilationsrör som gör det hela möjligt.

– En bra arbetsmiljö är viktig och gör att man hålls alert och orkar bättre med jobbet, säger Ollus.

Ari Mutka, Robert Ollus.

Trots att det i många fall är stora pjäser personalen jobbar med är precession viktig. Det intygar Ari Mutka som bäst håller på med kvalitetskontroll, en process där maskiner och människor samarbetar för bästa resultat.

– Sprickor i material på några hundradelsmillimeter går inte att upptäcka med blotta ögat, säger Ari Mutka.

Experter på flera områden

Denna här pjäsen väger knappa 40 ton och är den största ljuddämparen gjord av JTK Power hittills.

JTK Power gör mycket underleverantörsarbeten men har också egna produkter och lösningar. Ett starkt kunnande finns till exempel när det gäller avgaslösningar för industriella anläggningar.

Ett speciellt vasst spjutspetskunnande hittas även i ljuddämparlösningar till energi-, marin- och processindustrin.

– Det är skräddarsydda lösningar som väger från 200 kilogram upp till 40 ton, säger Robert Ollus.

– Den största hittills skickades ut i maj och gick till processindustrin i Danmark.

På ljuddämparområdet har JTK Power byggt upp ett sådant specialkunnande att kunder kan komma direkt till dem med sina ljudproblem. JTK Power utvecklar lösningar och kan sedan tillverka dem.

Starka på befolkningsskydd

Lauri Birling jobbar med en skyddsdörr.

Ett annat område där JTK Power byggt upp helhetslösningar är befolkningsskydd (i folkmun kallade bombskydd, alltså det som finns till exempel i höghusens källare). Bolaget har tillsammans med samarbetspartners skapat ett nyckel-i-hand-koncept.

Konceptet innebär att kunder kan beställa kompletta befolkningsskydd. JTK Power står för utrustning, som skyddsdörrar, genomföringar och ventilationslösningar medan andra samarbetspartners står för andra delar, som betongväggarna.

Samarbetet har uppskattats bland kunderna och JTK Power räknar med att de i Finland redan har en marknadsandel på 40 procent av nybyggen.

– Vi jobbar som bäst också med att få ett fotfäste i Sverige, hösten 2022 hoppas vi ha en lösning även till den svenska marknaden, säger Ollus.

– Finland är bra på befolkningsskydd och ses av många andra länder som en föregångare på området.

Finland är bra på befolkningsskydd.

Vörå, Storkyro, Estland och Kina

JTK Powers enhet i Vörå.

I Finland finns JTK Powers huvudkontor och fabrik i Vörå samt en mindre fabrik i Storkyro. Orsaken till att det finns en skild fabrik så nära som i Storkyrö är närmast att personalen där är experter på rostfritt stål, och att det på grund av korrisonsrisk inte löns att jobba med svart stål och rostfritt i samma lokaler.

I Estland har JTK Power en växande enhet, som i år förväntas göra ett rekordresultat. För asiatiska marknaden har JTK Power en stabil enhet i Kina, som sysselsätter ungefär 30 personer.

I hela koncernen jobbar nu cirka 200 personer. Personalstyrkan som helhet har växt med 5-6 procent årligen de senaste åren. I år är tillväxtmålet när det gäller omsättningen att nå upp till 35 miljoner euro.

JTK Power ägs av svenska Koncentra Verkstads.

 

LÄS OCKSÅ:

JTK Power Group sai uuden toimitusjohtajan Wärtsilästä

Lämna ett svar