WasaGroup toteuttaa yhteiskuntakiinteistöjä

WasaGroup nimi ovessa
Kuva: WasaGroup

WasaGroup toteuttaa pelastusaseman Kuopioon Wasa360-palvelumallilla. Samalla mallilla konserni on valmis toteuttamaan suurempiakin kehittämiskokonaisuuksia.

Kuopion Neulamäen pelastusasema. Kuva: WasaGroup

Vaasalainen kiinteistö- ja rakennusalan konserni WasaGroup toteuttaa Wasa360-vuokramallilla Neulamäen pelastusaseman Pohjois-Savon pelastuslaitokselle Kuopioon. Tämän kevään aikana käynnistyvässä hankkeessa pelastusaseman suunnittelusta vastaa WasaPlan Oy ja rakennuttajana toimii WasaGroup Oy. Kohteen toteutuksen pääurakoitsija ja talotekniikan urakoitsija tulevat Kuopion alueelta.

4700-neliöisen pelastusaseman on tarkoitus valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä ja kiinteistön vuokralainen, Pohjois-Savon hyvinvointialue, pääsee aloittamaan toimintansa siellä vuoden 2024 alusta lähtien. Pelastusaseman vuokra-aika on 25 vuotta ja investoinnin arvo on noin 15 miljoonaa euroa.

– Olen ylpeä WasaGroupin ammattitaitoisesta henkilöstöstä, joka toteuttaa tässäkin tapauksessa pelastustoimelle toimivat tilat vuokramallilla. Wasa360-vuokramallissa me kannamme taloudelliset ja tekniset riskit koko elinkaaren ajan, sanoo WasaGroupin toimitusjohtaja Timo Pahkala.

Wasa360-malli sopii yhteiskuntakiinteistöihin

WasaGroup on vahvasti mukana yhteiskuntakiinteistöjen markkinassa eri puolilla Suomea. Wasa360-palvelumallilla toteutettuihin hankkeisiin sisältyvät kiinteistökehityshankkeen rahoitus, suunnittelu, toteutus ja kiinteistön ylläpito.

Timo Pahkala. Kuva: WasaGroup

– Wasa360-malli mahdollistaa sen, ettei julkisen palveluorganisaation tarvitse investoida kiinteistön rakentamiseen ja ylläpitoon, vaan se maksaa ainoastaan kiinteistön käytöstä, Pahkala toteaa.

Palveluntuottaja toimii kiinteistössä sovitun ajan ja tuona aikana WasaGroup huolehtii kiinteistön ylläpidosta, Vuokra-ajan umpeutuessa palveluntuottajan on mahdollista muuttaa uusiin, sille ehkä paremmin sopiviin tiloihin ja kiinteistökehittäjä miettii uusia käyttövaihtoehtoja kiinteistölle.

WasaGroup kaupunkikeskustan kehittäjänä

WasaGroup voitti Alavuden kaupungin kilpailutuksen ja ryhtyy nyt toteuttamaan kokonaispalvelumallilla Alavuden kaupunkikeskustan kehittämishanketta ja siihen liittyviä hallinto- ja virastotiloja.

Alavuden kaupunginjohtaja Liisa Heinämäen mukaan kaupungilla ei itsellään ole resursseja näin kattavan ja monipuolisen kehityssuunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen.

– Kyseessä eivät ole vain kaupungin tilatarpeet ja yksittäiset rakennukset, vaan kokonaisvaltainen kaupunkikehittäminen. Tavoitteena on saada aidosti pitkän tähtäimen hyötyjä keskustan asukkaille, yrittäjille ja muille toimijoille, toteaa kaupunginjohtaja Heinämäki.

Keskusta-alueen tulevien vuosien ja jopa vuosikymmenten kehittämistä suunnitellaan Alavuden kaupungin linjausten mukaisesti. Tavoitteena on kehittää elinvoimainen kaupunkiympäristö, jossa otetaan huomioon myös maisema-arvot. Sote-keskuksen ja kaupungin hallinto- ja virastotilojen suunnittelun ja rakentamisen lisäksi hanke sisältää myös kaupunkikehityksen, maankäytön ja liikenneratkaisujen suunnittelua.

WasaGroupin lisäksi kehityshankkeessa ovat mukana kaupunkikehitykseen ja aluesuunnitteluun erikoistunut MUUAN Oy, liikennesuunnittelusta ja kaupallisista selvityksistä vastaava WSP Finland Oy sekä rahoituskumppanina toimiva Tuohex Capital Oy.

Ihmisen kokoisia ratkaisuja

Timo Pahkalan mukaan Alavuden kehittämishankkeen tapaisissa monitahoisissa hankkeissa avoin ja tiivis yhteistyö eri osapuolten välillä on avain onnistumiseen. Kiinteistökehittäjänä WasaGroup katsoo tulevaisuuteen ja haluaa uudista alaa.

– Täytyy myös muistaa, että isoissakin hankkeissa loppukäyttäjänä on aina ihminen.

Vaikka WasaGroup-konserni toimii koko Suomessa ja monet sen suurista kohteista ovat muualla kuin Vaasassa, Vaasa on kuitenkin konsernin kotipaikka – ja WasaGroup on luonnollisesti kiinnostunut kotikaupunkinsa kehittämisestä.

 

LUE MYÖS:

WasaGroupin uusi toimisto- ja toimitilakeskittymä saa muotonsa – Ampner on ensimmäisten vuokralaisten joukossa

Vastaa