FCG, med starkt fäste i Vasa, köper NorthWind Consulting

Karoliina Joensuu.

FCG Finnish Consulting Group har köpt alla aktier i NorthWind Consulting.

FCG Finnish Consulting Group är ute på uppköp. NorthWind Consulting, med hemorten Uleåborg, får nu ett nytt hem i den stora konsultkoncernen.

För FCG medför köpet att ett ännu bredare utbud av tjänster till vindkraftsprojekt kan erbjudas. Allt från planeringen till ibruktagningstjänster kan fås från samma lucka.

– Med företagsaffären svarar vi också på den snabba tillväxten och utvecklingen på vindkraftsmarknaden, säger Karoliina Joensuu, direktör på FCG Finnish Consulting Group.

Med företagsaffären svarar vi på den snabba utvecklingen på vindkraftsmarknaden.

FCG är sedan tidigare en stark aktör när det gäller planering och konsultering vid vindkraftsprojekt.

NorthWind Consultings tekniska kunnande var en viktig orsak bakom det nya köpet. NorthWinds omsättning landade kring 0,7 miljoner euro i fjolårets bokslut.

Bolagets vd Teemu Lauronen säger att FCG ses som en naturlig partner för dem.

Alla kundprojekt som är i gång redan fortsätter precis som planerat även efter affären. Bolagen har också en del gemensamma kunder från förut.

LÄS OCKSÅ:

FCG rekryterar och öppnar upp möjligheter för företagsköp – Personalstyrkan i Vasa har redan ökat 40 procent på ett år

Lämna ett svar