Stora investeringar skapar möjligheter även för småföretag – Guidebok för affärssamarbete över gränserna lanseras

En del av de som jobbat med Future Cleantech Solutions samlade på bild på slutkonferensen i Umeå.
En del av de som jobbat med Future Cleantech Solutions samlade på bild på slutkonferensen i Umeå.

Det investeras som bäst mycket på båda sidorna om Kvarken. Möjligheterna är enorma men för små- och medelstora företag kan det vara svårt att få grepp om dem. En ny guidebok ger konkreta tips för hur företagen kan koppla upp sig på nätverken och få internationella affärer.

Stora industriinvesteringar, som det är mycket på gång av i Kvarkenregionen just nu, skapar möjligheter även för små och medelstora företag. För en liten aktör är det ändå inte så lätt och intuitivt att veta vad man borde göra för att koppla upp sig på nätverket.

Projektet Future Cleantech Solutions har nu skapat en guide fylld med praktiska tips och råd för hur det kan gå till i praktiken.

– Vi har hittat bra sätt för små och medelstora företag att närma sig stora företag och göra affärer med dem, säger Peter Hedman, övergripande projektledare.

Beprövade metoder

Triinu Varblane, Peter Hedman, Annakarin Nyberg.
Triinu Varblane, Peter Hedman, Annakarin Nyberg.

Ett fyrtiotal företag har aktivt varit delaktiga i projektet och delat med sig av sina erfarenheter.

– Varje metod som nämns i guiden är beprövad, säger Peter Hedman.

Det treåriga projektet Future Cleantech Solutions har i sig fungerat som en matchmaker, det vill säga kopplat ihop människor. Genom de aktiviteterna har det också dragits slutsatser som projektfolket gärna vill dela med sig av.

– Guideboken är tänkt som både inspirations- och informationskälla, säger Triinu Varblane, landsprojektledare i Finland.

Långsiktigt arbete

VASEKs Lasse Pohjala, som i sammanhanget också representerar projektet, säger att det alltid är ett långsiktigt arbete att få igång internationella affärer.

– Det är viktigt att ha tålamod, inget händer på en dag, det gäller att möta och träffa blivande kunder om och om igen tills förtroende föds, säger han.

Fint avslut i Umeå

Peter Karlsten, Kenneth Widell, Natascha Skog, Martin Ärlestig, Lasse Pohjola, Ylva Billing.
Peter Karlsten, Kenneth Widell, Natascha Skog, Martin Ärlestig, Lasse Pohjola, Ylva Billing.

Projektet Future Cleantech Solutions avslutades igår på en konferens i Umeå. Konferensen lockade en sal full med deltagare från båda sidorna av Kvarken.

Flera olika paneler diskuterade viktiga frågor som rörde cleantech och framtiden. Två röda trådar genom alla diskussioner var hållbarhet och jämställdhet.

Många deltagare framhöll att regionen behöver tänka på dessa frågor för att fylla det enorma arbetskraftsbehovet som de stora miljardinvesteringarna som är på väg kräver.

Kartläggning gjord

Inom ramen för projektet har gjorts en kartläggning om jämställdhetsläget inom Kvarkens cleantech-företag. Det görs mycket på området men finns behov av flera åtgärder.

– En av de största utmaningarna är att se till att jämställdheten är en levande fråga som finns på bordet och diskuteras, säger Johanna Engström, som tillsammans med Malin Gustavsson har jobbat med utredningen.

Ny verklighet

Speciellt fräscht med den nya guiden är att den är utvecklad under pandemitiden, vilket betyder att den innehåller tips och verktyg både för online och ”verkliga” möten.

Future Cleantech Solutions som projekt har på flera sätt visat vägen för hur det går att framgångsrikt jobba digitalt. Projektet har ordnat både digitala och fysiska event med enorm genomslagskraft.

Till ett av de digitala eventen var till och med över tusen personer anmälda. Projektet har prisbelönats för sina bedrifter.

Stora aktörer vinner också

Future Cleantech Solutions har också konkret kopplat ihop små- och medelstora företag med stora aktörer.

Konkreta exempel hittas på Wärtsilä och på Komatsu Forest. Båda storföretagens representanter säger dessutom att samarbetet varit ömsesidig win-win.

– Vi har lärt oss massor av mindre aktörer, vi inspireras av den framåtanda och drivkraft det finns att göra saker även med mindre resurser, säger Komatsu Forests Martin Ärlestig.

– Vi ser också stora fördelar i regionala samarbeten, man behöver inte alltid åka till Asien för att få saker gjorda, säger Wärtsiläs Kenneth Widell.

Vi ser stora fördelar i regionala samarbeten.

Delaktiga i projektet kommer nu att jobba med att resa Kvarkenregionen runt och presentera den nya guiden, som bland annat finns i pappersform. Här hittar du en egen gratis digital kopia.

Guiden kommer att ges ut på tre olika språk, svenska, finska och engelska.

Om projektet Future Cleantech Solutions

Future Cleantech Solutions är ett projekt som främjar cleantech-företagens möjligheter till konkreta affärs- och samarbetsmöjligheter. Projektet finansieras till 60 procent av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg-programmet Botnia-Atlantica.

Övriga finansiärer är Österbottens förbund, Region Västerbotten, Umeå kommun, Umeå Energi, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Region Västernorrland, Örnsköldsviks kommun, VASEK, Merinova, Vasa stad, Karleby stad och Kosek. Projektägare är Kompetensspridning i Umeå AB.

 

LÄS OCKSÅ:

Future Cleantech Solutions får fint pris – ”Det är en ära, vi har kämpat så hårt”

 

Vastaa