Administer hjälper sina kunder ut i världen – Sverige kan vara första anhalten

Harry Nordström Administer
Harry Nordström.

För att lyckas med internationalisering är det viktigt med rätt samarbetspartners. Redovisningsbyrån Administer, med verksamhet i Sverige och på över 25 orter i Finland, och starka även i Vasa, hjälper gärna till.

Många både små och större företag har internationella tillväxtplaner. I speciellt Österbotten är det vanligt att siktet först är inställt på Sverige. Geografisk närhet, kultur och gemensam historia gör att steget inte känns så överväldigande.

– Sverige behöver inte vara enda alternativet men för många kan det vara en naturlig väg ut i världen, säger Harry Nordström, Administers direktör för CFO-service och vd för företagets verksamhet i Sverige.

Harry Nordström säger att gemensamma språk är en tydlig fördel. I grannlandet i väst är det förstås lätt att kommunicera både på svenska och på engelska.

Behöver inte göra allt själv

Harry Nordström säger att det i Sverige finns bra hjälp att få för att etablera sig. Han nämner till exempel Finsk-Svenska handelskammaren (FINSVE) och Finlands ambassad i Stockholm som goda resurser.

– Den finska ambassaden är faktiskt också vår kund sedan några år tillbaka, säger Harry Nordström.

Rätt kunskap viktig

Allt går ändå inte som på räls när det är frågan om utlandssatsningar. Harry Nordström säger att det till och med i Sverige för finländska aktörer har visat sig vara svårt att till exempel öppna bankkonton utan rätta samarbetspartners och kännedom om vart det löns att vända sig.

Harry Nordström säger att den svenska kulturen också är lite annorlunda, att marknads-approachen är snäppet vassare. Han säger att svenskar ”inte vill köpa grått”.

– Många är däremot redo att betala lite extra, men man vill ha något som är lite speciellt, lite bättre och skiljer sig från massan, säger han.’

Många är däremot redo att betala lite extra, men man vill ha något som är lite speciellt.

Egen närvaro på plats

Harry Nordström Administer Stockholm Sverige
Harry Nordström.

Administer har sedan flera år tillbaka ett eget kontor i Stockholm. Bland kunderna som betjänas där finns redan många österbottniska företag och deras dotterbolag.

Stockholmskontoret, med fyra anställda, kan hjälpa till med allt som behövs för en Sverige-etablering. Det här gäller även det som sker innan företaget tar steget ut.

– Vi kan hjälpa, göra eller ge kontakter till exempel när det handlar om marknadsundersökningar och skattetekniska analyser, säger Nordström.

Administers experter kan hjälpa med att skapa ett nytt bolag från noll eller genom att ge tillgång till ett så kallat hyllbolag som är färdigt registrerat så verksamheten kan komma igång snabbt.

– Förutom basservicen med bokföring, bokslut, skattedeklarationer och löneadministration kan även alla anmälningar och fullmakter till skatteverk och myndigheter tas hand om, säger Nordström.

Fler möjligheter än Sverige

Harry Nordström jobbar överlag mycket med internationaliseringsärenden. Han är ansvarsperson och aktiv inom Integra International-nätverket där Administer har en nyckelposition. Inom nätverket finns nu 135 medlemmar verksamma i 75 länder.

Administer är exklusiva medlemmar för både Sverige och Finland medan större länder kan ha flera representanter.

Det internationella nätverket innebär till exempel att Administer får förfrågningar när utländska aktörer vill sätta upp verksamhet i Norden.

– Det kan också handla om mindre saker som att reda ut ett skatteärende eller få igång löneutbetalningar, säger Harry Nordström.

Står till kundernas tjänst

En stor fördel med Integra-nätverket är att det finns tillgängligt för Administers alla kunder när de har ett utlandsärende. Samtliga aktörer inom nätverket är ackrediterade, så kunderna vet vad de kan förvänta sig.

– Nätverket spänner över stora delar av världen och kan användas till exempel när en kund behöver kontakter eller vill sätta upp något i låt säga Tyskland, eller varför inte till och med i Oman, säger Nordström.

Kontor även i Vasa

Administer har en byrå även i Vasa, allt sedan 2017 då Waasa Profit Counter blev en del av Administer-koncernen. I planerna ingår nu att lägga till resurser på försäljningen i Vasa och Österbotten, även på svenska, naturligtvis.

Mera information och kontaktuppgifter till Administer hittas på företagets webbplats, administer.fi/sv/

Stockholm: https://www.administer.fi/sv/kontakta-oss/verksamhetsstallen/bokforingsbyra-stockholm/

Vasa: https://www.administer.fi/sv/kontakta-oss/verksamhetsstallen/bokforingsbyra-vasa/

Börslistade Administer-koncernen består av företagsgrupperna Administer, Silta, Adner, EmCe, Kuntalaskenta, Yrittäjän Polku samt det senaste förvärvet (som publicerades så sent som 11.11.2022) Econia.

LÄS OCKSÅ:

Administers listning skapar mer muskler för tillväxt – ”Österbotten är ett viktigt område för oss”

Lämna ett svar