Narema har receptet på bra stålkvalitet – Specialkompetens på hög nivå hittas i Närpes

Michael Granfors Narema
Michael Granfors.

Narema Ab i Närpes spelar en nyckelroll när det handlar om stålkvalitet. Som en av få aktörer i världen säljer och producerar bolaget stålreferenser.

Stål referensmaterial
Referensmaterial levereras i olika former. Vissa av kundernas tester förstör materialet vilket gör att behovet av nytt material är kontinuerligt.

Referensmaterial är mycket viktig för stålindustrin. Med referensmaterial menas metalldiskar eller -spån där man exakt vet vad proverna innehåller, vilken kvalitet stålet har samt all tillhörande dokumentation.

Referensmaterialet används för att säkra kvaliteten vid tillverkning av stål och för att kalibrera (finjustera) instrument. En del av testerna som görs vid stålfabrikerna sliter på referensmaterialet så behovet av nytt material är kontinuerligt.

Hela den bakgrunden måste man nästan känna till för att förstå vad företaget Narema i Närpes gör. Michael Granfors, vd och grundare, sitter på en unik kunskapsbas och hjälper stålindustrin att säkerställa kvaliteten.

Extremt nischad bransch

Michael Granfors Närpes
Michael Granfors vet exakt vad metallstängerna innehåller vilket gör dem värdefulla.

Stålverk i världen är i sig en nischad bransch men företagen som förser dem med referensmaterial är därtill betydligt färre. Branschen är global och Narema räknar inte ens med att det finns någon konkurrent i Finland.

– Under en procent av vår omsättning kommer från försäljning i Finland medan resten går på export, säger Granfors.

Narema står veterligen bakom Finlands första kommersiella referensmaterial för stål.

Narema startades i december 2019 och har sedan dess växt kraftigt. Kunskapen på området är ändå så nischad att det i praktiken är Granfors själv som sköter allt expertarbete tillsvidare.

Sitter på unik kunskapsbank

Stål referensmaterial
Narema har tillgång till en unik materialbank med tillhörande dokumentation. En del av referensmaterialet är mycket gammalt och unikt, motsvarande finns inte någon annanstans i världen.

Michael Granfors är från Närpes ursprungligen och flyttade tillbaka dit när han skulle grunda sitt bolag.

Granfors har studerat analytisk kemi i Åbo och byggt upp sina kunskaper i arbetslivet i Sverige. Han har jobbat med att analysera allt från vanliga metaller till kärnbränsle.

Granfors lärde sig om produktion och försäljning av stålreferenser. Via en av sina arbetsgivare fick han tillgång till mycket gammalt och värdefullt referensmaterial, på många sätt unikt i sitt slag.

Branschen uppskattade jobbet som Granfors gjorde och när han ville starta eget fick han till och med ett specialtillstånd att få tillgång till materialet så länge han är verksam i yrkeslivet.

Den unika kunskapen samt det faktum att det i praktiken sannolikt tar 3-4 år innan ett nystartat bolag i branschen ens får några inkomster över huvud taget gör att barriärerna för att komma in i industrin är höga.

Därför är referensmaterial viktigt

Stål kan tillverkas med många olika kvaliteter och egenskaper, som till exempel rostbarhet. Tillverkaren måste ta ställning till om man är ute efter segt stål eller sprött ståt. Det är alltid en avvägning eftersom segt stål är mjukare medan sprött stål är hårdare.

Olika typer av stål passar olika typer av uppgifter. Stålet som passar skrovet till ett flygplan kan vara en katastrof om det i stället används i en maskindel eller tvärtom, som exempel.

Utan rätt referensmaterial kan ståltillverkarna inte vara säkra på att stålet de tagit fram passar sitt ändamål.

 

LÄS OCKSÅ:

Dynamo Närpes vill vara företagens partner i alla skeden – Utvecklingsbolaget firar 30 år i arbetets tecken

Vastaa