Kåre Björkstrand rekryterad till Viexpo – ”Export är som att löpa maraton”

Kåre Björkstrand
Kåre Björkstrand

”Export är som att löpa maraton, det krävs långsiktighet för att det ska lyckas”, säger Kåre Björkstrand, Viexpos nya internationaliseringsexpert.

Exportandelslaget Viexpo fortsätter stärka sina led. Kåre Björkstrand är Viexpos nyaste Senior Advisor, internationaliseringsexpert, som började det nya jobbet från och med den 24 augusti.

Kåre Björkstrand har lång erfarenhet som exportchef i ett mellanstort företag inom livsmedelsbranschen. Han har jobbat med att sälja bär som råvara för industrin. De största kunderna han jobbat med har varit utspridda i världen, i Norden, i Centraleuropa, i Asien och speciellt i Japan och i Kina.

Långsiktighet behövs

Kåre Björkstrand lyfter fram det långsiktiga tänkande som behövs för export. För att få det att fungera krävs en långsiktig helhetsplanering, vilket Björkstrand gärna hjälper till med.

Han beskriver också affärsverksamhet överlag som en lagsport där alla bidrar med sin kompetens.

Kåre Björkstrand kommer att jobba både från kontoret i Vasa och i Jakobstad. I första hand är han verksam inom Österbotten, från Jakobstad till Kristinestad, men träffar företag var än det behövs utvecklingsåtgärder för export.

LÄS OCKSÅ:

Viexpo får en ny Senior Adviser – Anne Viitala har mycket erfarenhet av exporthandel

Vastaa