UpCode spelar nyckelroll i pilotprojekt – Tryckta sensorer berättar om mat är säker att äta eller inte

Sture Udd. Upcode UPC Vasa Bocks
Sture Udd.

Tryckt teknologi kommer i framtiden att kunna göra billiga och miljövänliga sensorer som skapar enormt kostnadseffektiva lösningar. ”I princip finns teknologin redan, den behöver bara modifieras”, säger Sture Udd, grundare till UpCode.

Vasaföretaget UpCode spelar nyckelroller i flera innovativa projekt på teknologins framkant. Ett av de kanske intressantaste handlar om tryckta sensorer som bäst levereras.

– Tryckta sensorer kan vara engångsgrejer eller återanvändas, nyckeln är att få dem så konkurrenskraftiga att det går att förmånligt trycka miljoner så de kan vara så gott som gratis för slutkunden – närmare bestämt 1–10 cent per styck, säger Sture Udd, vd för UpCode.

Sture Udd säger att yttterligare väsentligt är att kombinera kostnadseffektivitet med sustainability (hållbarhet) och NET ZERO. Dessa sensorer kräver inget batteri eller el för att funka, inte heller elektronik eller display.

– Det handlar om fotonik och att förstå sig på ljusets egenskaper och fysik, säger Udd.

Matlådor konkret exempel

Matlådor utrustade med sensorer.
Matlådor utrustade med sensorer.

En tillämpning som undersöks i det nya projektet är att utrusta matlådor med sensorer. Behovet är verkligt, HUS – som beskriver sig som Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen – är också med i projektet.

När en låda med mat ska tillverkas till en patient finns det ett par saker som är speciellt viktiga för livsmedelssäkerheten, för att kunna garantera att maten inte förstörs eller blir skadlig i något skede. Moderna sensorer kan berätta om att allt gått rätt till i just dessa skeden.

Tillräckligt kall, tillräckligt varm

HUS har många olika enheter där mat ska serveras. Efter att maten till en patient tillverkats kyls den därför ofta ned. Innan den serveras till patienterna måste maten ändå värmas upp till minst 60 grader, förstås för att det ska vara gott men också för livsmedelssäkerheten.

– Vi har därför utvecklat sensorer som kan berätta om maten varit tillräckligt kall och sensorer som kan berätta om den varit tillräckligt varm, säger Sture Udd.

– Då vi kopplar ihop våra professionella koder med sensorer får vi en lösning med rich data: vad, var, när, hur och av vem, automatisk data i ett svep, säger Udd.

Mera komplicerat än det låter

Går det då inte bara att använda en vanlig termometer som kan mäta detta, kanske någon frågar sig. Det går det men det finns flera problem med en konventionell lösning: arbetstid, kostnad och korrelering av all behövlig information i datainsamlingen.

Eftersom det är frågan om mat så det är extremt viktigt vilka typer av material som är nära maten och batterier och dylikt kan vara uteslutna. Men även om man löser de här frågorna så kommer alltså kostnaderna snabbt emot. Volymerna är stora och det måste vara mycket billiga lösningar att både producera och använda.

UpCodes sensorer bygger på fotonik och kända egenskaper för hur ljuset samverkar med olika material och molekyler. Sensorerna kan skapas på sådant vis att man med blotta ögat kan läsa av dem eller – till exempel för att automatisera datainsamlingen och göra databaser korrekta – så att det används en kamera eller mobiltelefon och ett program för att göra det.

UpCodes Pekka Karhunen visar hur sensortekniken lätt kan användas på mobiltelefonen.
UpCodes Pekka Karhunen visar hur sensortekniken lätt kan användas på mobiltelefonen.

Innovativt pilotprojekt

Med i det här projektet är även Teknologiska forskningscentralen VTT, Vasa universitet samt en rad andra företag och organisationer. Ett av projektets övergripande mål är att skapa förpackningsmaterial som kan återanvändas gång på gång.

UpCode är en pionjär även på det området i stort. När det gäller företagets sensorer är några av de äldsta, över 10 år gamla, fortfarande fungerande och i bruk.

Äkta vara eller inte?

Nya typer av sensorer kan också användas i framtiden för att identifiera om någon produkt är äkta vara eller inte. Sture Udd ger importhonung som ett konkret exempel. Tidigare har framkommit att hälften av honungen blandats med socker, sirap och andra ingredienser.

– Det finns alltså en kommersiell beställning på många olika typer av områden, säger Sture Udd.

Det finns en kommersiell beställning.

Gravstenar kan berätta om avlidna

Grunden i mycket av det som UpCode jobbar med är att det finns kameror, ofta i mobiltelefoner, som kan fånga ljusegenskaper. Med hjälp bilderna som skapas går det sedan med företagets teknik att analysera färger och former samt dra slutsatser.

Plattor som fäst på gravstenar kan med teknikens hjälp berätta om den avlidne.
Plattor som fästs på gravstenar kan med teknikens hjälp berätta om den avlidne.

Olika typer av koder tillhörde tidiga tillämpningsområden. Ett spännande projekt som nu pågår handlar till exempel om att utveckla koder som inte kan förfalskas av utomstående till gravstenar.

– De här koderna, i form av memorial-plåtar, sätts på gravstenarna och kan berätta om den avlidne, säger Sture Udd.

Med hjälp av en vanlig mobiltelefon går det då att göra gravgårdsbesök till interaktiva upplevelser och få uppdaterbar information om den avlidne. Programmen kan också samla data, så man vet till exempel om och när gravar besöks.

UpCode är en del av företagshelheten som sorterar under UPC Consulting. Företaget hittas i Dragnäsbäck i Vasa, som en del av Bock’s Corner Village.

 

LÄS OCKSÅ:

Smarta sensorer kan förändra världen utan att innehålla batterier, el eller elektronik

Vastaa