Multitronic Pro växer kraftigt – Vasabolaget tänkte om för att kunna fortsätta sin tillväxtfas

Robert Granholm
Robert Granholm.

Coronakrisen gjorde att Multitronic Pro behövde tänka om snabbt för att kunna fortsätta sin tillväxt. Det lyckades.

Multitronic Pro har under perioden 2018 till 2020 växt med hela 288 procent. Pandemiåret 2020 var utmanande men tack vare utvecklingen av nya affärskoncept ökade tillväxten även under fjolåret, med 16 procent.

– Pandemin tvingade oss att göra snabba ändringar i vår verksamhet för att säkra fortsatt tillväxt, säger Robert Granholm, vd på Multitronic Pro.

– Vi insåg att vi måste tänka om snabbt för att klara oss och satsade på att utveckla våra tjänster när hårdvaruleveranserna visade sig vara svåra att säkra, säger han.

Nya samarbeten

Utvecklingssatsningarna har medfört att Multitronic Pro kunnat inleda nya samarbeten med företag som Storytel och Supermetrics. Det är samarbeten som handlar om IT-support och konsultering.

Multitronic Pro erbjuder ICT-support för IT-avdelningar i större bolag, där Vasaföretaget går in med en stödjande roll. Det kan till exempel handla om att hjälpa kundföretagens egna IT-avdelningar med utvecklingsprojekt eller lösningar.

– Vi har byggt en tjänst där vi hjälper företagen att hantera sin hårdvara och sina enheter; sina mobiler, pekplattor och datorer, säger Robert Granholm.

– Vi finns också som stöd och hjälper bolagets IT-avdelning att fortsättningsvis utveckla sin IT för att skapa en så bra användarupplevelse som möjligt för de anställda, säger Granholm.

Vi finns också som stöd och hjälper bolagets IT-avdelning.

Del av större helhet

Multitronic Pro är ett dynamiskt och modernt IT-hus som ingår i Multitronic-koncernen. 2018 låg Multitronics Pros omsättning på 1,5 miljoner, 2020 landade den på 6 miljoner euro.

2021 ser ut att fortsätta trenden med kraftig tillväxt. Tack vare att leveranserna inom IT-sektorn har börjat komma igång igen slog man försäljningsrekord i maj i år.

Robert Granholm säger att det inte finns något ont som inte för något gott med sig.

– På grund av den utmanande situationen byggde vi ett till ben för vår verksamhet att stå på, nu och i framtiden, säger Granholm.

LÄS OCKSÅ:

Vasa centrum får gratis WiFi – Multitronic Pro bygger nätet

 

Vastaa