Viktigt sköta ventilationen – Egnahemshus, höghus och offentliga byggnader måste tas om hand regelbundet

Tobias Björkgren, Jonas Pörtfors. NY-JA
Tobias Björkgren, Jonas Pörtfors.

Ventilationen ska aldrig stängas av för det kan snabbt leda till problem. Men när maskiner snurrar dygnet runt och kanaler fylls med damm så måste de servas och rengöras regelbundet.

Tobias Björkgren och Jonas Pörtfors på NY-JA Sotnings- och fastighetsservice har tillsammans över 25 års erfarenhet av olika typer av ventilationssystem. Arbetskollegorna är överens om att ventilationen i ett vanligt hus i princip aldrig borde vara avstängd.

– Undantaget är närmast om det brinner, säger Jonas Pörtfors.

– Fast då ska man heller inte tänka på att stänga av ventilation utan på att ta sig ut därifrån, säger Tobias Björkgren.

Varför bry sig om ventilation över huvud taget?

Tobias Björkgren, Jonas Pörtfors. NY-JA.
Tobias Björkgren, Jonas Pörtfors.

Grundorsaken till att ventilationen ska vara på handlar om att ta hand om både människor och byggnader. Eftersom ventilationen snurrar dygnet runt och kanalerna fylls med smuts och damm så behöver alla system servas regelbundet.

Blir det för dålig luftväxling mår människorna inte bra, vilket kan synas i allt från trötthet och huvudvärk till värre åkommor.

– Ett enkelt tecken på att luftväxlingen inte är optimal är om imma hålls kvar för länge på spegeln i badrummet, säger Jonas Pörtfors.

Hur påverkar ventilationen byggnaden?

Är lufttrycket felaktigt en längre tid är det stor risk att byggnaden i sig också får problem. Finns det ett övertryck i byggnaden tränger den varma luften ut och kan skapa fukt i väggarna. Fukten kan i sin tur leda till mögelproblem.

Ett tecken på att det kan vara övertryck i byggnaden är att fukt samlas på fönstren. Vid stort övertryck kan det till och med vara vissa svårigheter att stänga dörren.

Tobias Björkgren. NY-JA.
Tobias Björkgren.

Finns det ett kraftigt undertryck finns det i stället risk för att lukter och partiklar, som till exempel från bergull, tränger sig in i inomhusluften.

– Ett litet undertryck på 5-10 procent passar ofta bra i ett egnahemshus, säger Tobias Björkgren.

– Fast idealet varierar beroende på hurdant hus det är frågan om och hur det är byggt, säger han.

Jonas Pörtfors säger att övertryck bara önskas i riktiga specialfall, som till exempel i en mögelskadad skola som väntar på rivning medan barnen måste gå kvar där ännu.

– Som en tillfällig lösning skulle då övertryck rekommenderas, fastän det skulle förstöra byggnaden ytterligare, säger Pörtfors.

Vem har ansvaret att göra något?

Eftersom ventilation finns i så gott som alla byggnader gäller det för alla fastighetsägare att serva och hålla igång ventilationen.

För ett egnahemshus är rekommendationen att rengöra och justera ventilationssystemet med 7 till 10 års mellanrum. Filter ska däremot bytas betydligt oftare, från 2-4 gånger per år.

Hur funkar en helservice i ett vanligt hus?

När NY-JAs experter rengör ventilationskanaler tar det vanligtvis kring 3 timmar att serva ett vanligt egnahemshus.

Experterna kommer då in med en egen dammsugare och skapar ett starkt undertryck i ventilationskanalerna. De kör sedan igenom varenda en av kanalerna med sina borstar så att smutsen verkligen lossnar och åker in i dammsugaren.

Processen kan avslutas med att experterna justerar trycket i huset så det blir rätt. Att trycket verkligen varit rätt innan dess är inte ens en självklarhet när det gäller nybyggen.

– Vi stöter ibland på att systemen inte blivit rätt installerade från början, kanske det varit för bråttom eller så saknades kunskapen, säger Jonas Pörtfors.

Hur är det med höghusen?

I hög- och radhus finns precis samma behov av att gå igenom och serva ventilationssystemen. Problemet i praktiken är att det ibland faller mellan stolarna vem som ska starta processen.

Experterna säger att det ofta räcker med att en enda person vaknar och börjar ta itu med och fråga efter saken.

– Det kan vara styrelsemedlemmar, disponenten, aktieägare eller hyresgäster, vem spelar ingen roll men någon måste starta det hela.

Vem spelar ingen roll men någon måste starta det hela.

NY-JA har lång erfarenhet av att sköta om både egnahemshus och höghus. Bolaget ser även till att ventilationen fungerar som den ska i offentliga byggnader och industrifastigheter.

Lagstiftningen och rekommendationerna varierar beroende på verksamheten. Till exempel kökskanaler, som kan vara brandfarliga, ska rengöras ofta.

Vem är NY-JA?

NY-JA Sotnings- och fastighetsservice är ett familjeföretag med över 45 års erfarenhet av sotnings- och ventilationsuppdrag. Bolaget sysselsätter i dag sjutton personer, varav 9-10 personer jobbar med ventilation på olika sätt.

Företaget har huvudkontoret i Nykarleby men experterna rör sig på ett stort område, uppdrag från Karleby till Kristinestad tillhör vardagen. Kontaktuppgifter till företaget hittas på www.nyja.fi.

Har ni stött på några ovanliga saker i ventilationskanalerna?

– Vanligtvis är det nog mest damm. Djur ska inte kunna ta sig in, men det händer ändå att vi stöter på döda fåglar och döda möss. Det mest extrema fallet var när igelkottar hade krupit in, säger Jonas Pörtfors.

LÄS OCKSÅ:

Hus tappar värde om inte ventilationen sköts – NY-JA har 45-års erfarenhet av hjälpa husägare med ventilation och sotning

 

Vastaa