Hus tappar värde om inte ventilationen sköts – NY-JA har 45-års erfarenhet av hjälpa husägare med ventilation och sotning

Kenneth Turpeinen, Camilla Juthbacka (NY-JA)
Kenneth Turpeinen, Camilla Juthbacka.

”Hus där ventilationen inte sköts är tickande tidsbomber”, säger Kenneth Turpeinen, vd för NY-JA Sotnings och fastighetsservice. Den goda nyheten är att det med små åtgärder ofta går att se till att den viktiga inomhusluften hålls i bra skick.

Ett egnahemshus i dag är en stor investering, för många till och med den största vi gör i livet. För att bevara värdet på huset måste det tas om hand.

Kenneth Turpeinen.

– För att bevara värdet på huset gäller det att ta hand om och underhålla ventilationen, säger Kenneth Turpeinen, vd för NY-JA Sotnings och fastighetsservice.

En bra ventilation har alltid varit viktig men blir speciellt viktig nu när dagens energikrav gör att husen byggs så täta.

– I ett modernt hus blir det snabbt en katastrof om ventilationen inte fungerar som den ska, säger Turpeinen.

Det här kan hända

Missköter man ventilationen kan det till exempel leda till ett kraftigt undertryck i huset. Kenneth Turpeinen säger att ersättningsluften alltid hittar in i fastigheten men att det knappast är den luft man vill ha.

– Ersättningsluften hittar in till exempel via skorstenen, via avloppsnätet, via sprickor och läckage i huset, säger Kenneth Turpeinen.

Sker luftintaget okontrollerat så kommer föroreningar in samtidigt, kanske till och med mineralulls- och glasullsfiber.

Missköter man ventilationen kan det också leda till det motsatta – övertryck, vilket inte heller är så trevligt.

– Med övertryck samlas fukt i huset, fukten pressas ut mot plast i väggarna och medför fukt- och mögelskador, säger Turpeinen.

Fläktar och filter måste skötas

Minsta lilla fläkt som missköts kan dra in pollen och mikrober och finfördela dem i hela huset. Smutsiga system förbrukar också mer energi. Fläktarna fortsätter ofta snurra men fylls bladen med smuts gör de ingen nytta.

– Smutsiga vingar på en fläkt gör att den tappar all effekt, säger Turpeinen.

Smutsiga vingar på en fläkt gör att den tappar all effekt.

Smutsiga filter är ett annat vanligt problem. Fläkten snurrar på men filtret drar inte igenom luften.

– Ett dåligt filter kan halvera luftombytet, säger Turpeinen.

Ventilationen ska servas regelbundet

Kenneth Turpeinen.

NY-JA jobbar med att gå igenom, rengöra och justera så gott som alla olika typer av ventilationssystem. Vad det kostar beror på vilka system som huset har och vilken service som behövs.

– För ett normalt egnahemshus under 150 kvadratmeter, som har till- och frånluft, kostar en helservice cirka 540 euro, säger Kenneth Turpeinen, som exempel.

En helservice rekommenderas med mellan 5 till 10 års mellanrum för att hålla fastigheten i skick.

– 7-10-års mellanrum är ganska normalt, men ska man vänta så länge så kräver det att fastighetsägaren själv gör en del mindre underhåll under perioden, säger Turpeinen.

Höghusen borde också servas

Även i parhus, radhus och höghus borde ventilationen gås igenom och servas regelbundet. Kenneth Turpeinen säger att ingen ska behöva acceptera dålig luft.

– Ändå händer det att luften i till exempel gamla höghus är så dålig så när man går in i dem så vill man vända om redan i trappan, säger han.

Med expertkunskap och små, genomtänkta åtgärder, som inte ens behöver vara dyra, kan man ofta komma långt.

Livsviktig sotning

Sotning är en viktig brandförebyggande åtgärd. Damm och fett i rökkanaler är mycket eldfängt.

– Glöms spisen på och det börjar brinna så dras elden upp i ventilen och sprids i nolltid i hela huset, säger Kenneth Turpeinen.

Eldstäder som används regelbundet ska sotas minst årligen, även enligt lagstiftningen. Vad som räknas som regelbundet är en tolkningsfråga men till exempel bastu en gång i veckan torde höra till den kategorin.

– Det är en samvetsfråga för gårdsägaren, händer det en olycka kan det också hända att försäkringsbolagen jämkar ersättningen om man inte skött det, säger Turpeinen.

Det är en samvetsfråga för gårdsägaren.

Familjeföretag

Camilla Juthbacka.

NY-JA är ett stabilt familjeföretag som verkat länge i ventilations- och sotningsbranschen. Vice vd och ansvarig för marknadsföringen är Camilla Juthbacka, Kenneths syster.

– Det var vår mamma och pappa som startade företaget för 45 år sedan, säger Camilla Juthbacka.

NY-JAs 45-års jubileum firas främst i arbetets tecken och genom att bolaget i sommar öppnar en webbshop.

– Vi vill bli ännu mera lättillgängliga för kunderna, säger Camilla Juthbacka.

NY-JA sysselsätter i dag tretton personer. Huvudkontoret finns i Nykarleby och marknadsområdet sträcker sig från Karleby till Kristinestad.

Företaget har siktet inställt på tillväxt och bolaget funderar som bäst på nyrekryteringar.

Vinster även för industrin

Industrin och olika kontorskomplex har enormt mycket att vinna på att förbättra luften för sina anställda. Forskning visar att bättre förhållanden leder till mera produktivitet och kreativitet.

– Med relativt små satsningar, kanske en tusen euros åtgärd, kan det gå att öka produktiviteten samtidigt som sjukledigheterna kan minska, säger Kenneth Turpeinen.

 

LÄS OCKSÅ:

Luodon Peltikate är expert på plåtprofiler – Med ny ägare och nytt namn får verksamheten en uppdaterad profil

Lämna ett svar