FCG rekryterar och öppnar upp möjligheter för företagsköp – Personalstyrkan i Vasa har redan ökat 40 procent på ett år

Joakim Ingves.

FCG nyrekryterar och växer kraftigt i Vasa. Bolaget söker en rad nya specialister och håller ögonen öppna efter mindre företag att köpa.

I fjol vid den är tiden hade FCG 12 anställda i Vasa – nu är de redan uppe i 17. Går allt som planerat växer kontoret med ytterligare 4 till 10 personer i år.

– Det har gått riktigt positivt framåt, vi hoppas det fortsätter så, säger Joakim Ingves, FCG:s regiondirektör i västra Finland.

Mycket på gång i Vasa

FCG, eller Finnish Consulting Group som företaget heter, har flera ben att stå på. I Vasa är man speciellt bra på planering och teknik.

Här har företaget till exempel en stark avdelning för vindkraftsprojekt. Planläggning och miljökonsekvensbedömningar är saker de jobbar med.

I Vasa är bolaget starkt även när det gäller väg- och vattenplanering. I Runsor, där bolaget hittas, finns därtill team som jobbar hårt med till exempel konstruktionsplanering och inomhusluft.

– Vi har ett starkt nationellt nätverk, med fjorton kontor, där experter på olika områden jobbar tillsammans, säger Ingves.

Vi har ett starkt nationellt nätverk.

I Futura IV-huset i Runsor hittas huvudsätet på FCG:s 3D-planering, ett litet men snabbt växande område. Med hjälp av 3D-planering kan man till exempel göra checkar för rörgenomföringar, så rören inte krockar med varandra, och redan i planeringsskedet minimera fel.

I Vasa söker FCG som bäst nya byggnadskonstruktörer, gatu- och trafikplanerare och personer med erfarenhet av energi-, vindkrafts- och solkraftsutredningar.

Helt ny avdelning

FCG ser ett ökat behov speciellt när det gäller helhetsplanering. I helhetsplaneringen har arkitekten en viktig position, ofta som huvudplanerare. Egna arkitekter i huset kan snabba upp processen.

FCG planerar därför att starta en ny arkitektavdelning i Vasa. Det innebär att företaget söker en teamleader för den nya arkitektbyrån i regionen samt en mera nybakad arkitekt, med 3-6 års erfarenhet av branschen.

VVS-, el- och byggnadsplanering finns redan i huset men med en ny arkitektavdelning finns det behov av att utvidga också den verksamheten.

Öppnar upp för fusioner

FCG är som bäst ute efter expertkompetens på många områden. Joakim Ingves lyfter fram att de också är öppna för företagsfusioner, att köpa upp mindre företag alltså.

Han nämner till exempel företag där ägaren är på väg i pension och kanske vill trygga framtiden för 2-3 anställda.

FCG har en personalstyrka på drygt 800 personer. Omsättningen 2018 (boklsutet 2019 är inte fastställt ännu) var 85 miljoner euro. Bolagets strategi är att öka omsättningen till 120 miljoner euro år 2023.

LÄS OCKSÅ:

Vasakontoret blir hemmabas när Norden ska erövras – FCG:s personalstyrka i Vasa växer med 40 procent

Lämna ett svar