”Den här utmärkelsen tillhör alla som jobbat för energiklustret”

Hanna Malkamäki, Anna-Kaisa Valkama, Marko Kuokkanen, Mika Konu, Tomas Häyry, Stefan Råback, Riitta Björkenheim, Kristoffer Jansson & Ulla Mäki-Lohiluoma. EnergyVaasa
Hanna Malkamäki, Anna-Kaisa Valkama, Marko Kuokkanen, Mika Konu, Tomas Häyry, Stefan Råback, Riitta Björkenheim, Kristoffer Jansson & Ulla Mäki-Lohiluoma.

Finlands president Sauli Niinistö uppmärksammade nyligen EnergyVaasa med ett internationaliseringspris. ”EnergyVaasa är resultatet av ett långsiktigt arbete där många har bidragit”, säger medlemmar ur delegationen som tog emot utmärkelsen.

En delegation med nyckelpersoner från Vasaregionens energikluster fick nyligen ta emot ett prestigefullt pris. Det handlar om presidentens internationaliseringspris som Sauli Niinistö delade ut till EnergyVaasa, nätverket för aktörer inom regionens energikluster.

Tomas Häyry, stadsdirektör för Vasa stad, säger att priset riktas till alla företag och aktörer som medverkat till energiklustret.

– Det här är ett erkännande för alla som jobbar eller har jobbat för eller inom Vasaregionens energikluster, säger Tomas Häyry.

Många med och bidragit

Frågar man medlemmar ur prisdelegationen om bakgrunden till klustret så haglar det också namn om vem som borde få vara med och ta åt sig av äran. I diskussionerna nämns allt från företagsrepresentanter till tjänstemän från den offentliga sidan och utbildningssektorn.

Varje årtionde och till och med varje år verkar ha haft sina egna förkämpar. Politiker och privatpersoner har också bidragit till uppbyggandet av den unika helheten. Alla insatser har varit viktiga men är samtidigt för många för att nämna i en artikel, till och med i bokform är det utmanande att få med alla.

Marknadsföringen kanske ändå nyckeln till priset

Men varför är det just det här teamet som tar emot presidentens utmärkelse? Det handlar mycket om att organisationerna de representerar, som Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Teknologicentrum Merinova, är nyckelspelare i koordineringen av klustret och i marknadsföringen av EnergyVaasa.

– Det hjälper inte så mycket att ha det bästa energiklustret i världen om man inte känner till det, säger Stefan Råback, vd för VASEK.

– Intresset för klustret har funnits där länge men har ökat kraftigt genom åren i takt med att det blivit mera känt både nationellt och internationellt, säger Mika Konu, vd för Merinova.

I sammanhanget lyfter Tomas Häyry upp också Vaasa Facilitas insatser (bekant även via namnet på dotterbolaget Vaasa Parks, som utgör en del av verksamheten).

Sauli Niinistö, Tomas Häyry, Mika Konu, Stefan Råback, Kristoffer Jansson, EnergyVaasa
Sauli Niinistö, Tomas Häyry, Mika Konu, Stefan Råback, Kristoffer Jansson.

Drygt 20 års jobb

De mera systematiserade marknadsföringsinsatserna och skapandet av varumärket för klustret sträcker sig tillbaka drygt 20 år. Klustret har under den tiden växt sig starkt trots att det samtidigt trotsat finanskris, pandemi och energikris.

De nyaste sammanräknade siffrorna för företagen i klustret är imponerande: 180 företag, 13 000 anställda och sammanlagt 6 miljarder euro i omsättning för företagen de representerar.

– Det finns indikationer på att även detta års tillväxtsiffror blir bra för flera av spjutspetsföretagen i klustret, säger Mika Konu.

Exporterar gröna lösningar

EnergyVaasa

Stefan Råback lyfter fram betydelsen av klustret för hela Finlands exportindustri. Aktörer i klustret satsar hårt på forskning och utveckling, vilket syns i produkterna och tjänsterna de har att erbjuda. Då det gäller saker som den gröna transformationen, energisparande och hållbarhet ligger företagen i framkant.

– Aktörer i klustret har lösningar att erbjuda för många av världens problem, säger Mika Konu.

Speciellt med klustret är att företagen är konkurrenter på vissa områden medan de samarbetar och samverkar på andra områden. Tillsammans hittar de styrka och konkurrensfördelar.

Aktörer i klustret har lösningar att erbjuda för många av världens problem.

Årligt erkännande

Republikens presidents internationaliseringspris har delats ut årligen sedan 1967 som ett erkännande för internationellt framgångsrika finländska företag och sammanslutningar.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt konkurrenskraften, affärsverksamhetens internationalitet och lönsamhet. Dessutom betonas ansvarsfullhet, effekterna på utvecklingen av finländsk kompetens och sysselsättning samt på investeringar i Finland.

LÄS OCKSÅ:

Energiklustret i Vasa är redo för den gröna omställningen – färska siffror visar att EnergyVaasa fortsätter växa

Lämna ett svar