Ekova blir del av Rantalainen – Rantalainen genomför femte företagsköpet i Österbotten under kort tid

Kimmo Martikainen, Cedric Frostdahl, Niina Asujamaa, Kennet Strand.
Kimmo Martikainen, Cedric Frostdahl, Niina Asujamaa, Kennet Strand.

Bokföringsbyrån Ekova, med kontoret i Smedsby, blir en del av Rantalainen-koncernen. ”Arrangemanget ger oss större muskler”, säger Kennet Strand, vd för Ekova.

Cedric Frostdahl, Niina Asujamaa, Kennet Strand, Kimmo Martikainen.
Cedric Frostdahl, Niina Asujamaa, Kennet Strand, Kimmo Martikainen.

Ekova, som erbjuder tjänster inom ekonomi, ingår snart i en större helhet. Den auktoriserade bokföringsbyrån, med 15 anställda i Smedsby, blir en del av Rantalainen-koncernen.

– Beslutet har mognat fram men till sist och slut gick processen fortare än väntat, säger Kennet Strand, vd för Ekova.

– Den största fördelen är att vi får större muskler att betjäna våra kunder, säger Strand.

Säljarna jobbar kvar

Bokföringsbyrån Ekova grundades 2018. Ekova uppstod då en byrå i Vasa och en i Smedsby slogs ihop, så företagets rötter sträcker sig tillbaka till 1980-talet.

Kennet Strand är vd för Ekova sedan grundandet. Han är också en av tre säljare. De två andra säljarna är Ove Nygård och Mikael Finne. Samtliga jobbar inom Ekova och samtliga fortsätter göra det även efter den 1 december, då den nya affären verkställs.

Vad betyder det här för kunderna?

Ekovas personal är koncentrerad till kontoret i Smedsby, på Torgvägen 1. Kunderna är utspridda i Österbotten samt i övriga Finland.

För kunderna medför övergången till Rantalainen inga direkta förändringar, den bekanta personalen fortsätter och till och med samma verksamhetsutrymmen gäller.

– En viktig sak för oss var också att vi redan jobbar i samma dataprogram, så inte heller där blir det förändringar, säger Strand.

En viktig sak var att vi redan jobbar i samma dataprogram.

De större musklerna som affären medför ska i stället märkas genom bättre service och bredare nätverk på sikt.

Tryggare och förmånligare vara större

Från säljarnas sida är de stora orsakerna bakom företagsarrangemanget ökade myndighetskrav, eller snarare att regelverket blivit en allt större börda för ett mindre företag att bära.

Bokföringsbyråer måste jobba en hel del för att se till att fungera i enlighet med till exempel GDPR-regler och regelverk om penningtvätt, som tär på resurserna hos mindre enheter.

Det råder också arbetskraftsbrist i branschen. När det gäller HR-funktioner och att locka till sig arbetskraft är storlek till fördel.

Goda erfarenheter

Rantalainen har genomfört hela fem företagsaffärer i Österbotten under den senaste tiden. Tillsammans med organisk tillväxt innebär det att bolaget redan har drygt 200 anställda här.

Ser man bara på Vasa-Korsholm jobbar 68 personer för företaget. Niina Asujamaa, som lett Vaasa Viicon i flera år innan det i våras blev en del av Rantalainen, har bara gott att säga om hur deras samarbete startat.

– Speciellt bra är det att vara en del av ett större sammanhang när det gäller frågor som handlar om datasäkerhet, då kan man sova tryggt på natten, säger Niina Asujamaa, som i dag är affärsverksamhetsdirektör på Rantalainen.

Cedric Frostdahl, Rantalainens regiondirektör i Österbotten, instämmer. Frostdahl ledde Norlic som också blev en del av Rantalainen i våras.

Frostdahl lyfter upp att det är betydligt lättare och smidigare att upprätthålla och utveckla personalens kompetens i en större organisation.

– För personalen öppnar det upp möjligheter att jobba på distans på helt andra sätt, om det finns intresse för det, säger han.

– När det gäller personalen finns det också helt andra möjligheter att avancera i en stor organisation, säger Niina Asujamaa.

Rutinerade köpare

På drygt tre år har Rantalainen nu genomfört 51 företagsaffärer. Direktören Kimmo Martikainen, som ansvarar för och har jobbat med precis just dessa affärer, säger att den viktigaste frågan från kundernas synvinkel brukar vara om bokföraren och löneräknaren som kunden har kontakt med förblir densamma.

– Och svaret på den frågan ja, säger han.

Kimmo Martikainen säger att huvudsyftet med köpen är att få tillgång till bra personal och bra kunder. Rantalainen fortsätter nu växa både organiskt och genom företagsköp.

– Många bokförare är på väg i pension och hittar vi bra företag är vi alltid beredda att diskutera, säger Martikainen.

Rantalainen sysselsätter i dag cirka 1 100 personer.

 

LÄS OCKSÅ:

Rantalainen får stark position i Österbotten – Vaasa Viicon och Norlic kompletterar varandra

Lämna ett svar