Energiklustret i Vasa är redo för den gröna omställningen – färska siffror visar att EnergyVaasa fortsätter växa

Olli-Pekka Aalto, Magdalena Granö, Robert Olander och Kristoffer Jansson.

Tillväxten inom Vasa energikluster är i ständig utveckling. De senaste siffrorna, som har sammanställts i samarbete med lokala företag, avslöjar en påtaglig trend. EnergyVaasas företag inte bara ökar sin omsättning, utan skapar också fler arbetstillfällen än tidigare. Framtidens utmaning och möjlighet ligger i att rekrytera kunnig personal.

Senast energiklustrets nyckeltal mättes var 2019, och sedan dess har det skett en tillväxt på alla områden. Det säger representanter för EnergyVaasa vid en pressträff som ordnades 3.10 på VASEKs kontor i Vasa.

Energiklustret, som nu består av 180 företag, har ökat med 20 företag sedan den senaste mätningen. Totalt omsätter företagen inom EnergyVaasa nu 6 miljarder euro årligen. Detta representerar en ökning med 20 procent på fyra år, där över 80 procent är exportintäkter.

Kristoffer Jansson, kommunikations- & varumärkeschef på EnergyVaasa konstaterar att det finns en ökad global efterfrågan på produkter och lösningar för grön omställning, och detta återspeglas tydligt i EnergyVaasas resultat.

– För 20 år sedan sa vi att vi skulle rädda världen med våra energieffektiva lösningar. Nu gör vi det.

Kristoffer Jansson.

Systematiskt samarbete ger resultat

Jansson ser systematiskt arbete under många år som en väsentlig faktor bakom den stadiga tillväxten inom energiklustret. Han noterar också att arbetstagarna själva har tagit initiativ under årens lopp och breddat klustren genom att grunda spinoff-företag.

Nyckeltalen bekräftar att EnergyVaasas företag satsar rejält på forskning och utveckling, årligen 250 miljoner euro. Inför framtiden finns planerar de ledande företagen investera upp till 1,9 miljarder euro i energiteknisk infrastruktur och teknologi i slutet av 2030.

– Dessa siffror gäller redan bekräftade investeringar, och tar inte i beaktande exempelvis vindkraft till havs, förtydligar Jansson.

Olli-Pekka Aalto, Global Vertical Development Director, Energy & Power på Danfoss, berättar på VASEKs pressträff att de satsar rejält på produktutveckling, som måste vara av högsta kvalitet.

– Vi vill inte konkurrera med kinesiska tillverkares bulk-produktion utan vi satsar på high end-produkter som är spot on till marknaden.

Magdalena Granö, Customer Delivery Director på Wärtsilä, är inne på samma linje.

– Produktutveckling är jätteviktigt för oss. Det är så vi håller avståndet till våra konkurrenter.

Granö berättar i sin presentation att Wärtsilä är ”set for 30”, vilket hänvisar till Wärtsiläs åtagande att tillhandahålla en produktportfölj som är redo för användning av koldioxidfria bränslen 2030. Detta åtagande är i linje med deras mål att möjliggöra hållbara samhällen och stödja marin- och energisektorerna i sin gröna omställning mot koldioxidneutralitet.

Wärtsilä har fått kämpa i kölvattnen efter pandemin och kriget i Ukraina. Men det är en tillfällig dipp.

– Wärtsilä växer inom energilagring. Överlag ser vi positivt på situationen.

Magdalena Granö.

Utmanade att attrahera utländsk arbetskraft

I takt med att antalet företag inom EnergyVaasa ökar, så har också personalstyrkan ökat. Nyckeltalen berättar att ntalet anställda inom EnergyVaasa har ökat med cirka 1000 personer. Under de senaste fyra åren har antalet anställda inom energiklustret ökat till 13 000 personer.

Robert Olander, Sales and Marketing Manager på Arcteq, lyfter frågan om personalens betydelse för företagens tillväxt.

– Speciellt vi mindre organisationer behöver kunniga ingenjörer för att kunna växa, därför satsar vi mycket på att ta in praktikanter och besöka skolor.

Aalto instämmer i diskussionen.

– Vi behöver ingenjörer som kan sätta sin egen prägel på utvecklingen. Det är de små detaljerna som gör störst skillnad.

Granö säger att en viss rotation av personal mellan bolagen förekommer, det är naturligt och kan till och med vara positivt, men överlag behövs mera arbetskraft.

Jakten på kunnig personal pågår hos alla företag i energiklustret, och är en utmaning.

– Vi behöver dragkraft hit, det vinner hela regionen på. Vi jobbar aktivt med exempelvis Energy Academy för att fånga upp unga talanger och ge dem möjligheter att arbeta i energisektorn och skapa sig ett liv här, säger Stefan Råback, verkställande direktör på VASEK.

Sen gäller det att kunna attrahera arbetskraft även från utlandet, vilket Mikael Hallbäck på Österbottens handelskammare understryker behöver politiskt medhåll.

– Vi behöver snabbare och enklare rekrytera utländsk arbetskraft. Vi på handelskammaren jobbar med påverkansarbete och går emot regeringsprogrammet i ärendet. 60 % av företagen i vår region säger att bristen på kunnande arbetskraft är ett hinder för tillväxt och utvecklandet av affärsverksamheten. Utan ökad arbetskraftsinvandring kommer vi inte att klara oss med upprätthållandet av välfärdsstaten.

Energipriserna har stigit globalt, och därför är energieffektivitet en viktig konkurrensfördel för företag, och dess betydelse kommer att förbli stor även i framtiden.

Det utbredda samarbetet mellan företagen inom klustret och deras betydelsefulla bidrag till teknologiska innovationer, såsom Wärtsiläs Sustainable Technology Hub och tekniska lösningar i Aurora Botnia-färjan, stärker EnergyVaasas rykte som en internationellt erkänt nav för energirelaterad innovation och hållbarhet.

De senaste siffrorna ger en klar indikation på den pågående tillväxten och framstegen inom energiklustret, summerar Jansson.

– Människor fäster numera alltmer uppmärksamhet vid energianvändning och -konsumtion. Energipriserna har stigit globalt, och därför är energieffektivitet en viktig konkurrensfördel för företag, och dess betydelse kommer att förbli stor även i framtiden.

 

NYCKELTAL:

  • EnergyVaasa består av 180 företag (+20 företag)
  • Företagens totala omsättning är årligen 6 miljarder euro (+20 %)
  • Exporten utgör över 80 procent av omsättningen
  • Företagen har sammanlagt 13 000 anställda (+ 1 000 anställda)
  • 250 miljoner euro läggs årligen på forskning och utveckling
  • I EnergyVaasa-området planeras nya investeringar i energiteknisk infrastruktur för totalt ca 1,9 miljarder euro till slutet av år 2030

 

LÄS OCKSÅ:

TechnoBothnias MATCHing-event lockade rekordmånga – Det årliga samarbetseventet snart för stort för de egna lokalerna

Lämna ett svar