Ny lösning fångar in och sprider företagets tysta kunskap – ”Rätt instruktioner gör att nybörjare skapar resultat som experter”

Pontus Blomberg PDSVision
Pontus Blomberg.

PDSVISION erbjuder ett system som kan dokumentera expertkunskap, visualisera informationen och sprida den vidare. ”Industriföretag och andra aktörer säkerställer kontinuiteten och får nya medarbetare att bli produktiva snabbare,” säger PDSVISIONs Pontus Blomberg.

Pontus Blomberg PDS Vision
Pontus Blomberg.

Arbetskraftsbrist handlar inte bara om utmaningen att hitta rätt arbetskraft. Problemet bottnar ofta i att kunna fånga in den kunskap som nuvarande personal redan skaffat sig, så den kan spridas vidare på ett enkelt och vettig sätt inom organisationen.

– Det gäller att fånga in den så kallade tysta kunskapen, kunskap som annars försvinner när nyckelpersoner byter jobb eller går i pension, säger Pontus Blomberg, ansvarig för PDSVISIONs affärsområde för Augmented Reality.

Erbjuder ny typ av lösning

PDSVISION är en självständig återförsäljare och implementerare av det amerikanska mjukvarubolagets PTC:s lösningar. PTC är en global aktör som är i framkant när det gäller industriella lösningar, teknologi och mjukvara.

PDSVISION erbjuder bland annat ett verktyg som kan överföra kunskap från experter på olika arbetsmoment till mindre erfarna arbetstagare. Pontus Blomberg lovar att det för kundföretagen inte heller är något stort IT-projekt där man får vänta på resultaten.

– På en dag kommer man lätt igång, PTC har sett gemensamma globala industriella utmaningar och skapat lösningar så inte alla behöver bygga upp egna, dyra system, säger Blomberg.

Vuforia är namnet

Den nya lösningen heter Vuforia och kunderna hittas i dagsläget främst i industrin, där både små och stora aktörer använder deras tjänster, även i Österbotten.

– Potentialen och behovet finns överallt, men vår fokus är industrin, säger Pontus Blomberg.

Pontus Blomberg är själv bosatt i Korsnäs och hjälper gärna företag att se möjligheterna kring dessa nya lösningar.

Potentialen och behovet finns överallt, men vår fokus är industrin.

Så funkar det i praktiken

PDSVISION säljer mjukvarulösningen som visuellt guidar användarna att göra rätt saker i rätt tid. Företaget hjälper med att implementera, automatisera och skräddarsy, även om just denna lösning är sådan att det mesta av jobbet kan ske internt hos kundföretagen.

Det finns massvis med olika användningsområden för lösningen. Som ett enkelt exempel kanske det finns ett behov av att utbilda, lära och skala upp kunskapen kring hur man tillverkar, monterar eller utför service och underhåll på en produkt eller en produktionslinje.

En erfaren arbetstagare kan då tillfälligt bära en skärmmössa eller en hjälm utrustad med en kamera, display och ljudupptagningsmöjligheter så arbetsskedet dokumenteras medan det utförs. Experten förklarar samtidigt steg för steg hur de olika momenten utförs och vad det gäller att tänka på.

Pontus Blomberg

Systemet kan sedan använda den sekvenserade datan för att förankra den till specifika punkter på produkter och maskiner med hjälp av existerande 3D CAD-modeller. De olika arbetsstegen dokumenteras och kan göras visuellt och ljudmässigt lätt förståeliga genom användningen av till exempel film, bild eller en animering.

Vid behov kan informationen kopplas till omgivningen, (till exempel en produktionslinje) för att kunna styra användaren till rätt ställe i processen för att utföra manuella arbetsmoment i rätt ordning och på rätt sätt.

När förarbetet är gjort och den digitala och visuella instruktionen är publicerad kan man sedan ge nästa arbetstagare en lämplig apparat så hen med dessa instruktioner kan utföra precis samma åtgärder lika bra och korrekt som experten.

Apparaten kan vara allt från en mobiltelefon till en hjälm som är försedd med motsvarande utrustning som experten hade på sig i början av processen.

– Systemet kan berätta vad man ska göra, hur man ska göra det och var man ska göra det, säger Pontus Blomberg.

Till systemet kopplas därtill uppföljning, så att det enkelt går att följa med vad som blivit gjort och vad som inte blivit det.

Vad är poängen med det hela?

Pontus Blomberg säger att en viktig sak med deras lösning är att den säkerställer kontinuitet.

– Det här är ett effektivt sätt att säkra den kunskap som företaget redan investerat i och byggt upp genom åren, säger han.

En annan viktig aspekt med lösningen är att den förkortar tiden för en ny medarbetare att bli produktiv.

– Hela systemet minskar skillnaden i kunskapsnivåer mellan arbetstagare, på det här viset går det att lyfta alla till att fungera som experter, säger han.

Fördelar med systemet är också att kvaliteten blir bättre och att det till och med går att få uppföljning på arbetet i realtid.

Systemet är bra för nya arbetstagare men skapar nya möjligheter även för den mera erfarna personalen. Behovet av att skugga nya arbetstagare minskar vilket ger tid till annat. En expert som tidigare varit bunden till ett visst arbetsmoment kan också lättare rotera när flera lär sig jobbet.

 

LÄS OCKSÅ:

Wasa Future Festival: ”Framtidens arbetsliv kräver inkludering av unga och gamla samt utländsk arbetskraft”

Vastaa