bestLab får fortsätta nischa in sig – Eurofins stora nätverk skapar förutsättningar för tillväxt

Tobias Snellman Bestlab Vasa
Tobias Snellman.

Vasaföretaget bestLab är sedan några månader tillbaka en del av ett större sammanhang. Samarbetet med Eurofins ger bestLab muskler och möjlighet att fortsätta specialisera sig.

bestLabs hela aktiestock köptes i maj av Eurofins. Tobias Snellman, som tillsammans med vd:n Hannes Rahja, var företagarna bakom bestLab säger att de fortfarande känner sig som företagare.

– Vi fortsätter leda och driva det här företaget, den nya ägaren har gjort det tydligt att koncernen finns till för att stöda oss, säger Tobias Snellman, som numera bär titeln Business Unit Manager.

bestlab fortsätter med andra ord ha tillväxt i sikte. Tobias Snellman säger att de också har ett bra läge och kapacitet att växa.

– Vi har en mycket duktig personal som är både självgående och ansvarsfull, säger han.

Får nisha in sig

Tobias Snellman Vasa Bestlab
Tobias Snellman.

bestLab har med sina fjorton anställda specialkunskap när det gäller till exempel asbest-, mikrob- och inomhusmiljöanalyser. Att utveckla och ackreditera metoder är ändå mycket kostsamt för ett litet företag.

Eurofins driver över 900 olika laboratorium och med stöd av det nätverket kan bestLabs arbete bli kostnadseffektivare.

– Nätverket ger oss större muskler och ger oss en chans att tävla med andra priser och volymer, säger Tobias Snellman.

– Det ger oss också en chans att kunna erbjuda större utbud åt våra kunder, trots att vi själva får fortsätta nischa in oss, säger Snellman.

Eurofins har i Finland saknat vissa av bestLabs specialområden, vilket gör att bestLab även har mycket kunskap att bidra med internt.

Större muskler

bestLab har sedan grundandet 2016 satsat på att bygga upp sitt nätverk för hur och var de kan ta emot prover. Företaget har startat fyra labb på olika orter dit prover kan föras.

Bolaget har byggt logistiksamarbeten och till och med egna rutter, där prover som ska analyseras hämtas från närliggande orter. Till exempel kring Vasa, där huvudkontoret finns, har skapats en rutt som bland annat går via Karleby, Jakobstad och Ylivieska.

– Vi försöker på olika sätt göra det så lätt som möjligt för kunderna, säger Tobias Snellman.

Att bygga upp egna rutter i hela Finland, eller starta alltför många högt specialiserade labb, är ändå inte ekonomiskt lönsamt för ett litet bolag.

– Eurofins har däremot labb runt om i världen som vi nu får samarbeta med och tillgång till, säger Tobias Snellman.

Flera inlämningsställen

Tobias Snellman Vasa Bestlab
Tobias Snellman.

Eurofins har även verksamhet på flera orter i Finland. Tanken är att samarbetet med bestLab ska utvecklas så att bestLabs enheter kan ta emot prover som skickas vidare till de andra labben, medan de andra enheterna kan ta emot prov till bestLab.

– I Rovaniemi har de redan tagit emot prover för oss, så samarbetet är delvis redan igång, säger Tobias Snellman.

Kunniga på asbest

Speciellt när det gäller asbestanalyser och -kunskap har bestLab byggt upp sitt goda rykte. Asbest är ett samlingsnamn på en typ av byggmaterial som användes mycket på 1960-, 1970- och 1980-talet.

– Asbest hittas till exempel i golvmattor, fäst- och fogmassor, rör och isoleringsskivor, säger Tobias Snellman.

Asbest har många bra egenskaper men förbjöds på grund av att det är ytterst hälsofarligt. När det är dags för rivning i byggnader där det finns risk att asbest använts kräver lagstiftningen därför asbestkartläggning.

Bestlab huvudkontor Vasa
Bestlabs huvudkontor finns i Vasa.

Tobias Snellman säger att den här lagen räddar liv, och att nästa steg som bäst diskuteras på EU-nivå.

– Det pratas nu om att lagstiftningen kanske inte bara skulle gälla rivning och renovering, utan att kartläggningen skulle göras redan när en byggnad ska säljas eller hyras ut, säger Snellman.

Bra idé veta vad du köper och säljer

Redan i dagsläget rekommenderar Tobias Snellman att det frivilligt görs asbestkartläggningar innan fastigheter byter ägare.

– Asbest behöver inte alls vara något hinder för ett köp, men det är viktigt att både köpare och säljare vet vad de köper och säljer, säger Tobias Snellman.

Mera information om bestLab och deras tjänster hittas på företagets webbplats www.bestlab.fi.

LÄS OCKSÅ:

Lokal närvaro en av bestLabs främsta styrkor – Nyetablering i Lahtis trots tufft coronaår

Vastaa