JNT satsar på fiber – stabila förbindelser nyckeln till ett livskraftigt Österbotten

Nina Riska, Thomas Carp.
Nina Riska, Thomas Carp.

JNT har gjort och fortsätter göra långsiktiga investeringar i fibernätet i Österbotten. En pågående investering i Korsholms skärgård är ett bra exempel.

Snabba och stabila nätförbindelser är i dag en förutsättning för en fungerande vardag. För många blev det här uppenbart senast när coronakrisen slog till, då distansjobbandet och distansstudierna tog fart.

JNT:s mission, alltså själva syftet med att bolaget finns till, är att leverera kvalitativ infrastruktur och tillhörande tjänster för att människor ska kunna leva och verka i Österbotten.

Mera än fina ord

Nina Riska, Thomas Carp.
Nina Riska, Thomas Carp.

JNT:s representanter Thomas Carp och Nina Riska intygar att bolagets mission är mera än fina ord, att det är ett sätt att tänka som genomsyrar verksamheten och konkret syns i hur bolaget agerar. Ett bra exempel på det är fibernätet som som bäst grävs ner i marken mellan Replot och Björköby.

– Det är en oerhört långsiktig investering i skärgården, säger Nina Riska, försäljningschef med ansvar för konsumenttjänster och husbolag.

– Investeringen möjliggör samtidigt att många sommarstugor på vägen kan få tillgång till ett snabbt och stabilt nät, säger Thomas Carp, chef för företagstjänster.

Efterfrågan från både företag och hushåll i skärgården finns. Att investeringsbeslutet kunde tas krävde att en stor procent av hushållen var intresserade.

Möjliggör livskraft

Nina Riska, Thomas Carp.
Nina Riska, Thomas Carp.

JNT har gjort och gör stora satsningar på fibernät i Österbotten, både i tätorter och på landsbygden. Att bolaget möjliggör stabila och snabba förbindelser även på mindre tätbefolkade orter öppnar upp för nya möjligheter och nya sätt att leva.

– I till exempel Munsala finns det holmar med fiberförbindelser, vilket gjort att folk flyttar ut till villan för att jobba, säger Thomas Carp.

Thomas Carp säger att JNT investerar stora summor hela tiden så företag och privatpersoner får bättre förutsättningar att verka i Österbotten. En fiberkabel beräknas ha en livslängd på minst 50 år så det är alltid fråga om långsiktiga investeringar.

– Uppkopplingen blir inte heller sämre med åren, så snabba förbindelser garanteras, säger Carp.

– Även om hela byn skaffar fiber så har alla sin egen anslutning så att kapaciteten verkligen finns tillgänglig när den behövs, säger Nina Riska.

Uppkopplingen blir inte sämre med åren, så snabba förbindelser garanteras.

Så kollar du läget där du bor

JNT har byggt fibernät i Österbotten sedan 1986. På många tätorter är nätet relativt heltäckande och även på glesbygden finns förvånansvärt många små orter med snabba och stabila nät.

Om bolaget redan erbjuder fiberanslutningar på din adress går enkelt att ta reda på via webbsidan www.jnt.fi/tjanster/fiber.

– Och om möjligheten till en anslutning inte redan finns går det att fylla i en intresseanmälning, säger Nina Riska.

Vilka orter som får fibernät bestäms av intresset från lokalbefolkningen och hur aktiva de som bor där är. Det brukar fungera så att när det kommit in tillräckligt många intresseanmälningar från en by eller ort så ordnar JNT ett infotillfälle där de berättar mera om vad som erbjuds. Det i sin tur brukar leda till mera intresse och att snöbollen börjar rulla.

Varför fiber över huvud taget?

Nina Riska, Thomas Carp.
Nina Riska, Thomas Carp.

Nina Riska säger att fiber är framtiden samtidigt som det redan i dag är en viktig del av infrastrukturen.

– Fiber behövs främst för snabba och stabila data-, tv- och telefoniförbindelser, säger Nina Riska.

En fiberanslutning höjer därtill ofta värdet på fastigheten, eller kan till och med vara en förutsättning för att få en försäljning av huset till stånd.

– Speciellt yngre personer som flyttar ut till landet uppskattar snabba förbindelser.

Mycket handlar om att möjliggöra jobb och skola men även om att skapa en bättre fritid. Att en nätförbindelse är snabb är en förutsättning för en del underhållning och för många data- och videospel. En klar bonus är att snabba förbindelser förbättrar chanserna till vinst i spel där millisekunder avgör.

– Counterstrike är ett exempel på ett populärt spel där snabbhet har stor betydelse, säger Nina Riska.

Med en fiberanslutning går det att få ett supersnabbt internet, upp till 1000/100 Mbit per sekund är möjligt.

– Vi bygger vårt nät på ett sådant sätt så att alla verkligen får den hastighet de beställer, säger Thomas Carp.

Trespråkigt är vardag

Fiberförbindelser är grunden i mycket av det som JNT gör, men utifrån det och som komplement till det erbjuder företaget en rad med tjänster och produkter.

JNT betjänar på finska, svenska och engelska. Att bolagets representanter verkligen är tillgängliga är något som betonas.

– Vi tror på det personliga mötet och när någon ringer oss så har vi som målsättning att alltid svara inom 27 sekunder, säger Thomas Carp.

 

LÄS OCKSÅ:

Bröderna Hemming Ab gör miljonprojekt i skärgården – Bygger väderbeständigt elnät och fiberförbindelse från Replot till Björköby

Vastaa