Scandic Trans vill bli en nyckelspelare inom både transport och logistik – expanderar med ny terminal i Korsholm

Mikael Löfqvist vid den nya infarten till Scandic Trans terminal efter ombyggnaden.

Efterfrågan på terminal- och lagertjänster i Vasaregionen ökar. Vid kontoret på Fågelberget invid riksväg 8 bygger Scandic Trans som bäst nya, moderna lagerutrymmen med de regionala företagen i åtanke. Den nya terminalen och lagret i Korsholm blir ett komplement till deras två andra terminaler, en intill ring III i Vanda och en i Åbo hamn.

I en ledare i företagets egen tidning Delivered, skriver verkställande direktör Mikael Löfqvist att Scandic Trans har vuxit till en förebild i transportbranschen:

”Kunder, samarbetspartners och leverantörer har ett stort förtroende för vårt arbete. Vi är och betraktas som pålitliga. Konceptet som byggts upp under decennier och som är en del av företagets vision överförs som bäst till vår marknadsstrategi.”

Löfqvist uppmanar branschen att följa med Scandic Trans under de närmaste åren för att förstå vad han menar.

Större svängrum för fordon och möjlighet till mellanlagring

På plats vid kontoret i Fågelberget kan förbipasserande just nu notera ett flertal entreprenörer som jobbar för att förverkliga den nya visionen.

Johan Häggvik, verkställande direktör på Häggvik Transport, är trafikant och samarbetspartner till Scandic Trans. Hans företag bistod dagen för besöket med rivningsarbetet på parkeringen som nu görs större. Detta för att högkapacitetsfordon, så kallade HTC-fordon, ska få det utrymme de behöver för lastning.

– Arbetet har gått bra och vi hinner med tidtabellen, säger Häggvik som är på gott humör. Nu återstår mest städning för mig, säger han.

Johan Häggvik och Mikael Löfqvist betraktar dagens framsteg tillsammans.

Efter rivningen av den gamla asfalten kommer en ny infart att skapas vid södra sidan om byggnaden, där trafiken kommer att kunna löpa smidigt.

– HTC-fordon kan vara upp till 35 meter långa så det behövs en stor svängradie för dem att kunna backa till lastbryggan, förklarar Löfqvist.

HTC-fordon har fler axlar än vanliga lastbilar, vilket gör att de kan lasta mer gods utan ökat marktryck. Att lasta mer på varje bil sänker transportkostnaden och sparar mer på miljön, med mindre växthusgaser per transporterat ton. Terminalen byggs ändå med alla fordonskombinationer i åtanke. Fordonsparken på Scandic Trans omfattar allt från små paketbilar med bakgavellyft till lastbilar, med en transportplanering som pågår dygnet runt.

– Allt från små paketbilar till stora släpkombinationer ska samsas här, säger Löfqvist.

Helhetslösningar skapar mervärde för tillverkarna

Förutom att Scandic Trans utvidgar med terminal vill man satsa ytterligare på lagerhantering.

– Vi vill ge våra kunder både transport och logistik som en helhetsleverantör. Här ska våra kunder kunna både lasta, lossa och mellanlagra sina produkter. Från enstaka pallar till större
mängder.

För Löfqvist känns det hoppfullt att snart kunna erbjuda tilläggs- och mervärdestjänster i Österbotten, och lokal distribution. Här finns det nämligen tillväxtpotential, speciellt för traktens livsmedelstillverkare. Scandic Trans står gärna till tjänst med lagring av tempererat gods, det vill säga livsmedel i alla former.

Till österbottningarna har han ett klart budskap:

– Vi skulle kunna exportera mycket mera med rätt kompetens och samarbete.

Många företags exportdrömmar fallerar på grund av att logistiken misslyckas, tror Löfqvist. Eller så upplevs utmaningarna som så stora att det avskräcker företag från att ens försöka.

– Men de problemen kan vi lösa. Det är jag övertygad om, säger han.

Johan Häggvik och Mikael Löfqvist

Första december siktar Scandic Trans på att vara klara med den nya terminalen i Korsholm.

– Med många som hjälper till hinner vi nog.

 

LÄS OCKSÅ:

Scandic Trans har rekordår bakom sig – Korsholmsföretaget gör nysatsningar i Lappfjärd och i Vanda

Vastaa